Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv
Lund 29 augusti 2008 Johan Lycke Utredare, enheten för nationell & kommunal ungdomspolitik Ungdomsstyrelsen

2 Vad gör Ungdomsstyrelsen?
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi fördelar också stöd till civil sektor i form av organisations- och projektstöd samt till internationellt samarbete. Alla våra stöd fördelas på uppdrag av regeringen. Våra målgrupper är: • Beslutsfattare • Tjänstemän • Organisationer (ungdomar, kvinnor, homosexuella, bisexuella och transpersoner, nationella minoriteter och etniska grupper)

3 Vi har kunskapen Det finns drygt 1,5 miljoner barn, unga och unga vuxna mellan 13 och 25 år i Sverige. Vi tar fram kunskap om deras levnadsvillkor, om hur de mår och vad de gör. Vi utvärderar och sammanställer erfarenheter av satsningar inom ungas fritid och föreningsliv, hur man kan arbeta med verksamheter för unga i riskmiljöer samt med drogfria mötesplatser.

4 Vi har kunskapen Vi kartlägger lokala former för ungdomsinflytande och i våra attityd- och värderingsstudier jämför vi ungas och olika generationers syn på bland annat arbete, boende, hälsa, utbildning, demokrati, inflytande och fritid. Ungdomsstyrelsen sammanställer också statistik från 16 andra myndigheter på hur unga har det i Sverige, så kallade indikatorer.

5 Vi ger kommunerna stöd Ungdomsstyrelsen har till uppgift att stödja kommunerna i deras arbete med ungdomspolitik. De kan använda sig av vår ungdomsenkät Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få veta ungas syn på inflytande, skola, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner. Svaren på enkäten används som underlag för kommunernas framtida beslut. Vi uppmuntrar samarbete mellan kommuner, kommun-förbund, regionförbund och andra regionala aktörer samt att nya nätverk skapas inom ungdomspolitiken.

6 Årets ungdomskommun Utmärkelsen Årets ungdomskommun ges på Ungdomsstyrelsens rikskonferens till en kommun som satsar särskilt på att ta fram kunskap om unga och möjliggöra inflytande för unga i föreningslivet och i kommunen.

7 Nationella stöd Organisationsstöd: • Ungdomsorganisationer
• Kvinnors organisering (organisation) • Nationella minoriteter • Etniska riksorganisationer • Homosexuella, bisexuella och transpersoner

8 Nationella stöd Projektstöd: • Utveckling av kommunal ungdomspolitik
• Fritid och organisering • Jämställdhet • Rasism och intolerans • Antidiskrimineringsverksamhet • Kvinnors organisering (projekt)

9 Internationella stöd Ung och Aktiv i Europa • Ungdomsutbyte
• Ungdomsinitiativ • Demokratiprojekt • Europeisk volontärtjänst • Utbildning och nätverksbyggande • Möten mellan ungdomar och politiker • Utveckling för ungdomsledare

10 Internationella projekt
Övrigt • Eurodesk • Turkiet ( Haparanda, Sundsvall, Kristinehamn, Nacka)

11 Nya insikter ” Det finns en växande insikt i kommunen om att den måste hantera de internationella frågorna för att överleva på sikt.” - Stärker självförtroendet - Ökar samhällsengagemanget

12 Drivkrafter bakom kommuners internationella ungdomssamarbete.
Attrahera nya företag, öka invånarnas kompetens, locka ny arbetskraft till kommunen, bryta utflyttningstrenden, öka intresset för demokratifrågor, stimulera engagemang i samhällsfrågor, främja integration, motverka rasism, göra reklam för kommunen och öka turismen.

13 Möten utvecklar människor
Internationella nätverk Träna språk Förbättrat studieresultat Pedagogiskt verktyg Bryta vanor

14 Ung och Aktiv i Europa Icke-formellt lärande i ett europeiskt sammanhang Öppet för alla Jämställdhet Erkännande av kunskap (validering) - Youthpass Sprida och synliggöra resultat

15 En del av EU:s ungdomspolitik
Ett verktyg för att uppnå flera av målen för den europeiska ungdomspolitiken. Främja ungas möjligheter till: en god utbildning och att få jobb rörlighet inom Europa (utbyten, studier och jobb) delaktighet i samhället

16 Vilka är prioriteringarna?
Europeiskt medborgarskap Ungas delaktighet i samhället Kulturell mångfald Inkludering av unga med begränsade möjligheter

17 Vilka länder kan ni samarbeta med?
Europeiska unionens 27 medlemsländer EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge Ansökarlandet Turkiet EU:s grannländer: sydöstra Europa, östra Europa, Kaukasus och Medelhavsområdet. Övriga partnerländer

18 Ungdomars demokratiprojekt
Projekt för att att öka ungas delaktighet i samhället Nationella och internationella nätverk 13 – 30 år 3 – 18 månader Minst 16 deltagare från 2 länder

19 Ungdomsledare och stödstrukturer
Stödaktiviteter: Arbetsplatsbesök Förberedande besök Partnerskapande aktivitet Seminarium Studiebesök Utbildning Utvärderingsmöte Nätverksbyggande projekt Genom stödaktiviteter skapa nya projekt inom ”Ung och Aktiv i Europa” Stödja utvecklingen av europeiskt ungdoms-samarbete

20 Europeiskt samarbete på ungdomsområdet
Nationella eller internationella ungdomsseminarier Främja dialog mellan besluts-fattare och unga 15-30 år 3-6 dagar Minst 60 deltagare Minst 5 länder i internationella seminarier

21 Mer information? webbplats: www.ungdomsstyrelsen.se
e-post: telefon växel: /00 (vx)


Ladda ner ppt "Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser