Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slang, svordomar och ungdomsspråk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slang, svordomar och ungdomsspråk"— Presentationens avskrift:

1 Slang, svordomar och ungdomsspråk
Om kronolekter och gruppspråk Slang, svordomar och ungdomsspråk

2 Slang Synonymer el varianter för redan existerande ord.
Ofta förekommer de för mat, pengar och för känsloladdade ord

3 Slangens funktioner Skapa en viss egenskap eller attityd hos ett språk i en viss grupp. Skapa gemenskap, ett gruppspråk Ett sätt att hävda sig Ett medel för att stänga ute andra så att de inte ska förstå Fler?

4 Svordomar En del av språket
Har alltid varit provocerande, gått in i förbjudna domäner

5 Attityder till svodomar
Positiva Negativa Folklighet Kraftfullhet Rättframhet Obildning Dumhet Låg social status

6 Vem svär? Unga eller gamla? Män eller kvinnor?
Utbildade eller outbildade?

7 Gemensamt för slang och svordomar
De bryter mot en språklig norm och får därigenom kraft och blir laddade. Det är inte bara att du använder att tabubelagt ord utan hur du använder ett ord.

8 När slangen blir en sociolekt?

9 Kronolekt = åldersrelaterat språk
Ungdomsspråk = intressant och nyskapande för forskare. Rör sig ofta till det allmänna språkbruket. Funktioner Visa identitet och tillhörighet, samtidigt ta avstånd från till exempel vuxenvärlden och även andra ungdomar.

10 Utmärkande drag Talspråk med snabbt tempo Ljudhärmade ord
Förstärkande ord Lånade och påhittade ord, ofta anglicismer med även från andra språk Ifyllnadsord Generaliserande grupptitlar Egna hälsningsfraser

11 Attityder till ungdomsspråk
Ofta negativt av äldre Ovårdat Slarvigt Ouppfostrat Vitamininjektion som på kreativt sätt förnyar språket Fler attityder?

12 Slang, svordomar och ungdomsspråk en del av identitet?
Slang är kanske också ett sätt att uttrycka sin identitet. Beroende av fler faktorer än gruppen. Till exempel miljö, situation och person. Har vi alla en egen slangordslista?

13 Svenska ett eller flera språk? Eller lika många språk som individer?
Om språklig variation och identitet

14 Språklig variation Vi uttrycker oss olika på grund av flera olika orsaker. Ålder Utbildning Kön/genus Tekniska och samhälleliga förändringar Social bakgrund Geografisk hemort Intressen Vänner Yrke

15 Det finns ytterligare en sak…
Situationen De flesta anpassar sitt språk efter var de är och vem de pratar med eller skriver till. Informellt Formellt Begränsad kod Slang/Gruppspråk/Jargong Utökad kod Rikssvenska/skolspråk?

16 Språksociologi En relativt ny vetenskap
Studerar varför vi har det språk vi har och orsakerna till det. Tidigare bara studerat språkets förändring över tid och plats. Nu kulturella och sociala faktorer. Studerar också maktperspektiv på språk.

17 Terminologi Sociolekt = beror på på sociala grupperingar, yrke, intressen, vänner osv. Har med identitet och livsstil att göra. Socialgruppstillhörighet??? Kronolekt= åldersrelaterat språk t ex ungdomsspråk Sexolekt = köns/genusrelaterat språk Jargong/Yrkesspråk = relaterat till ett intresse eller ett yrke.


Ladda ner ppt "Slang, svordomar och ungdomsspråk"

Liknande presentationer


Google-annonser