Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg
Barnperspektivutvecklare Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg

2 Skyldighet för hälso- och sjukvården att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd
Hälso- och sjukvårdslagen 2 g § Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979).

3 Beroende

4 Våra arbetsuppgifter Utbilda och handleda personal Föra barnen på tal
Beardslees familjeintervention Bidra till utveckling av rutiner och riktlinjer Sprida information och vara konsulter Medverka i nätverk lokalt, regionalt och nationellt

5 Kartläggning av antalet minderåriga barn Psykiatri Psykos 2013
Totalt antal patienter 236 patienter har minderåriga barn Sammanlagt minderåriga barn

6 Förekomst av psykisk ohälsa 1/5 av Sveriges befolkning drabbas varje år av någon form av psykisk ohälsa Ångestsjukdomar (oro, fobier, tvång) Affektiva sjukdomar (depression, bipolär sjukdom) Personlighetsstörningar (sårbarhet, instabilitet) Psykossjukdomar (förändrad verklighetsuppfattning) Neuropsykiatriska sjukdomar (ADHD, Aspergers syndrom) Beroendesjukdomar (alkohol, droger, mediciner)

7 Vad kan förälderns psykiska ohälsa innebära för barnen?
Koncentrationssvårigheter Oro och fantasier Skuld och skam Ibland svikna löften från föräldern Risk för ökad social utsatthet

8 Barns psykiska hälsa Skyddande faktorer och riskfaktorer
Skyddande faktorer finns i barnens vardag: föräldrar, skola, kamrater, intressen Många skyddande faktorer är gynnsamt En riskfaktor för barn är att ha en förälder med allvarlig psykisk ohälsa

9 Lite statistik 60 % av alla individer i Sverige har någon nära anhörig som lider av psykisk ohälsa eller har egen psykisk ohälsa 25 % av alla barn i Sverige lever i dysfunktionella familjer 10 % av alla barn i Sverige är Young carers

10


Ladda ner ppt "Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser