Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafik och infrastruktur 2025 0ch 2050 Synpunkter från Kalmar län Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län 2011-11-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafik och infrastruktur 2025 0ch 2050 Synpunkter från Kalmar län Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län 2011-11-28."— Presentationens avskrift:

1 Trafik och infrastruktur 2025 0ch 2050 Synpunkter från Kalmar län Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län 2011-11-28

2 Sydöstra Sverige 2050 Rund och gränslös region

3 Sydöstra Sverige 2050 Fossilränslefritt i centrum av Östersjön

4 Sydöstra Sverige på väg mot 2050 TEN-T Core net Modern järnväg ansluten till Södra stambanan och Höghastighetsbanan

5 OECD om sydöstra Sverige Ligger nära europeiska marknader Infrastrukturen begränsar dock tillgänglighet till stora europeiska marknader Efterkrigstidens transportpolitik har gynnat ett västligt transportnät och missgynnar de mer östliga

6 Infrastrukturen i Sverige har ännu inte anpassats till marknaderna i öst Sydöstra Sverige en har strategisk roll mot tillväxtmarknader österut CARGOTO – Utvecklar en öst- västlig förbindelse Samverkan mellan transportörer, kombiterminaler och hamnar OECD om sydöstra Sverige

7 E22: flaskhalsar och tvåfiliga sträckor ger låga hastigheter Infrastrukturen minskar möjligheterna att dra fördel av läget nära Europa Påverkar dynamiken inom regionen OECD om sydöstra Sverige Stambana

8 4 frågor att besvara 1.Vilka brister på kapacitet i transportsystemet är viktigast att åtgärda till 2025 från regionens perspektiv? 2.Vilka brister på kapacitet ser ni kan uppstå i förhållande till efterfrågan till år 2050? Gör de att vi står inför vägval i prioriteringarna till år 2025 och i så fall vilka vägval? 3.Vad kan göras för att utnyttja befintlig kapacitet bättre? 4.Har ni kunskap om eller erfarenhet av nya lösningar eller lösningar som kan användas i större utsträckning (t.ex. i samhällsplanering, trafikstyrning, utformning e.d.) som kan bidra till robustare och effektivare transportsystem?

9 Åtgärda till 2025: Större arbetsmarknadsregioner Järnvägarna- Fler tåg - Bättre punktlighet Kalmar – Alvesta: Mötesspår Kalmar/Västervik – Linköping: Mötesspår, kurvrätning, fjärrblockering Vägarna Säkrare och snabbare E22 110-standard Riksvägar mötesseparearde

10 Åtgärda till 2025: Mer gods på järnväg och båt CARGOTO Avveckla stinsen Fjärrblockera järnvägsnätet i östra Småland för bättre transporter till hamnar och industrier

11 Efterfrågan 2050 Integrerat system med Öresundståg Väl fungerande trafik mot Linköping - Stockholm Elektrifierad bana Kalmar – Mönsterås - Oskarshamn

12 Östra Småland behöver Mötesstationer Kalmar – Alvesta Fjärrblockering, kurvrätningar och mötesspår Kalmar/Linköping – Västervik Efterfrågan 2050 medför

13 Utnyttja systemet bättre redan 2015! förseningar relaterade till anläggningsorsaker (perioden april 2010 – mars 2011) 17 timmar planerad väntetid per vecka Kalmar – Alvesta Fler mötesspår Stinsen är hastigt sjuk – tågtrafiken ställs in Fjärrblockera

14 Förslag på nya lösningar Planering Attityder Teknik

15 Alla planeringsprocesser måste dra åt samma håll! Idag finns ofta brister i samordningen mellan infrastruktur-, kollektivtrafik- och bebyggelseplanering. Våra kommuners, städers och tätorters fysiska struktur, får betydelse för behovet av kommunikationer. Hur vi drar järnvägar och vägar och hur vi löser kollektivtrafik blir viktiga förutsättningar för var bostäder, arbetsplatser, skolor, handel och samhällsservice lokaliseras.

16 Nygamla lösningar Helhetssyn Helhetssyn och en samordnad process för att på bästa sätt sträva mot en långsiktigt hållbar samhällsstruktur! Tydlig dialog mellan planeringsnivåerna: nationellt, regionalt, lokalt

17 Bostäder och verksamheter lokaliseras med hänsyn till möjligheter för en väl fungerande kollektivtrafik Nygamla lösningar Bebyggelseplanering

18 Sydöstra Sverige 2050 Hon har fyllt 46 år ……


Ladda ner ppt "Trafik och infrastruktur 2025 0ch 2050 Synpunkter från Kalmar län Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län 2011-11-28."

Liknande presentationer


Google-annonser