Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning vid psykossjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning vid psykossjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning vid psykossjukdom
Ulla Karilampi & Ruth Johansson Kunskap gör skillnad

2 Vad är psykos? Psykos Neuros Borderline Ulla Karilampi 2011-02-10
Kunskap gör skillnad 2

3 Tillstånd, inte sjukdom
Förändrad verklighetsuppfattning Tillstånd som påverkar CNS kan producera symptom på psykos Demenssjukdomar Depression Missbruk Akuta förändringar i livssituationen Kunskap gör skillnad

4 Hur många drabbas? 3 av 100 drabbas 25%: 1 episod 25%: psykossjukdom
50%: flera episoder/normalt liv Ulla Karilampi Kunskap gör skillnad 4

5 Psykos eller schizofreni?
Symptomens varaktighet… Minst sex månader …och symptomens konsekvens Påtaglig funktionsnedsättning Kunskap gör skillnad

6 Stress, sårbarhet och skydd
Hög Ohälsa STRESS SKYDD Hälsa Låg Låg Hög SÅRBARHET Kunskap gör skillnad

7 Kunskap gör skillnad

8 Projektets syfte Kartlägga patienters totala livssituation
Ökad kunskap om patientgruppen Kvalitetssäkring Kunskap gör skillnad

9 Från forskning till vardag
Psykosinventering Uppföljning Vårdinsats Kunskap gör skillnad

10 Årlig hälsoundersökning
Symptomskattning Klinisk skattning Egen rapportering Remission Funktionsförmåga Social funktion Aktiviteter och mål Stöd från samhället Somatisk status Anhörigbörda Kunskap gör skillnad

11 Utökad undersökning Var 4:e år Patient: Behandlare: Närstående:
Hälsoenkät Behandlare: Behovsanalys (samordnare) Funktionsskattning (samordnare) Kognitiv funktionsnivå (psykolog) Vardagsfärdigheter (arbetsterapeut) Närstående: Funktionsskattning Kunskap gör skillnad

12 Vilken nytta? Behandlingskonferens Läkarbesök Vårdplanering 2011-02-10
Kunskap gör skillnad

13 Olika perspektiv Patient Behandlare Närstående
Vem äger tolkningsföreträde? Kunskap gör skillnad

14 Kvalitetsarbete STRUKTUR PROCESS RESULTAT (Vad man har att tillgå)
(Vad som utförs) (Vad som uppnås) Kunskap gör skillnad

15 Nationellt kvalitetsregister
Regionalt beslut om deltagande 1997 Personbundna uppgifter Diagnos Behandling Resultat Möjliggör: Uppföljning Lärande Ständigt förbättringsarbete Kunskap gör skillnad

16 PsykosR Processmått: Tid av obehandlad psykos Diagnostik
Användning av strukturerade instrument Aktiv uppföljning Kunskap gör skillnad

17 PsykosR Resultatmått: Uppnådd remission Andel med GAF över 60
Försörjningsförmåga Behov av boendestöd Kunskap gör skillnad

18 BMI enligt PsykosR Kraftig övervikt PsykosR Övervikt 2011-02-10
Kunskap gör skillnad

19 Boendeform och vikt PsykosR Kunskap gör skillnad

20 Många förbättringsområden framöver
Patienternas kroppsliga hälsa vikt motion kost Sysselsättning I remission PsykosR Kunskap gör skillnad

21 Internet länkar Nationellt kvalitetsregister för psykosvård
Kunskap gör skillnad

22 Kunskap gör skillnad


Ladda ner ppt "Uppföljning vid psykossjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser