Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotregion – Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län OBS! Snart med ny layout.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotregion – Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län OBS! Snart med ny layout."— Presentationens avskrift:

1 Pilotregion – Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län OBS! Snart med ny layout

2 Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar 4,4 miljoner till regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande Ungdomsarbete –

3 Regionalt utvecklingsprogram RUPEN IV Regional policy för ett Barn och ungdomsperspektiv Lissabonstrategin, Nationellt mål för regional utveckling Unga Möter Beslutsfattare UMB Lokal Ungdoms -politisk Uppföljning LUPP Kumulus – Internationella möjligheter för unga Kompetens- Kvalitet – Erfarenhet Det Goda Mötet Handlingsprogram 2007-2010 Totalt 2 milj. till Kalmar län!

4 Lokal Ungdoms -politisk Uppföljning LUPP Det Goda Mötet - Kompetens och erfarenhetsutbyte Kumulus Center - Internationella möjligheter för unga Unga & Beslutsfattare Möts UBM

5 Internationella möjligheter för unga i Kalmar län

6 Vill du veta mer om Europeisk volontärtjänst? 5 december 2007 Rådhuset, Kalmar Information och möjlighet att träffa internationella samarbetspartners från Tallinn/Estland, Liepaja/Lettland, Kolding/Danmark, … Anmälan till mathias.larsson@kalmar.se

7 Vad är Europeisk volontärtjänst?  Europeisk volontärtjänst (EVS) är ett helfinansierat EU-system som möjliggör för unga mellan18-30år att åka utomlands i upp till ett år.  Volontärtjänsten är en alternativ utbildningsmöjlighet.  Volontären får resa, boende, språkundervisning, försäkring och fickpengar betalt.  Ett EVS-projekt består av tre parter: en mottagande organisation, en sändande organisation och volontären själv.  Kommunala verksamheter, organisationer, föreningar, församlingar och andra sammanslutningar som inte är vinstdrivande kan skicka och ta emot volontärer.

8 Syfte : Att öka ungas delaktighet och inflytande i Kalmar läm. Att använda unga som en resurs för regional utveckling. (kopplingen till Lissabon, RUP, RTP) Mål: Att utveckla ett regionalt forum för ungas regionala inflytande. Att utveckla, och sprida former för lokalt inflytande för unga och kompetensutveckling kring dessa frågor Genomförande: Med utgångspunkt i samordning av remiss-svar kring regionalt ungdomsråd hösten 07. Samordning av utbildningspaket. Organisation: Samordnas till en början av Regionförbundet samt kontaktpersonerna för ”Det Goda Mötet” i Kalmar läns kommuner. Unga & Beslutsfattare Möts UBM

9 Huvudaktör: Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens hembygd. Samarbetspartners: Vimmerby folkhögskola, Regionförbundet, Kalmar läns kommuner. Tidsplan 2007-2008: HT 07 – Dialog och samordning kring remiss-svar till landstinget kring Ungdomsråd i Kalmar län. VT 08 – Utbildningspaket kring barnkonventionen och ungdomspolitiken till förtroendevalda i Regionförbundet. HT 08 – Utbildningspaket kring barnkonventionen och ungdomspolitiken till förtroendevalda och tjänstemän på Regionförbundet och i Kalmar läns kommuner. Kostnad/Finansiering Unga Möter Beslutsfattare UMB

10 Syfte: Att i relation till RUP och RTP belysa ungas situation i Kalmar län. Mål: Att kartlägga situationen för unga i Kalmars läns kommuner. Genomförande: Att genomföra LUPP i alla länets kommuner och att detta är synkroniserat till 2011. Lokal Ungdoms -politisk Uppföljning LUPP

11 Organisation: Samordnas från Regionförbundet med hjälp av Ungdomsstyrelsens webstruktur. Utgångspunkt i de kommuner som genomfört LUPP, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik. Huvudaktör: Regionförbundet Samarbetspartners: Länets kommuner, Ungdomsstyrelsen och ev. högskolan. Tidsplan: HT-07 Spridning av resultatet från nuläget kring LUPP i länet. VT-08 Kalmar och …… genomför LUPP. Kostnad/Finansiering: Lokal Ungdoms -politisk Uppföljning LUPP

12 Syfte: Att stärka ungas internationella kompetens och möjligheter till internationella erfarenheter i Kalmar län. (kopplingen till Lissabon, RUP, RTP) Mål Att alla länets kommuner 2010 ska ha deltagit i EVS eller ungdomsutbyten och utbildningsinsatser kring utbytet som verktyg. Genomförande Informations- och handledningsinsatser kring EVS. Informationsspridning kring möjligheterna med EU programmet Ungdom samt Sociala fonden. Kumulus Center för Internationella möjligheter för unga

13 Organisation: EVS Center på Regionförbundet. Huvudaktör: Regionförbundet i Kalmar län/ Kalmar kommun. Samarbetspartners: Emmaboda, Västervik, Mörbylånga, Oskarshamn, Hultsfred, Högsby, Vimmerby. Tidsplan: Kostnad/Finansiering Kumulus Center för Internationella möjligheter för unga

14 Syfte (kopplingen till Lissabon, RUP, RTP) Att stärka professionerna som finns kring unga på ungas fritid. Mål: Att erbjuda kontinuerlig och samordnad kompetens- och erfarenhetsutveckling mellan länets kommuner. Genomförande: 2008: 5 mötesplatser samt 2 *5p högskoleutbildning. Kompetens - Kvalitet – Erfarenhet Det Goda Mötet

15 Organisation: Samordnare på Regionförbundet, Kalmar läns kommuner i samarbete med Högskolan i Kalmar. Huvudaktör: Regionförbundet i Kalmar län Samarbetspartners Tidsplan Kostnad/Finansiering Kompetens - Kvalitet – Erfarenhet Det Goda Mötet

16 Organisation Pilotregion Utvecklingsledare Regionförbundet Kalmar län Charlotte Gustafsson Regionförbundets styrelse Akko Karlsson (mp) Eddie Forsman (m) Styrgrupp Akko Karlsson(mp), Eddie Forsman (m), Jacob Käll (Astrid Lindgrens hembygd), Johan Engdahl (Det Goda Mötet) ”Det Goda Mötet” Johan Engdahl Kumulus Claudia Kjellstrand, Mathias Larsson LUPP- Lokal Ungdoms -politisk Uppföljning Kontaktpersoner i alla länets kommuner UBM - Unga & Beslutsfattare Möts Carina Johansson Vimmerby


Ladda ner ppt "Pilotregion – Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län OBS! Snart med ny layout."

Liknande presentationer


Google-annonser