Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring och motstånd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring och motstånd"— Presentationens avskrift:

1 Förändring och motstånd

2 Motståndsformer Passiva Aktiva Steg 1
Jämställdhetsfrågan finns ej på dagordningen Tystnad Steg 2 Jämställdhetsfrågan finns på dagordningen Skenhandlingar Steg 3 Jämställdhetsarbetet pågår Motargument Urholkning

3 Härska, bemöta, bekräfta
Härskarteknik Motstrategi - ett sätt att bemöta härskartekniker Bekräftarteknik - ett sätt att förändra socialt klimat Osynliggörande Tag plats Synliggörande Lyssna, visa engagemang, ge gensvar Förlöjligande Ifrågasätt Respektera - skratta inte med, stötta, bemöt seriöst Undanhållande av information Kräv korten på bordet Informera – se till att alla har information, redovisa vad som föranlett beslut Dubbel bestraffning Bryta mönstret Dubbel belöning – Tänk att alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar Påförande av skuld och skam Intellektualisera Bekräfta dig själv och andra – se positivt på dig själv och andra, våga bryta mot traditionella mönster, stötta de som gör det Fritt efter Jonasson, Amnéus, Flock, Rosell Steuer och Testad - Empowerment Nätverket vid Stockholms Universitet (ENSU)

4 Förbättringshjulet Planera Genomför Studera Ändra
Ändra – inför nya arbetssätt Kartlägga Formulera mål, problem och aktiviteter Följ och utvärdera resultat Genomföra aktiviteterna

5 Organisationsförändringar i mer jämställd riktning
Bygger på förändringar mot utgångspunkt i: Kvantitativa aspekter – representation, ca 1/3 av underrepresenterad grupp Kvalitativa aspekter – strukturer, normer, kultur, genusrelationer

6 Kartläggning Kvantitativ data, ex kund- och personalstatistik
Analys – vilka mönster ser vi mellan gruppen kvinnor och män i verksamheten Kvalitativ data – fördjupad kunskap, följa upp en grupp, avdelning över tid Analys – hur förstår vi dessa mönster, sk genusrelationer

7 Styrgrupp för jämställdhetsfrågor
Ansvara för kartläggningen Ordnar utbildningar – ledningen först, allmänt kunskapshöjande i första steget tex. JGL Bas Sammanställer analyser Informationsspridning

8 Metoder i det dagliga arbetet
Medarbetarsamtal – kunskap om jämställdhetsplanen, befordringar, kurser, förtroendeuppdrag, upplevd stress, diskriminering, sexuella trakasserier Nätverk - för både kvinnor och män med fokus på jämställdhet, hur ”skapas kön” i denna organisation? Avgångsenkäter- varför slutar folk på arbetsplatsen? Olika beroende på kön? Gender coach – stödjer chefen i det dagliga arbetet Rekryteringsåtgärder

9 Beslutsunderlag – att analysera mätningar
Exempel: En mätning av medarbetarklimat – ur två perspektiv Arbetsgruppen kontra hela organisationen resp arbetsgruppen könsuppdelad

10 Jämställdhetsarbete Kräver ledningens stöd Långsiktigt
Nuläge – korrekt verklighetsuppfattning krävs Kunskapsprocess Öppna ögon i analysen Konsekvent handling och uppföljning


Ladda ner ppt "Förändring och motstånd"

Liknande presentationer


Google-annonser