Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet. HU2 2010-04-27 GU är både.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet. HU2 2010-04-27 GU är både."— Presentationens avskrift:

1 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet. www.gu.se/miljo ulf@gu.se HU2 2010-04-27 GU är både ISO14001- certifierat och EMAS registrerat. Enda universitet i Sverige, ett av få i världen. Redovisar från 2009 enligt GRI, Global Reporting Initiative. 2010 satsar vi på redovisning enligt B+, GRI declared

2 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling HU2 § 5 i kap 1 har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Kvar även efter autonomiutredningen och nya propositionen: En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor. Högskolelagen

3 MILJÖMÅL Universitetet skall integrera hållbar utveckling i utbildningen. NYCKELTAL Antalet program inom hållbar utveckling ökar något medan antalet kurser inom hållbar utveckling minskar något. GÖTEBORGS UNIVERSITET

4 Kriterier: I Program/Kurs som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling. II. Program/Kurs som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling Tabell: Program och kurser med frågeställningar inom miljö och hållbar utveckling År\KriterierIIITotalt Program lå 2009/2010 (%)11 (8,2)32 (23,9)134 Program lå 2008/2009 (%)18 (8,5)45 (21,1)213 Program lå 2007/2008 (%)16 (7,5)32 (15,0)214 Program lå 2006/2007 (%)12 (9,7)26 (21,0)124 Kurser lå 2009/2010 (%)145 (6,8)409 (19,2)2127 Kurser lå 2008/2009 (%)151 (6,9)490 (22,4)2189 Kurser lå 2007/2008 (%)105 (8,2)224 (17,4)1287 Kurser lå 2006/2007 (%)103 (7,6)215 (16,0)1346 GÖTEBORGS UNIVERSITET KVALITATIV BEDÖMINING AV KURSLEDARE

5 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Vi vill göra Göteborgs universitet till ett universitet som har hållbar utveckling som en ledstjärna i sin undervisning. För detta ändamål vill vi arrangera en kompetensutvecklingsaktivitet i "Utbildning för hållbar utveckling" för alla kursledare vid universitetet. Kunskap om och förståelse för hållbar utveckling är en angelägen komponent i värdegrundsarbetet för alla universitets medarbetare, enligt universitetets strategiska plan (s 6). ANSÖKAN OM MEDEL

6 Vi har ambitionen att efter avslutad kurs ska vi - vara medvetna om vad det innebär att kunskap om och förståelse för hållbar utveckling är en angelägen komponent i värdegrundsarbetet (GUs strategiska plan) - ha idéer om hur hållbar utveckling kan integreras i våra kurser, genom att vi bättre förstår lärande för hållbar utveckling - ha tagit fram grunderna för en handbok/rekommendationslista/hemsida om hur vi och andra kan arbeta med lärande för hållbar utveckling. MÅLSÄTTNING GÖTEBORGS UNIVERSITET

7 Dag 1 – heldag i sal 10:an, Kemi, Kemivägen 10, 9-16: - Presentation av upplägg mm - Inspirerande presentation(er) - Exempel på färdiga tankar, mindre färdiga idéer, genomförda inslag - Diskussioner om vad vi hört - Vad betyder HU och LHU för mig? - Hur kan HU och LHU påverka min kurs? - Vad är HU och LHU för mina studenter? Innan kursen och efter kursen. Innan kursen ändras och efter förändringen? - Vad av HU och LHU vill jag ha in i min kurs? - Vad finns det för hinder för att få in det? - Vilken hjälp behöver jag för att komma över hindren? - När jag ändå håller på att göra om kursen för HU, kan kursen vinna på att överlag ändras? Ny undervisningsstrategi/pedagogik? - Hur gör vi förändringarna mätbara? -Varför lyckas vi skriva in HU i forskningen/ansökningar men inte i utbildningen? GÖTEBORGS UNIVERSITET

8 Att göra fram till nästa träff: - Ta vara på kunskaperna från diskussionerna och komma med förslag på ny(a) kursplan(er). - Förslag på annan undervisningspedagogik som kan underlätta införandet av HU. - Fundera, och dokumentera funderingarna, på frågorna som kom upp under Dag 1. - Läsa lite mer? Dag 2 – lunch till lunch Gottskär 20-21 april 2010 - I huvudsak diskussioner om de nya förslagen och jämförelser mellan olika kurser. - Diskutera vad vi läst. - Diskutera hur vi kan gå vidare med detta. - Presentation(er), utöver lite avslutande sammanfattningar? GÖTEBORGS UNIVERSITET

9 MILJÖMÅL Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling. NYCKELTAL Antalet avhandlingar inom området har ökat med fem procent. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling har ökat något de sista året Antal forskare i GMV:s nätverk har legat konstant senaste året. GÖTEBORGS UNIVERSITET

10 År Avhandlingar inom miljö och hållbar utveckling 200953 av 293, 18,1 % 200844 av 239, 18,4 % 200740 av 295, 13,6 % 200632 av 265, 12,1% KVALITATIV BEDÖMNING AV 8 PROFESSORER

11 GÖTEBORGS UNIVERSITET År Vetenskapliga publikationer innehållande hållbar utveckling 2009145 2008139 2007165 2006144 2005142 2004113 KVANTITATIV BEDÖMNING MED CA 60 SÖKORD

12 GÖTEBORGS UNIVERSITET

13 Forskare/lärare/doktorander vid GU anslutna till GMV:s nätverk FRIVILLIG ANMÄLAN

14 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling I denna rapport har 34 studenter med olika studiebakgrund samarbetat med målet att skapa scenarier för hur Kungälvs kommun skulle kunna utvecklas till att bli ett hållbart samhälle år 2050. En definition av hållbar utveckling har utarbetats och presenteras här, målet identifieras som ett socialt hållbart samhälle som befinner sig inom de ekologiska gränser som satts upp och definitionen är tongivande för det fortsatta arbetet.

15 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Miljöledningsguide för statliga myndigheter Guiden med information och konkreta tips på hur man kan arbeta med miljöledningssystemets alla områden. 2006. Grundutbildning i miljörevision 2006-2009 Webbaserad videoutbildning i miljöledning Från hösten 2009 Grundutbildning i miljörevision Av den nya förordning om miljöledning i statliga myndigheter framgår att myndigheten årligen ska genomföra interna miljörevisioner. Under denna utbildningsdag går vi igenom hur man initierar, planerar och startar miljörevision, vilken utbildning miljörevisorerna behöver, hur en miljörevision går till, hur revisionsrapporten ser ut samt hur man bör hantera revisionsrapporten och avvikelserna i miljöledningssystemet. Hösten 2009 våren 2010 www.naturvardsverket.se/miljoledning

16 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Göteborgs universitet, 12 p Högskolan i Gävle, 12 p Mälardalens högskola, 12 p Karolinska institutet, 10 p Luleå tekniska universitet, 10 p Malmö högskola, 10 p Blekinge tekniska högskola, 9 p Högskolan i Kalmar, 9 p Högskolan på Gotland, 9 p Karlstad universitet, 9 p Linköpings universitet, 9 p Mittuniversitetet, 9 p Växjö universitet, 9 p Kungliga Tekniska högskolan, 8 p Operahögskolan i Stockholm, 8 p Stockholms universitet, 8 p Södertörns högskola, 8 p Uppsala universitet, 8 p Örebro universitet, 8 p Danshögskolan, 7 p Försvarshögskolan, 7 p Högskolan i Borås, 7 p Kungliga Konsthögskolan, 7 p Lunds universitet, 7 p Teaterhögskolan i Stockholm, 7 p Högskolan Väst, 6 p Konstfack, 6 p Sveriges lantbruksuniversitet, 6 p Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, 5 p Umeå universitet, 5 p Högskolan Dalarna, 4 p Högskolan i Skövde, men de har inte lämnat några uppgifter och är därmed inte med i redovisningen (s 55). Högskolan i Kristianstad har inte svarat enligt riktlinjerna och finns därmed inte med i rankningslistan (s 37) Högskolan i Halmstad verkar vara helt bortglömd i sammanställning. Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping är aktiebolag och inte myndigheter, så de finns heller inte med.

17 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Capacaty buildning: a course on sustainble development to educate the educators A.Resistance to the idea of SD itself Motstånd mot idén om hållbar utveckling i sig B.Resistance to involving deeper issues of SD Motstånd att integrera djupare delar av hållbar utveckling C.Deeply embedded resistance to change in general Stort motstånd för förändringar generellt

18 HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling


Ladda ner ppt "HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet. HU2 2010-04-27 GU är både."

Liknande presentationer


Google-annonser