Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XYZAC-RTK Bild 1Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Etableringsprojekt XYZAC-RTK Kickoff-möte Sollefteå 30 augusti 2007 Åsa Jernberg Lantmäteriet - SWEPOS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XYZAC-RTK Bild 1Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Etableringsprojekt XYZAC-RTK Kickoff-möte Sollefteå 30 augusti 2007 Åsa Jernberg Lantmäteriet - SWEPOS."— Presentationens avskrift:

1 XYZAC-RTK Bild 1Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Etableringsprojekt XYZAC-RTK Kickoff-möte Sollefteå 30 augusti 2007 Åsa Jernberg Lantmäteriet - SWEPOS asa.jernberg@lm.se

2 XYZAC-RTK Bild 2Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 XYZAC-RTK Etableringsprojekt för SWEPOS nätverks-RTK-tjänst under ett år för positions-bestämning med centimeternoggrannhet i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län

3 XYZAC-RTK Bild 3Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Stationer XYZAC-RTK kommer att omfatta –SWEPOS-stationerna (klass A): Holmsund, Kramfors, Sundsvall, Sveg, Umeå, Vilhelmina och Östersund –SWEPOS-stationerna (klass B): Grövelsjön, Hybo, Lycksele, Malå, Sandarne och Vindeln –Nya 28 projektstationerna (klass B): Aspsele, Dorotea, Funäsdalen, Gräftåvallen, Gäddede, Gällö, Hassela, Hede, Hotagen, Hudiksvall, Junsele, Järpen, Kolåsen, Liden, Långsele, Norråker, Ramsjö, Skorped, Sorsele, Storlien, Storuman, Strömsnäs, Strömsund, Ånge, Åsarna, Åsele, Åskilje, Örnsköldsvik

4 XYZAC-RTK Bild 4Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Nätverks-RTK, täckning idag

5 XYZAC-RTK Bild 5Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Nätutformning

6 XYZAC-RTK Bild 6Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Status 1 september

7 XYZAC-RTK Bild 7Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Status 30 september

8 XYZAC-RTK Bild 8Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Relativ mätning Referensstation

9 XYZAC-RTK Bild 9Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Relativ mätning – realtid Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst) Kodmätning: DGPS Bärvågsmätning: RTK

10 XYZAC-RTK Bild 10Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Varför nätverks-RTK? Behövs bara en avancerad GPS- utrustning för att utföra detaljmät- ning med centimeternoggrannhet Egen referensstation behöver ej etableras  tidsbesparing Sömlöst täckningsområde för användaren Möjlighet till kontinuerlig kvalitets- kontroll av utsända data

11 XYZAC-RTK Bild 11Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Täckningsområde Referensstation Täckningsområde RTK +

12 XYZAC-RTK Bild 12Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Distribution av nätverks-RTK Tvåvägskommunikation

13 XYZAC-RTK Bild 13Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Syfte Etablering / ett års drift av nätverks-RTK i norra Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för nätverks- RTK Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system

14 XYZAC-RTK Bild 14Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK Underlag för att bedöma hur nätverks- RTK kan påverka effektiviteten för positionering med GNSS (detaljmätning, utsättning, förrättningsmätning, maskinstyrning, etc.) Effektmål

15 XYZAC-RTK Bild 15Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Produktmål Ett nät av fasta referensstationer för nätverks- RTK i norra Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län för produktionsmätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Projektrapport

16 XYZAC-RTK Bild 16Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Finansiering Arbetstid LMV (geodetiska utvecklingsenheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet Intressenterna står för egen tid och resor

17 XYZAC-RTK Bild 17Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Finansiering Utrustning och drift LMV tillhandahåller –data från de befintliga SWEPOS- stationerna och projektstationerna –server och nätverks-RTK- programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS- drift Driftkostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station

18 XYZAC-RTK Bild 18Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Finansiering Sammanställning - kostnader som ska betalas av projektet: AktivitetKostnad Projektledning och etablering--- Kapital- och kommunikationskostnader för ett års drift av 28 projektstationer 4.200.000 kr Drift av projektstationer och omkringliggande SWEPOS-stationer ---

19 XYZAC-RTK Bild 19Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefonkostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Fördelning av kostnader

20 XYZAC-RTK Bild 20Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Arne Ericsson Mätteknik AB Arkeologicentrum AB Banverket Boliden Mineral AB Bräcke kommun Caliterra HB Dorotea kommun EON Elnät Sverige AB Fortum Disribution Geosystem AB Hudiksvalls kommun Härjeåns Nät AB Härnösands kommun Jämtkraft Elnät AB Kramfors kommun Krokoms kommun Lantmäterimynd. Jämtlands län Lantmäterimynd. Gävleborgs län Lantmäterimynd. Västernorrlands län Leica Geosystems AB Metria Mätcenter AB Mätposition AB Intressenter

21 XYZAC-RTK Bild 21Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Mätservice i Jämtland AB Nordanstigs kommun Picab Peab Sverige AB Ragunda kommun Skogsstyrelsen Sollefteå kommun Storumans kommun Strömsunds kommun Sundsvalls Elnät AB Sundsvalls kommun Sveaskog Söderhamns Vatten och Renhållning AB TeliaSonera Sverige AB Trimtec Timrå kommun Vattenfall Eldistribution AB Vilhelmina kommun Vägverket Ånge kommun Åre kommun Åsele kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun Övik Energi Nät AB Intressenter

22 XYZAC-RTK Bild 22Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 -EU-fonder -Länsstyrelserna i Jämtland Västerbotten Västernorrland Bidrag till projektet

23 XYZAC-RTK Bild 23Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Organisation / styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av: kommungrupp - 2 pers. per län statliga fastighetsbildningsmynd. - 1 pers. per chefsområde statliga verk/organisationer - 1 pers. SWEPOS - 2 pers. övriga intressenter - 1 pers. en utsedd person som sammankallande projektledaren som föredragande

24 XYZAC-RTK Bild 24Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Organisation / projektgrupp Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren Bemanning till projektgruppen redovisas i projektbeskrivningen Projektbeskrivningen kommer att finnas på www.swepos.com flik ”Utvecklingsprojekt”/ ”XYZAC-RTK” och det går att komma med synpunkter (asa.jernberg@lm.se). Projektbeskrivningen kommer att fastställas vid nästa styrgruppsmöte. www.swepos.comasa.jernberg@lm.se

25 XYZAC-RTK Bild 25Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Avtal Skickas ut under oktober för underskrift Betalning av projektavgiften –Standardperioder är 15 oktober 2007 och 15 juni 2008

26 XYZAC-RTK Bild 26Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Projektets tidsdiagram

27 XYZAC-RTK Bild 27Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Planeringsfas april – juni 2007 Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

28 XYZAC-RTK Bild 28Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Implementerings- och verifieringsfas juni – aug 2007 Konfigurering och test av stationsutrustning Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Verifiering av fältutrustning

29 XYZAC-RTK Bild 29Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Utrustning

30 XYZAC-RTK Bild 30Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Produktions- mätningsfas 1 september 2007 – 30 september 2008 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

31 XYZAC-RTK Bild 31Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Utvärderingsfas Löpande under projektåret Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter

32 XYZAC-RTK Bild 32Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Grundläggande utbildning för nya GPS-användare Kostnadsfritt för max 2 personer/intressent- organisation 11-12 sep. i Östersund resp. 13-14 sep. i Sundsvall Sista anmälan i morgon fredag 31/8

33 XYZAC-RTK Bild 33Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Preliminärt kursprogram Dag 1, ca 9:00 - 16:00 Inledning, presentation och genomgång av kurs- uppläggning Introduktion till satellitpositionering Översikt över mottagare och beräkningsprogram Genomgång av DGPS Genomgång av fasta referensstationer och GPS- tjänster Fältövning, absolutmätning och mätning med DGPS Referens- och koordinatsystem Genomgång av enkelstations-RTK och nätverks- RTK

34 XYZAC-RTK Bild 34Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Preliminärt kursprogram Dag 2, ca 9:00 - 15:00 Fältövning med nätverks-RTK Web-baserad automatisk beräkningstjänst på SWEPOS SWEPOS informationstjänst Koordinattransformation RIX 95-samband

35 XYZAC-RTK Bild 35Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Uppstartsdagar i Sundsvall 17-19/9 Måndag 17/9:Leica Tisdag 18/9:Topcon och DataGrid Onsdag 19/9:Trimble Låneutrustning fördelas Funktionskontroll och inställning av egen utrustning Eventuellt inläggning av transformationssamband

36 XYZAC-RTK Bild 36Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Låneutrustning Caliterra: Geosystem AB, Mätposition AB, Peab Sverige AB Leica: Söderhamns Va o Re AB, Ånge kn, Sundsvalls Elnät AB, Hudiksvalls kn Topcon: Boliden Mineral AB, Dorotea kn, Vattenfall Eldistr AB Trimble: Arkeologicentrum AB, Bräcke kn, Härjeåns Nät AB, Ragunda kn

37 XYZAC-RTK Bild 37Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Utrustning GPS/RTK roverutrustning GSM/GPRS-modem GSM/GPRS-abonnemang (SIM-kort) (anmäl GSM-nr till SWEPOS-driften innan ni kan koppla upp) Telnr/IP-adress och portnr till nätverks-RTK-progamvaran

38 XYZAC-RTK Bild 38Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 GPS/RTK roverutrustning Skall konfigureras för att sända NMEA/GGA-meddelanden ungefär var 30:e sekund Skall konfigureras för att ta emot korrektioner i RTCM-format version 3.0 Mottagaren bör kunna hantera data från virtuella referensstationer Mottagaren bör kunna hantera transformation till lokalt system Antennmodellering Kunna hantera NTRIP protokoll (vid anslutning via Internet (GPRS))

39 XYZAC-RTK Bild 39Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 GSM/GPRS-modem Inköp av GSM/GPRS-modem till GPS-utrustningen Tala med er instrumentleverantör!

40 XYZAC-RTK Bild 40Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 GSM/GPRS-abonnemang Alt 1.Beställ Telias abonnemang via Lantmäteriets avtal (Lantmäteriet står för avtalet men SIM-kortet och fakturan skickas direkt till användaren). Blankett på www.swepos.com Alt 2. Eget abonnemang för datatrafik (obs. att numret måste presenteras, det får inte vara dolt eller hemligt).

41 XYZAC-RTK Bild 41Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Nyhet - NMTs mobila Internet- tjänst Tester och utveckling pågår tillsammans med RTK-utrustningen

42 XYZAC-RTK Bild 42Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Telnr/IP-adress och portnr till nätverks-RTK-programmet Detta får ni information om då anmälan av ert GSM-nummer gjorts till SWEPOS- driften

43 XYZAC-RTK Bild 43Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 LMV-Rapport 2006:2: Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Nio kapitel och två bilagor Finns digitalt på www.lantmateriet.se/geodesi Kortmanuale n

44 XYZAC-RTK Bild 44Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Slutligen... Detta behöver vi få in av Er intressenter: Kontaktuppgifter, faktureringsadress Intresse att delta i kurs (senast i morgon fredag 31 aug) Vilken utrustning, fabrikat/typ Intresse att låna utrustning under delar av projekttiden (Ni som inte redan besvarat uppgiftsförfrågan som skickats ut– vi är tacksamma om ni kan göra detta snarast, blankett finns på www.swepos.com) Anmälan till Uppstartsdagarna (info skickas ut nästa vecka) Anmälan av GSM-nummer för att ni ska kunna koppla upp och få korrektioner från SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst


Ladda ner ppt "XYZAC-RTK Bild 1Kick-off, Sollefteå, 2007-08-30 Etableringsprojekt XYZAC-RTK Kickoff-möte Sollefteå 30 augusti 2007 Åsa Jernberg Lantmäteriet - SWEPOS."

Liknande presentationer


Google-annonser