Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska språkets utvecklig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska språkets utvecklig"— Presentationens avskrift:

1 Svenska språkets utvecklig
språkhistoria Svenska språkets utvecklig

2 Det finns 6000 språk i världen!
En gammal berättelse i Bibeln talar om hur människorna (som på den tiden talade ett och samma språk) bestämde sig för att bygga ett torn upp till himlen för att vara hos Gud. Gud ville inte detta så han bestämde då att människorna skulle tala olika språk. Detta ledde till att människorna inte längre kunde samarbeta och de kunde därför inte bygga färdigt tornet. Denna berättelse förklarar, på mytens vis, hur det kommer sig att det finns olika språk här i världen. Babels torn

3 Världens språk Diskutera:
Hur många av de nitton språken kan du placera? Vilka likheter hittar du mellan språken? Vilka språk tror du är besläktade? Tips! Tänk på ordformer, ordföljd, skrivtecken och olika sätt att bygga meningar.

4 Facit Finska, franska, färöiska
grekiska, engelska, norska, grönländska danska, tyska, spanska meänkieli, isländska, ryska nordsamiska, italienska, japanska kroatiska, kinesiska/mandarin och svenska

5 Världens största språk
Personer med språket som modersmål 1 Mandarin/kinesiska 935 000 000 2 spanska  000 3 engelska  000 4 hindi  000 5 arabiska  000 6 portugisiska  000 7 bengali  000 8 ryska  000 9 japanska  000 10 panjabi 95 500 000

6 Världens språkfamiljer
Men många av språken är släkt med varandra, därför har man delat in världens språk i några få språkfamiljer.

7 Det indoeuropeiska språket
Världens största språkfamilj är det indoeuropeiska språket. På bilden ovan visar de mörkgröna områden var det indoeuropeiska språket är majoritetsspråk. I de ljusgröna områdena är ett indoeuropeiskt språk officiellt språk, men talas av en minoritet av befolkningen.

8 Språkens släktskap Fader Vater Father Pater Patér Pitár Moder Mutter
Svenska Tyska Engelska Latin Grekiska Sanskrit Fader Vater Father Pater Patér Pitár Moder Mutter Mother Mater Meter Matar Syster Schwester Sister Soror Èor Svása Bror Bruder Brother Frater Phrater Bhratar Namn Name Nomen Ònoma Naman De stora likheterna mellan vissa ord i språken visar på släktskapet dem emellan. Dessa ord tillhör våra äldsta. Observationen att indiska och europeiska språk måste har en gemensam bakgrund gjordes först av sir William Jones, en engelsk domare och amatör-lingvistiker i Inden, som fann att det gamla indiska språket hade stora likheter med antikens grekiska och latin. ”Språket Sanskrit, vad dess ålder än må vara, har en underbar struktur. Mer fulländat än grekiskan, mer kopiöst än latinet, mer utsökt raffinerat än dem båda, och ändå med en större närhet till båda, såväl i verbens rötter som i grammatikens former, än som på något rimligt vis kunde ha uppstått av en slump. I sanning så stor likhet att ingen filolog kunde undersöka dem alla tre utan att komma fram till att de hade sprungit från en gemensam källa, som kanske inte längre existerar... „ — William Jones, The Sanscrit Language, 1786

9 De Indoeuropeiska språkens spridningsmönster
Språken förändras och utvecklas, men de indoeuropeiska språken har ett gemensamt ursprung som spårats tillbaka till hettiternas rike (i nuvarande Iran) och man tror att språket därifrån har spridit sig genom exempelvis folkvandringar.

10 Det indoeuropeiska språkträdet
Språkens släktskap brukar illustreras i form av ett träd, där språken från en ursprunglig gemensam stam förgrenar sig och blir mer och mer olika ju längre bort från ursprunget de kommer. På bilden här ovan illustreras de två stora språkträden i Europa, det dominerande indoeuropeiska och det mindre finsk-urgiska. Det indoeuropeiska språkträdet Och den andra europeiska språkfamiljen

11 Uppgift: Ta hjälp av språkträdet och leta reda på den nordgermanska grenen där de nordiska språken finns. Kan du gissa vilket språk var och en av de fem meningarna är skrivet på? Vilka meningar är mest lika? Tänk på bokstäver, ordformer och ordföljd. Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta, honom vilja berätta om. Nú ég segi þér um bróðir minn. Bróðir Jonathan Lionheart minn, hann mun segja þér frá. Nå skal jeg fortelle deg om min bror. Min bror Jonathan Løvehjerte, han vil fortelle deg om. Nú skal eg siga tykkum frá beiggja mínum. Beiggja mínum Jónatani Leyvuhjarta, honum skal eg siga frá. Nu skal jeg fortælle dig om min bror. Min bror Jonathan Løvehjerte, vil han fortælle dig om. Ur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

12 Norden Nordiska språk Språk i Norden Svenska Exempel: Norska Finska
Danska Isländska Färöiska Exempel: Finska Samiska Grönländska Man brukar skilja på nordiska språk och språk i Norden. Till de nordiska språken räknas de närbesläktade huvudspråken svenska, norska, danska, isländska och färöiska. Språk i Norden rymmer de övriga språk som talas i Norden men som inte har närmare släktskap med de nordiska språken och som ofta är i minoritet, undantaget finskan som är majoritetsspråket, där svenskan istället är minoritetsspråket. Samiska är minoritetsspråk i Sverige, Norge och Finland. Grönländska är majoritetsspråket på Grönland, men danska är fortfarande i många situationer det officiella språket då Grönland är en självstyrande del av Danmark

13 Vilken typ av ord är äldst i svenskan?
Arvord Vilken typ av ord är äldst i svenskan? Familj: far, mor, bror och syster Natur: frö, björk, varg Arvord - Våra äldsta ord betecknar saker som familj, natur och jordbruket. Sådana typer av ord som ”alltid” funnits och är bland de första vi sätter namn på.

14 Diskutera Arabiskan har fler ord för kamel än svenskan.
Vad kan det beror på? Ge exempel på svenska ord du tror saknar motsvarighet i arabiskan. Hur tror ni att nya ord kommer in i svenskan?

15 Låneord Är ord som lånas in till svenskan från andra språk.
Svenskan har lånat främst från: Latin Grekiska Tyska Franska Engelska I svenskan har vi många låneord, dvs. ord vi lånat in från andra språk och lagt till vårt befintliga ordförråd. För att få veta mer om våra ords ursprung och betydelse, ordens. etymologi, finns särskilda ordlistor. Den mest omfattande och utförliga är Svenska akademins ordbok (SAOB), vilken påbörjades på 1800-talet och arbetet pågår fortfarande, men mycket långsamt. I dagsläget har man hunnit kartlägga vårt svenska språk fram till bokstaven T! Betydligt enklare är Ne.se:s Svensk ordbok, vilken ni kommer få arbeta med

16 Latinska och grekiska låneord
När: Från medeltiden framåt Vad: Främst ord knutna till kyrka och undervisning Exempel: Kyrka präst matematik pedagog

17 Tyska låneord När: Från senmedeltiden och under 1600-talet Vad:
Främst ord knutna till handel och krig Exempel: major kanon borgare köpa

18 Franska låneord När: 1600-1700-talen Vad: Kultur och elegans Exempel:
Novell applådera fåtölj rosett

19 Engelska låneord När: Främst senare delen av 1900-talet Vad:
Främst ord knutna till teknik och sport Exempel: boxning elektricitet match

20 diskutera Hur tror du att svenska språket kommer att se ut och låta om 100 år?


Ladda ner ppt "Svenska språkets utvecklig"

Liknande presentationer


Google-annonser