Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastrukturplanerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastrukturplanerna"— Presentationens avskrift:

1 Infrastrukturplanerna 2010-2021
Lägesrapport Infrastrukturplanerna Helena Ervenius

2 Fosilbränslefri regionförstoring 2030
Tågpendling Cykelparkering Pendlarparkering Attityder Nya bilar Expressbussar Anropsstyrd trafik Kan vi öka tågresandet med 50%? Järnväg, tåg, biljettpris, offentlig subvention © Regionförbundet i Kalmar län 2007

3 Persontransporter Miljarder km
© Regionförbundet i Kalmar län 2007

4 Fler kan gå eller cykla © Regionförbundet i Kalmar län 2007

5 Rullande planering 2016 – 2026 ?? 2010-2021 2004 - 2015 1998 - 2007
Planering pågår Gäller fortfarande © Regionförbundet i Kalmar län 2007

6 Alla planer hänger ihop
Nationell trafikplan Nationell järnvägsplan Nationell vägplan Länsplaner © Regionförbundet i Kalmar län 2007

7 Ny transportplan 2010 - 2021 Här är vi nu!
© Regionförbundet i Kalmar län 2007

8 Länka kompletterande regioner
Ta vara på växtkraften Länka kompletterande regioner Trafik över Östersjön Knyt ihop växande regioner © Regionförbundet i Kalmar län 2007

9 Tre områden som påverkar resande, infrastruktur och utveckling
Starkaste sambanden i östra Götaland Samband mellan universitetsorter Starka besöksmål Samband mellan godsnoder Tre områden som påverkar resande, infrastruktur och utveckling © Regionförbundet i Kalmar län 2007

10 Ekonomiska ramar + medfinansiering Ca 35 mdr till länen
miljarder kronor Drift- och underhåll, väg 136 Drift- och underhåll, järnväg 64 Utveckling av transportsystemet 217 Totalt 417 + medfinansiering Planperioden mdr © Regionförbundet i Kalmar län 2007

11 Mycket är intecknat © Regionförbundet i Kalmar län 2007

12 Fosilbränslefri regionförstoring 2030
Tågpendling Cykelparkering Pendlarparkering Attityder Nya bilar Expressbussar Anropsstyrd trafik Vilken infrastruktur behöver vi? Vad har vi råd med? © Regionförbundet i Kalmar län 2007

13 Transportplan för Kalmar län i Nybro kommun
Pendlarstråket Kalmar – Nybro – Växjö Kust till kustbanan oh riksväg 25 Resten av kommunen? Bra förbindelser med Nybro – Bil i första hand? Pendeltåg på sikt? Örsjö och Hanemåla Kollektivtrafik: Alsterbro, Bäckebo, Örsjö och Orrefors? Turismtrafiken? Stråket Nybro – Orrefors – Kosta. Målerås? Stimulans för ändrat färdsätt? Mer gods på järnväg? © Regionförbundet i Kalmar län 2007

14 Detta räknar Banverket på just nu
Objekt som är lönsamma enligt beräkningsmodellen Enbart elektrifierade banor Mötesstationer Kalmar - Alvesta Emmaboda –Karlskrona © Regionförbundet i Kalmar län 2007

15 Detta räknar Vägverket på just nu
Nationella vägar som kan vara aktuella E22, E4 Riksvägar 25, 26, 33, 40, 50 E22 Gladhammar Mönsterås Rinkabyholm Bergkvara Objekt som är lönsamma enligt beräkningsmodellen © Regionförbundet i Kalmar län 2007

16 Vem ska betala? Exploaterings-vinster Broavgifter Direkta bidrag
© Regionförbundet i Kalmar län 2007

17 Preliminär tidsplan 2009 1 nationell plan 21 länsplaner
Dessa ska samverka 15 januari Planernas struktur 27 februari Planerna till 50% 2 april Planerna till 90% 3 juni Planen ut på samråd tillsammans med nationell plan 24 september Redovisar samrådsvaren ? oktober Beslut 2 november Lämna till regeringen Förankring via seminarier Februari = förutsättningar April = förslaget till plan © Regionförbundet i Kalmar län 2007

18 För hållbar resa mot framtiden
© Regionförbundet i Kalmar län 2007


Ladda ner ppt "Infrastrukturplanerna"

Liknande presentationer


Google-annonser