Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal"— Presentationens avskrift:

1 Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal
Mia Jönsson, IDR1 VT-2014

2 Innehåll - Koppling till ämnesplanen - Begreppsförklaringar - Arbete i grupper - Redovisning för klassen

3 Koppling till ämnesplanen
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. Kunskapskrav E: [Eleven kan] översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. C: [Eleven kan] utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. A: [Eleven kan] utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

4 Kultur Vad tänker du på när du hör ordet kultur?

5 Kultur Kultur avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet men det har i huvudsak två innebörder: Konstnärlig odling Socialt överförbara levnadsmönster

6 Kultur - Socialt överförda levnadsmönster T.ex. - Tradition - Religion
- Marknad - Media

7 … sedan kopierar vi varandra
Människor har en förmåga att bete sig som andra runt i kring sig vilket gör att det kan vara svårt att bete sig annorlunda. Vi påverkas inte bara av marknaden utan även av varandra!

8 Kultur - Socialt överförda levnadsmönster
Alltså handlingar som upprepas om och om och om igen 8 Kultur - Socialt överförda levnadsmönster - Alltså handlingar som upprepas om och om och om igen, som styrs av olika krafter i samhället...

9 … och som skapar förväntningar på oss själva

10 Identitet Vem är jag? - Vi är skapta av otaliga minnen och erfarenheter - Vi kopierar vår omgivning och anpassar oss efter vår omgivning

11 Kultur - Hur upprätthålls kultur?
Reproduktion: en person börjar -> en fortsätter -> flera fortsätter –> alla gör det = naturligt = ifrågasätts ej. → NORMSKAPANDE

12 Enkelt uttryckt skapas vårt samhälle, vår kultur och vår identitet utifrån våra föreställningar, vanor, tankar och känslor. Inte så enkelt ändå kanske…

13 Kategorisering Människor har en benägenhet att kategorisera och värdera. Vi försöker placera oss själva och andra människor i olika kategorier för att få ordning i sinnet/ i det mentala.

14 Stereotyp En stereotyp är en inre bild/ föreställning av en grupp och dess medlemmar, ofta i form av förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.  Handlar om vad vi har kopplat ihop denna grupp med för beteenden. Vad vi har för erfarenheter av fenomenet. Ofta sådant vi inte talar om.

15 ! Ibland krävs det att man stannar upp och ifrågasätter vad man är en del av och varför så att du kan bli den som bestämmer över dig själv och ditt liv.

16 Uppgifter - Fem grupper
1616 Uppgifter - Fem grupper - Varje grupp får en uppgift kopplad till livsstil, kulturella fenomen, könsmönster, identitet, jämställdhet etc. - I gruppen: diskutera, vrid och vänd. Det finns inga rätt eller fel! Ta anteckningar. - Presentera era tankar i en 10 min presentation för resten av klassen. - Individuellt: välj en av uppgifterna. Skriv en egen reflektion utifrån separata instruktioner.


Ladda ner ppt "Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal"

Liknande presentationer


Google-annonser