Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Stenvall och Åsa Forssell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Stenvall och Åsa Forssell"— Presentationens avskrift:

1 Lena Stenvall och Åsa Forssell
Det är ett samordningsprojekt mellan lansting och kommun. Lena Stenvall och Åsa Forssell Projektet Psykisk hälsa i fokus är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting.

2 NOTHING CHANGES IF NOTHING CHANGES Earnie Larson
Detta är vårat ledord. Vi vill både göra och att det ska bli förändring. Earnie Larson

3 PSYKISK HÄLSA I FOKUS 2014 Ett samarbetsprojekt mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting med mål att: Skapa ökad kunskap om hur den psykiska hälsan ska främjas och psykisk ohälsa förebyggs. Skapa ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa Skellefteåborna ska våga prata om psykisk ohälsa Stärka Skellefteå kommuns varumärke.

4 VISSTE DU ATT…. Idag lottar vi ut en aktivitet speciellt anpassad för ”hjärnan” till alla er som fyller i vår intresseanmälan. Intresseanmälan hittar du där du hämtar din namnbricka LYCKA TILL!

5 VISSTE DU ATT…. Närmare var tredje kvinna i åldern år upplever sömnproblem. För män gäller att cirka 20 procent har sömnproblem. Källa: Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa Anders Johrén mars 2013 Källa: hjärnkolls utredning har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa Anders Johrén mars 2013

6 VISSTE DU ATT…. Var fjärde kvinna och cirka 15 procent av männen upplever ängslan, oro eller ångest Källa: Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa Anders Johrén mars 2013 Källa: hjärnkolls utredning har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa Anders Johrén mars 2013

7 VISSTE DU ATT…. Kvinnor svarar idag för en större andel av sjukfrånvaron än män och fler kvinnor än män avslutar sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. För att förbättra situationen har Arbetsmiljöverket sedan 2011 uppmärksammat kvinnors arbetsmiljö genom att inhämta och sprida kunskap, utbilda inspektörer och granska kvinnors arbetsmiljö nationellt Källa:

8 DU KAN GÖRA SKILLNAD!

9 VISSTE DU ATT…. De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker, ökat med 50 procent. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”. Källa:

10 VISSTE DU ATT…. Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige . Detta enligt den undersökning som gjorts av MIND som är en ideell förening som främjar psykisk hälsa och stödjer människor i kris Källa: Mind-index 2014

11 VISSTE DU ATT…. Var tredje chef säger att man inte vill jobba med någon som har psykisk ohälsa Källa: Chefers kunskaper, attityder och beteende- jämförande Hjärnkoll

12 NOTHING CHANGES IF NOTHING CHANGES Earnie Larson
Detta är vårat ledord. Vi vill både göra och att det ska bli förändring. Earnie Larson

13 VISSTE DU ATT…. De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”. Källa:

14 VISSTE DU ATT…. Enkel topp 3-listan för friskfaktorer på jobbet:
1. Öppet klimat där man törs säga vad man tycker 2. Framtidstro på arbetsplatsen 3. Möjlighet att påverka arbetet Källa:

15 DU KAN GÖRA SKILLNAD!

16 VISSTE DU ATT…. Projektet Hälsa och Framtid har följt arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro och granskat deras arbetssätt. Man identifierade fyra nyckelområden som bidrog till hälsa: Ledarskap och kompetens försörjning Kommunikation och kännedom om företaget Delaktighet Synen på hälsa och sjukfrånvaro Källa:

17 DU KAN GÖRA SKILLNAD!

18 VISSTE DU ATT…. Var tredje mår psykiskt dåligt av krav på jobbet
Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar. Källa:

19 VISSTE DU ATT…. 47 procent av de svarande i undersökningen om psykisk ohälsa i arbetslivet anger att förebyggande arbete kring psykisk ohälsa inte förekommer på arbetsplatsen, trots att det är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Källa: Opinionsundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet , januari -13

20 NOTHING CHANGES IF NOTHING CHANGES Earnie Larson
Detta är vårat ledord. Vi vill både göra och att det ska bli förändring. Earnie Larson

21 VISSTE DU ATT…. I EN STUDIE AV SVENSKA GYMNASIEUNGDOMAR fann forskarna att varannan flicka och var femte pojke rapporterade så allvarliga symtom på stress att de motsvarade symtom på vuxna patienter på stressklinik Källa:

22 VISSTE DU ATT…. CHEFER GÖR EN GROV UNDERSKATTNING när de tror att högst 10 procent av medarbetarna kan komma att utveckla psykisk ohälsa under hela sitt yrkesliv. I verkligheten = 25 procent Källa: Chefers kunskaper, attityder och beteende- jämförande Hjärnkoll

23 DU KAN GÖRA SKILLNAD!

24 VISSTE DU ATT…. ”Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Nästan fyra av tio sjukskrivna har den diagnosen och det är framför allt bland kvinnor mitt i livet som den psykiska ohälsan ökat kraftigt. Andelen med psykiska diagnoser har gått upp från 29 procent till 37 procent på knappt 10 år. Och kurvan fortsätter att peka brant uppför, både bland anställda och bland de som är arbetslösa” Källa: Svenska Dagbladet 16 feb 2013

25 VISSTE DU ATT…. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Källa:

26 VISSTE DU ATT…. Fyra av tio som upplevt psykisk ohälsa har valt att inte berätta det på sin arbetsplats. Källa:

27 DU KAN GÖRA SKILLNAD!


Ladda ner ppt "Lena Stenvall och Åsa Forssell"

Liknande presentationer


Google-annonser