Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."— Presentationens avskrift:

1 Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi får bara en chans!

2 Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut! Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.

3 Täckningsgrad i Svenska palliativregistret

4 Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård i livets slut Täckningsgrad Svenska Palliativregistret Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet Förekomst av trycksår Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta Dokumenterad munhälsobedömning Utvecklingsindikatorer Brytpunktssamtal Kontinuerlig symtomskattning smärta Kontinuerlig symtomskattning andra symtom Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning. 2013

5 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat på nationell nivå Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året Indikatorerna har i snitt minskat för sista året (högra stapeln). Det genomsnittliga resultatet har en svag förbättring.

6 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat VGR Resultatet visar alla registreringar från kommunal och landstingsverksamhet Resultatet ligger på nationella nivån för avsaknad av trycksår, inj. mot ångest och smärta under för dokumenterad munhälsa, dokumenterat brytpunkssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En förbättring av det genomsnittliga resultatet.

7 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Halland Resultatet för alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamheter Resultatet ligger som tidigare något över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, smärtskattning och övrig symtomskattning under för vb. inj. mot ångest och smärta, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal. Ingen direkt förändring av det genomsnittliga resultatet.

8 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat på SU Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger något över sjukhusens nationella nivån för indikatorerna: injektioner vid behov och brytpunktssamtal. Något sämre för trycksår, munhälsa och symtomskattning. En svag försämring av det genomsnittliga resultatet.

9 Allingsås sjukhus Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell nivå för avsaknad av trycksår, vb ordinationer mot ångest och smärta samt brytpunktssamtal. Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa, smärtskattning och övriga symtom skattning (för få gjorda får ej visas). En försämring av det genomsnittliga resultatet.

10 Kungälvs sjukhus Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest och mot smärta. Under för dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En försämring av det genomsnittliga resultatet.

11 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat SÄS Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över på nationell nivå för avsaknad av trycksår, injektion vb mot ångest och smärta. Resultatet ligger under den nationella nivån för övriga kvalitetsindikatorerna. En förbättring av det genomsnittliga resultatet.

12 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat NU sjukvården Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna utom för trycksår. En förbättring av genomsnittliga resultatet.

13 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat SkaS Alla registreringar inom sjukhuset Resultatet ligger över den nationella nivån för kvalitetsindikatorerna avsaknad av trycksår, inj. vid begiv mot ångest och smärta. Resultaten är under för dokumenterad munhälsa, brytpunktssamtal, smärts- och symtom skattning. En förbättring av genomsnittliga resultatet.

14 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat Kungsbacka sjukhus Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet kan inte visas då underlaget är mindre än 10 registreringar

15 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat Hallands sjukhus Alla registreringar inom sjukhuset Resultatet ligger över den nationella nivån för alla indikatorer utom för trycksår. En förbättring av genomsnittliga resultatet.

16 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat VGR:s specialiserade palliativa vård Här ingår ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice Resultatet ligger över den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorer utom för dokumenterad munhälsa, smärt- och symtom skattning. En förändringa av genomsnittliga resultatet.

17 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR - alla sjukhus Allmän palliativ vård

18 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR kommunal verksamhet Allmän palliativ vård

19 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad palliativ vård

20 Vårdresultat VGR utan extern hjälp Sista året har 6 481 väntade dödsfall registrerats

21 Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserad vårdverksamheter Sista året har 761 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården


Ladda ner ppt "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."

Liknande presentationer


Google-annonser