Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER UTVECKLANDE AV LÄRMILJÖER  I lärande utnyttjar man systematiskt autentiska miljöer och resurser – Det omkringliggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER UTVECKLANDE AV LÄRMILJÖER  I lärande utnyttjar man systematiskt autentiska miljöer och resurser – Det omkringliggande."— Presentationens avskrift:

1 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER UTVECKLANDE AV LÄRMILJÖER  I lärande utnyttjar man systematiskt autentiska miljöer och resurser – Det omkringliggande samhället, företagsvärlden, kulturinstanser  Möjlighet till att använda mångsidiga och aktiva studiemetoder, arbetssätt samt verktyg som behövs i dagens informationssamhälle  Gemensamma mål  Gemensamma avtal, överenskommelser och handlingssätt  Kontinuerlig utvärdering och utvecklande av verksamheten  Utveckling av kunskap som en kontinuerlig process IKT I UNDERSÖKANDE KOLLABORATIVT LÄRANDE IKT I ÄMNESINTEGRERING OCH I TEMATISKA HELHETER LÄRARENS FÄRDIGHETER ORGANISATIONENS HANDLINGSSÄTT  Färdigheter som ger läraren förutsättningar att styra och stöda elevernas IKT-färdigheter i enlighet med kunskapsnivåer, med utgångspunkt i undersökande kollaborativt lärande  Färdighet att planera och förverkliga läroprocesser  Pedagogiskt kunnande angående nätlärande och -styrande  Eleven deltar i ämnesintegrerade projekt  Ämnesintegrerade läroprocesser  Förverkligande av temahelheter  IKT används i elevens vardag i undersökande kollaborativt lärande  IKT används systematiskt i undervisningen  Eleven har möjlighet att delta i planeringen

2 ÅTGÄRDER PÅ TIDSSCHEMAT  Kunskapskartläggning  Gemensamma mål och visioner  Utvärdering av delmål  Fördelning av ansvarsområden  Fastslagning av tidtabeller  Utbildning, studiecirkel etc  Arbetsgruppens planeringsmöte  Gemensamma avtal o. handlingssätt  Tid för att reflektera / utvärdera  Dela med sig av ny kunskap o. praxis  Utvecklingsprocess  Rapportering  Kunskapsutvecklingsplan  Utvecklingsplan för lärmiljön  Piloteringsplan  Pilotprojekt eller testning  Gemensam planering av undervisningen  Planering av läroprocesser  Specificering av läroplanens mål - Integrering av läroämnen och teman  Elevprojekt  Utvärdering av förverkligade projekt  Dokumentering av pedagogiska praxis / idéer  Dela med sig av pedagogiska praxis / idéer  Eleverna med i planeringen  Eleverna med i att definiera målsättningar  Eleverna med i att definiera verksamheten  Eleverna med i utvärderingen

3 Gemensam planering av undervisningen dd.mm.åå Person(er) Planering av läroprocesser dd.mm.åå Person(er) Integrering av läroämnen dd.mm.åå Person(er) Elevprojekt dd.mm.åå Person(er) Utvärdering av förverkligade projekt dd.mm.åå Person(er) Specificering av läroplanens mål dd.mm.åå Person(er) Dokumentering av pedagogiska praxis / idéer dd.mm.åå Person(er) Dela med sig av pedagogiska praxis / idéer dd.mm.åå Person(er) Eleverna med i utvärderingen dd.mm.åå Person(er) Eleverna med i att fastställa målsättningar dd.mm.åå Person(er) Kunskaps- kartläggning dd.mm.åå Person(er) Eleverna med i planeringen dd.mm.åå Person(er) Gemensamma mål och visioner dd.mm.åå Person(er) Delmåls- utvärdering (kontroll) dd.mm.åå Person(er) Fastslagning av tidtabeller dd.mm.åå Person(er) Utbildning dd.mm.åå Person(er) Arbetsgruppens planeringsmöte dd.mm.åå Person(er) Ansvars- fördelning dd.mm.åå Person(er) Gemensamma avtal (handlingssätt) dd.mm.åå Person(er) Tid för att reflektera / utvärdera dd.mm.åå Person(er) Utvecklings- process dd.mm.åå Person(er) Rapportering dd.mm.åå Person(er) Dela med sig av ny kunskap o. praxis dd.mm.åå Person(er) Kunskaps- utvecklingsplan dd.mm.åå Person(er)

4 dd.mm.åå Person(er) dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Åtgärd dd.mm.åå Person(er) Plan för utveckling av lärmiljöer PiloteringsplanPilotprojekt / testning

5 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER AUGUSTI 2010

6 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER SEPTEMBER 2010

7 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER OKTOBER 2010

8 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER NOVEMBER 2010

9 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER DECEMBER 2010

10 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER JANUARI 2011

11 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER FEBRUARI 2011

12 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER MARS 2011

13 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER APRIL 2011

14 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER MAJ 2011

15 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER JUNI 2011

16 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER JULI 2011

17 TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER


Ladda ner ppt "TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER UTVECKLANDE AV LÄRMILJÖER  I lärande utnyttjar man systematiskt autentiska miljöer och resurser – Det omkringliggande."

Liknande presentationer


Google-annonser