Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkhistoria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkhistoria."— Presentationens avskrift:

1 språkhistoria

2 Det finns 6000 språk i världen!
En gammal berättelse i Bibeln talar om hur människorna (som på den tiden talade ett och samma språk) bestämde sig för att bygga ett torn upp till himlen för att vara hos Gud. Gud ville inte detta så han bestämde då att människorna skulle tala olika språk. Detta ledde till att människorna inte längre kunde samarbeta och de kunde därför inte bygga färdigt tornet. Denna berättelse förklarar, på mytens vis, hur det kommer sig att det finns olika språk här i världen. Babels torn

3 Världens språk Diskutera:
Hur många av de nitton språken kan du placera? Vilka likheter hittar du mellan språken? Vilka språk tror du är besläktade? Tips! Tänk på ordformer, ordföljd, skrivtecken och olika sätt att bygga meningar.

4 Facit Finska, franska, färöiska
grekiska, engelska, norska, grönländska danska, tyska, spanska meänkieli, isländska, ryska nordsamiska, italienska, japanska kroatiska, kinesiska/mandarin och svenska

5 Världens största språk
Personer med språket som modersmål 1 Mandarin/kinesiska 935 000 000 2 spanska  000 3 engelska  000 4 hindi  000 5 arabiska  000 6 portugisiska  000 7 bengali  000 8 ryska  000 9 japanska  000 10 panjabi 95 500 000

6 Världens språkfamiljer
Men många av språken är släkt med varandra, därför har man delat in världens språk i några få språkfamiljer.

7 Det indoeuropeiska språket
Världens största språkfamilj är det indoeuropeiska språket. På bilden ovan visar de mörkgröna områden var det indoeuropeiska språket är majoritetsspråk. I de ljusgröna områdena är ett indoeuropeiskt språk officiellt språk, men talas av en minoritet av befolkningen.

8 De Indoeuropeiska språkens spridningsmönster
Språken förändras och utvecklas, men de indoeuropeiska språken har ett gemensamt ursprung som spårats tillbaka till hettiternas rike (i nuvarande Iran) och man tror att språket därifrån har spridit sig genom exempelvis folkvandringar.

9 Språkens släktskap Fader Vater Father Pater Patér Pitár Moder Mutter
Svenska Tyska Engelska Latin Grekiska Sanskrit Fader Vater Father Pater Patér Pitár Moder Mutter Mother Mater Meter Matar Syster Schwester Sister Soror Èor Svása Bror Bruder Brother Frater Phrater Bhratar Namn Name Nomen Ònoma Naman De stora likheterna mellan vissa ord i språken visar på släktskapet dem emellan. Dessa ord tillhör våra äldsta. Observationen att indiska och europeiska språk måste har en gemensam bakgrund gjordes först av sir William Jones, en engelsk domare och amatör-lingvistiker i Inden, som fann att det gamla indiska språket hade stora likheter med antikens grekiska och latin. ”Språket Sanskrit, vad dess ålder än må vara, har en underbar struktur. Mer fulländat än grekiskan, mer kopiöst än latinet, mer utsökt raffinerat än dem båda, och ändå med en större närhet till båda, såväl i verbens rötter som i grammatikens former, än som på något rimligt vis kunde ha uppstått av en slump. I sanning så stor likhet att ingen filolog kunde undersöka dem alla tre utan att komma fram till att de hade sprungit från en gemensam källa, som kanske inte längre existerar... „ — William Jones, The Sanscrit Language, 1786

10 Vilken typ av ord är äldst i svenskan?
Arvord Vilken typ av ord är äldst i svenskan? Familj: far, mor, bror och syster Natur: frö, björk, varg Arvord - Våra äldsta ord betecknar saker som familj, natur och jordbruket. Sådana typer av ord som ”alltid” funnits och är bland de första vi sätter namn på.

11 Det indoeuropeiska språkträdet
Språkens släktskap brukar illustreras i form av ett träd, där språken från en ursprunglig gemensam stam förgrenar sig och blir mer och mer olika ju längre bort från ursprunget de kommer. På bilden här ovan illustreras de två stora språkträden i Europa, det dominerande indoeuropeiska och det mindre finsk-urgiska. Det indoeuropeiska språkträdet Och den andra europeiska språkfamiljen

12 Uppgift: Ta hjälp av språkträdet och leta reda på den nordgermanska grenen där de nordiska språken finns. Kan du gissa vilket språk var och en av de fem meningarna är skrivet på? Vilka meningar är mest lika? Tänk på bokstäver, ordformer och ordföljd. Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta, honom vilja berätta om. Nú ég segi þér um bróðir minn. Bróðir Jonathan Lionheart minn, hann mun segja þér frá. Nå skal jeg fortelle deg om min bror. Min bror Jonathan Løvehjerte, han vil fortelle deg om. Nú skal eg siga tykkum frá beiggja mínum. Beiggja mínum Jónatani Leyvuhjarta, honum skal eg siga frá. Nu skal jeg fortælle dig om min bror. Min bror Jonathan Løvehjerte, vil han fortælle dig om. Ur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

13 Norden Nordiska språk Språk i Norden Svenska Exempel: Norska Finska
Danska Isländska Färöiska Exempel: Finska Samiska Grönländska Man brukar skilja på nordiska språk och språk i Norden. Till de nordiska språken räknas de närbesläktade huvudspråken svenska, norska, danska, isländska och färöiska. Språk i Norden rymmer de övriga språk som talas i Norden men som inte har närmare släktskap med de nordiska språken och som ofta är i minoritet, undantaget finskan som är majoritetsspråket, där svenskan istället är minoritetsspråket. Samiska är minoritetsspråk i Sverige, Norge och Finland. Grönländska är majoritetsspråket på Grönland, men danska är fortfarande i många situationer det officiella språket då Grönland är en självstyrande del av Danmark

14 VG-Uppgifter: Översätt norska och danska texter
Inlämningsuppgift Översätt norska och danska texter Diskutera likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

15 (officiella) Minoritetsspråk i Sverige
Samiska Finska Meänkieli (tornedalsfinska) Romani Jiddisch Dessa språk har en särställning gentemot andra minoritetsspråk i Sverige då de som talar språket i vissa regioner har rätt att använda det i officiella sammanhang, som vid kontakt med myndigheter, skola och omsorg.

16 Det indoeuropeiska språkträdet
Tillbaka till den svenska språkhistoriska utvecklingen. Det indoeuropeiska språkträdet Och den andra europeiska språkfamiljen

17 Kursmål En jämförande utvecklingslinje mellan olika språkgrenar.

18 Svensk språkhistoria Periodindelning Nusvenska (1900-) Nysvenska ( ) Fornsvenska ( ) Runsvenska ( ) Urnordiska Yngre nysvenska (1732-ca 1900) Äldre nysvenska ( ) Den vanligaste periodindelningen av det svenska språkets historia.

19 urnordiska Urnordiska: det äldsta kända nordiska språket. Före fanns det naturligtvis också ett språk, men det vet vi inget om eftersom det inte fanns något känt alfabet. Ytterst få lämningar på Urnordiskan. Ex. Rökstenen – från början av 800-talet. Lite på gränsen mellan urnordiska och fornsvenskan.

20 Viktiga tidiga källor:
Runsvenska ( ) runstenar Fornsvenska ( ) svenska landskapslagar Viktiga tidiga källor: till Svensk språkhistoria Runsvenskan vet man mycket mer om än urnordiskan. Övergången mellan urnordiska och runsvenska brukar sättas till ca år 800, då runalfabetet förändrades. Fornsvenskans tidsbestämning till år 1225 hänger samman med de svenska landskapslagarna – ”Äldre västgötalagen” var först ut. Detta eftersom vi inte har många andra skriftliga källor att tillgå från tiden.

21 ”Alfabet” romerska (latinska) alfabetet Futhark = runskrift
Vid denna tid hade Sverige kristnats och det latinska alfabetet hade trängt ut de nordiska runskriften. Latin var de kyrkans språk och eftersom all utbildning och skedde inom kyrkans regi var det även de lärdas språk.

22 nysvenska Äldre nysvenska (1526-1732) Yngre nysvenska (1732- ca 1900)
Gränserna mellan den äldre och den yngre nysvenskan markeras av två viktiga verk, vilka var oerhört moderna för sin tid och kom att sätta en ny standard. 1526: Gustav Wasas Bibel - Nya testamentet översattes för första gången till svenska. Tidigare var det självklara kyrkospråket latin, vilket vanliga kyrkobesökare inte förstod. Reformationen innehöll bland annat tankar om att människan ska komma närmare Gud genom att Bibeln skulle översättas till folkspråket, så att var och en skulle kunna ta till sig Guds ord. Den relativt nya uppfinningen boktryckarkonsten innebar helt nya möjligheter för att få ut böcker i helt nu omfattning, tidigare kopierades böckerna, för hand… Den nya bibeln (1541) trycktes i hela exemplar! Den svenska veckotidningen Den swänska argus på 1700-talet var inspirerad av de engelska tidskrifterna som var ett nytt påfund. Tidningen och dess utgivare och författare Olof von Dalin revolutionerande svenska språket med sitt moderna språkbruk och fick stor betydelse för det svenska språkets utveckling mot en enklare stavning som blev betydligt mindre dekorativ. 1732: Den swänska Argus veckotidning – stor spridning och modernt språkbruk → stort inflytande över svenska språkets utveckling. Ex. Kyrkhia = kyrka

23 Bibeltext ur Matteus kapitel 20
1541 Gustav Vasa Bibel För ty Himmelriket är lijkt enom Hwssbonda som gick yth bittijdha om morghonen till att leya sigh arbetare j sin wijngård. Och när han hadhe warit offuer eens medh arbetarena om en wiss dagspenning sende han them j sin wijngård. Typiskt för denna tid var de tyska influenserna och den dekorativa stavningen, dvs. att man la till lite extra bokstäver bara för att det blev lite snyggare så. Det fanns på denna tid inga stavningsregler som angav hur det måste se ut, utan man stavade som man tyckte att det lät eller som man tyckte var vackert.

24 För ty Himmelriket är lijkt enom Hwssbonda som gick yth bittijdha om morghonen till att leya sigh arbetare j sin wijngård. Och när han hadhe warit offuer eens medh arbetarena om en wiss dagspenning sende han them j sin wijngård. 1713 För ty himmelriket är lijkt enom huusbonda som gick yth bittida om morgonen till att leija sigh arbetare i sin wijngård. Och när han hade warit öfwerens medh arbetarena om en wiss dagspenning sände han them i sin wijngård Ty med himmelriket är det, såsom när en husbonde bittida om morgonen gick ut för att leja åt sig arbetare till sin vingård. Och när han hade kommit överens med arbetarna om en viss dagspenning, sände han dem till sin vingård Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Här kan man se hur det svenska språket och dess stavning allt mer närmar sig vårt moderna språk av idag.

25 Diskutera Arabiskan har fler ord för kamel än svenskan.
Vad kan det beror på? Ge exempel på svenska ord du tror saknar motsvarighet i arabiskan.

26 Låneord Är ord som lånas in till svenskan från andra språk.
Svenskan har lånat främst från: Latin Grekiska Tyska Franska Engelska I svenskan har vi många låneord, dvs. ord vi lånat in från andra språk och lagt till vårt befintliga ordförråd. För att få veta mer om våra ords ursprung och betydelse, ordens. etymologi, finns särskilda ordlistor. Den mest omfattande och utförliga är Svenska akademins ordbok (SAOB), vilken påbörjades på 1800-talet och arbetet pågår fortfarande, men mycket långsamt. I dagsläget har man hunnit kartlägga vårt svenska språk fram till bokstaven T! Betydligt enklare är Ne.se:s Svensk ordbok, vilken ni kommer få arbeta med

27 Latinska och grekiska låneord
När: Från medeltiden framåt Vad: Främst ord knutna till kyrka och undervisning Exempel: Kyrka präst matematik pedagog

28 Tyska låneord När: Från senmedeltiden och under 1600-talet Vad:
Främst ord knutna till handel och krig Exempel: major kanon borgare köpa

29 Franska låneord När: 1600-1700-talen Vad: Kultur och elegans Exempel:
Novell applådera fåtölj rosett

30 Engelska låneord När: Främst senare delen av 1900-talet Vad:
Främst ord knutna till teknik och sport Exempel: boxning elektricitet match

31 diskutera Hur tror du att svenska språket kommer att se ut och låta om 100 år?


Ladda ner ppt "Språkhistoria."

Liknande presentationer


Google-annonser