Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FL3: Techniques Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FL3: Techniques Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén."— Presentationens avskrift:

1 FL3: Techniques Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén

2

3 Requirements

4 “Something that the product must do or a quality that the product must have” (Robertson & Robertson, 1999)

5 Must have o Should have Could have o Want to

6 Intervjuer Strukturerade Följer intervjuguiden strikt Inga följdfrågor Semi-strukturerade Förberedda frågor, men man kan ändra formuleringar, ordning och ställa följdfrågor Mer krävande, men oftast värt det Kryssa av på checklista Ostrukturerade När vi vill undvika att som designer påverka och styra intervjuobjektet

7 Observationer Chans att ställa frågor direkt när användaren gör något En risk med intervjuer är att vi får “den officiella versionen” En utmaning är att inte störa användarna i deras arbeten

8 Probes Bra metod om vi inte kan besöka och delta i användarnas miljö Lämna artefakter som används i användarens miljö och lagra data om aktiviteterna Användarna kan också själva dokumentera sina aktiviteter

9 Frågeformulär Undersöka en större mängd användare Kvantifierbar data Mindre resurskrävande Svåra att konstruera Risk för låg svarsfrekvens

10 Envisionment Skisser Snapshots Mood boards Storyboards

11 Lo-fi prototyper Oftast gjorda av papper, kartong etc Kan produceras snabbt och kastas Används oftast tidigt i designprocessen Ingen idé att lägga för mycket tid på en lo- prototyp, då är det bättre att göra en hi-fi

12 Hi-fi prototyper Producerade med hjälp av mjukvara Lätt att representera den interaktiva aspekten Kunden bör acceptera hi- prototypen innan implemetering påbörjas Görs oftast en bra bit in i projektet Problem: kunden tror att det är den färdiga produkten och stör sig på detaljer

13 Conceptual & physical design Personas Scenarios Use cases

14 Workshop – Fre 14/9 Inför denna workshop har varje grupp i uppgift att tillämpa en IxD- teknik på Waxbook-caset. Se detta som ett första steg i designarbetet där utmaningen är att dels tolka och förstå den befintliga tjänsten, dels att komma igång med en kreativ process inom gruppen. Var förberedda på att presentera: 1.Er tolkning av uppdraget 2.Det ni producerat med hjälp av er teknik

15 Grupper Grupp 1 Moodboards Malte Levén Grupp 2 Storyboards Annie Pohland Grupp 3 Scenarios Alexander Wallin Grupp 4 Personas David Fahlberg Grupp 5 Moodboards Viktor Lindström Grupp 6 Storyboards Patrik Södergren Grupp 7 Use case Andreas Bard


Ladda ner ppt "FL3: Techniques Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén."

Liknande presentationer


Google-annonser