Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU-program/projektkunskap Djurö 11oktober 2010 Är vi med i EU eller inte? Nyttan av EU-projekt Varför EU-program? Olika typer av EU-program Strategiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU-program/projektkunskap Djurö 11oktober 2010 Är vi med i EU eller inte? Nyttan av EU-projekt Varför EU-program? Olika typer av EU-program Strategiskt."— Presentationens avskrift:

1 EU-program/projektkunskap Djurö 11oktober 2010 Är vi med i EU eller inte? Nyttan av EU-projekt Varför EU-program? Olika typer av EU-program Strategiskt tänk Förhållningssätt till EU-projekt Grundprinciper transnationella EU-projekt

2 Är vi med i EU eller inte ? Vi betalar väl inte en massa pengar till EU utan att engagera oss och ta del av alla EU-program? ”Vi sitter väl inte på läktaren och försöker göra mål”

3 Världen krymper globaliseringen ökar ! Internationaliseringen blir tydligare. Skollag, läroplaner etc Obegränsat med möjligheter inom EU!! 300 EU-program! Vad gör vi då ? Vi passar, vi engagerar oss inte!!

4 Låt oss tänka tanken… EU avsätter 2 miljarder euro för att främja språkinlärningen och stimulera utbyten mellan ungdomar i Europa Hur gör EU då ? Förslag kommer inte från EU kommissionen Nej, idéerna kommer från oss Nytänkande över gränserna, mellan grundskolor, gymnasieskolor, företag kommuner, högskolor mm

5 I Mönsterstads kommuns utbildningsnämnds budgetarbete Äskas 200.000 för att stärka gymnasieskolans profil med internationella relationer och spetsutbildning i språk. Ligger i linje kommunens strategiska riktlinjer….. Prioriterad fråga, snabbt beslut STOPP !! Glömde fråga oss om EU kan hjälpa oss Svaret i detta fallet förmodligen JA EU kan bidra med medel till skolutveckling!

6 Varför ska vi arbeta med EU-projekt? EU-pengar ……………?

7 Nyttan av EU-projekt Vidga vyer Språkträning Få intryck utifrån Erfarenhetsutbyte Bidra till integration Importera impulser Attrahera och behålla personal Utveckla näringslivet Marknadsföring Stödja kandidatländerna Påverka EU beslut …………………….

8 BUDGET EU:S EU-program EU-PROGRAM EU-program Adm GlobaltForskning Tillväxt Jordbruk Livslångt lär Miljö Säkerhet

9 PARTNERSKAP OLIKA TYPER AV EU-PROGAM INDIVU LLFQRLEF

10 PARTNERSKAP INDIVU LLFQRLEF

11 Strategiskt tänk – identifiera ”rätt projekt ” Som skolambassadör har du rollen som spindel i nätet när det gäller EU-projekt på skolan. Vilka projektidéer ska du lägga mest energi på? Satsa resurserna på ”rätt” projektidé Vilka projekt ger bra ”utfall”?

12 Stor effekt Lätt Svårt Liten effekt Strategiskt tänk EU-program och projekt ”Tunga lokomotiv” ”Tidstjuvar” ”Juveler” ”Lätt plockad frukt” Stor förberedelse Stora arbetsgrupper Lång tid Forskning utvecklingsprojekt Inte i linje med skolans inriktning Saknas medfinansiering ”Hänger” på någon annans initiativ Dåligt förankrade projekt Nya EU-program God medfinansiering ESF kompetensutveckling Enkla EU-program Schablonbidrag Få sökande Comenius fortbildning

13 Förhållningssätt till EU-projekt EU-program ska ses som medel för skolutveckling Utgå från skolans ”inriktning och behov” EU-medlen ska ses som delfinansiering av skolans utvecklingsarbete Medvetenhet om att medverkan i ett EU-projekt medfinansiering i någon form Borga för en bred förankring av projektidén och möjlighet till återkoppling och reflektion. Tänk på matchning mellan skolans utvecklingsbehov och EU- programmets inriktning

14 Grundprinciper i arbetet med transnationella EU- program Europeiska dimensionen- fördel med att projektet genomförs på europeisk nivå (nytta för flera) Transnationellt partnerskap som kompletterar varandra. (roller, antal) Nyskapande och ”additionalitet” (unikt) Utvärdering – processutvärdering (löpande) Spridning av resultat och erfarenheter (vem, hur)

15 Tack ! Anders Helsing Anders.helsing@grkom.se 0703359933


Ladda ner ppt "EU-program/projektkunskap Djurö 11oktober 2010 Är vi med i EU eller inte? Nyttan av EU-projekt Varför EU-program? Olika typer av EU-program Strategiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser