Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet www.mls.adm.gu.se Seminarium med japanska gäster 2007-05-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet www.mls.adm.gu.se Seminarium med japanska gäster 2007-05-31."— Presentationens avskrift:

1 Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet www.mls.adm.gu.se Seminarium med japanska gäster 2007-05-31

2 Faculties: The Sahlgrenska Academy (Medicine, Odontology, Health and Caring Sciences) The Faculty of Natural Sciences The Faculty of Arts The Faculty of Fine and Applied Arts The Faculty of Social Sciences The School of Business, Economics and Law The Faculty of Education The IT University The Education and Research Board for Teacher Training, UFL ~ 75 departments/schools/centers

3 51.000 studenter (25.517 heltidsstudenter) ~ 3000 kurser (mycket fristående kurser) ~ 120 utbildningsprogram (bachelor and master) ~ 4.500 examen/år 2.200 forskarstudenter (Ph.D. students) ~ 300 Ph.D examen/år 5.220 anställda (442 professorer) ~ 450 M € turnover (60 % state grant) ~ 375 000 m 2

4 GU är både ISO14001- certifierat och EMAS registrerat. Enda universitet i Sverige, ett av få i världen. Administrativt leds miljöledningssystemet från Miljöenheten (5 pers) vid GMV

5 Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet.

6 Hur mycket utbildning och forskning finns det inom hållbar utveckling? Kan vi sätta centrala miljömål för hela universitetet för forskning och utbildning? Forskning och utbildning delegerade till fakultet/institution. Kan eller får miljöledningssystemet följa upp hur det går inom forskning och utbildning?

7 Mätning av miljöforskning 1.Projekt 2.Pengar 3.Artiklar 4.Personer

8

9 Mätning av miljöutbildning 1.Program 2.Kurser 3.Examina 4.Uppdraget 2007

10 Assessment criteria The criteria are based on the general definition of sustainable development as stated in the Brundtland Commission "Development which satisfies current needs without compromising the ability of future generations to meet their needs” as well as the examples stated in Agenda 21. The assessment is made on three different levels: I. Courses where the issues are mainly within environmental sciences and sustainable development. The course is based on a central issue pertaining to ecological, economic or socially sustainable development. Elements of ecological, economic or socially sustainable development are included as more than half of the total course content. II. Courses where the issues are partly within environmental sciences and sustainable development. The course is built up around a central issue, which is not directly related to ecological, economic or socially sustainable development. Elements of ecological, economic or socially sustainable development are part of the course in order to understand the totality. These elements comprise less than half of the total course content. III. Courses that lack issues within environmental sciences and sustainable development.

11 § 5a ändrades och har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

12 M. Miljö och hållbar utveckling (2006) Fakulteten skall verka för att målen i verksamhetsplanen uppnås genom att: - inom sitt verksamhetsområde, utarbeta en plan för hur en integrering av hållbar utveckling skall kunna genomföras inom fakultetens grundutbildning (detta sker mot bakgrund av förändringen i högskolelagens 1 kapitel 5 §); M. Miljö och hållbar utveckling (2007) Fakulteten skall: Genomföra fakultetens plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildning. Denna plan utarbetades under 2006 mot bakgrund av förändringen i högskolelagens inledande kapitel.

13 Exempel på lärandemål: Visa förmåga till insikt om att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

14 Sustainable Society The Sustainable Development Make people aware Integrate Environmental aspects Minimize Environmental Impact Environmental Management System the highway towards the Sustainable Society

15

16 Midtown - Midstream Open minds, open doors Many disciplines in creative interaction A major European University Committed to a sustainable society Where research and education meet Strategic profile

17 The Nobel Prize in Medicine in the year 2000. Brånemark’s titanic screw posts The SOM institute is a research centre studying and carrying out surveys on Society, Opinion and Media Research on Swedish general elections Marine Research Centre Sweden's largest network for environmental research The IT-University in collaboration with Chalmers University of Technology Important achievements


Ladda ner ppt "Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet www.mls.adm.gu.se Seminarium med japanska gäster 2007-05-31."

Liknande presentationer


Google-annonser