Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marina Lindell, Metodcenter Ordförandekonferens 2-4 februari 2007 Marina Lindell Metodcenter www.methodcentre.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marina Lindell, Metodcenter Ordförandekonferens 2-4 februari 2007 Marina Lindell Metodcenter www.methodcentre.com."— Presentationens avskrift:

1 Marina Lindell, Metodcenter Ordförandekonferens 2-4 februari 2007 Marina Lindell Metodcenter www.methodcentre.com

2 Marina Lindell, Metodcenter ORDFÖRANDES UPPGIFTER VAD KÄNNE- TECKNAR EN BRA ORDFÖRANDE? STYRELSEN METODER

3 Marina Lindell, Metodcenter Vad kännetecknar en bra ordförande?

4 Marina Lindell, Metodcenter O medelbara egna tankar P arets tankar E xponera R angordna A rrangera

5 Marina Lindell, Metodcenter Er förening

6 Marina Lindell, Metodcenter Styrelsen är föreningens motor 1.Förbereder (möten, beslut, verksamhet…) 2. Verkställer det som beslutats om på föreningsmötet 3. Fattar egna beslut 4. Förvaltar INFORMERA medlemmarna!

7 Marina Lindell, Metodcenter Styrelsen håller kursen Minst 3 personer Styrelsemötena är centralpunkten i styrelsens arbete Färdriktning – bästa förening man kan tänka sig! Aktiviteter som löper just nu (operativ nivå) Verksamhet inom den närmaste framtiden (taktisk nivå) Verksamhet som riktar in sig på att nå ett långsiktigt mål eller en vision (strategisk nivå) Gemensamt ansvar enligt lagen

8 Marina Lindell, Metodcenter Ordförandes uppgifter 1. Leder styrelsens arbete DELEGERA! Sammankallar styrelsen Leder möten Förbereder mötesärenden (tillsammans med sekr. och kassör) 2. Sköter om de yttre kontakterna 3. Utvecklar föreningen 4. Sköta om praktiska ting (se till att de blir skötta) 5. Tecknar föreningens namn

9 Marina Lindell, Metodcenter Hur ska en bra ordförande vara? Personliga egenskaper Övning Ledare Se allas kompetens Ge uppskattning o uppmärksamhet, ödmjukhet Känna sig själv, modig Strukturerad och välförberedd

10 Marina Lindell, Metodcenter Föreningsmöte (Årsmöte alt. vår- och höstmöte) Tidpunken står i stadgarna Föredragningslista med ärenden Bokslut (undertecknat av styrelsen), verksamhetsberättelse, revisionsberättelse Verksamhetsplan, budgetförslag Val av styrelse och revisorer Fastställa medlemsavgift

11 Marina Lindell, Metodcenter Vad är ett bra möte? Möten med olika syften behöver olika form! Mötet ger ökad kunskap och förståelse Mötet leder till handling Mötet ger energi, motivation och handlingslust. ”Det ska kännas roligare efter mötet” Syftet med mötet är klart och tydligt

12 Marina Lindell, Metodcenter Inget möte blir bättre än dess deltagare. På vilket sätt kan du bli en bättre mötesdeltagare?

13 Marina Lindell, Metodcenter PMI Laget runt Tankekarta (Mindmap) Rundan Bikupa - öar Metodcenter ger er metoderna

14 Marina Lindell, Metodcenter Metodcenter ger er metoderna Visualisering – Lappmetoden – Metaplan

15 Marina Lindell, Metodcenter Metoder för utveckling Framtidsverkstad Föreningskompassen Kvalitetscertifikat Kompassen Open Space

16 Marina Lindell, Metodcenter ”En redovisning av en organisations mål och aktiviteter utifrån dess värdegrund, för att bidra till ett hållbart samhälle. Samhällsnyttan synliggörs genom att organisationens sociala och miljömässiga resultat redovisas.”


Ladda ner ppt "Marina Lindell, Metodcenter Ordförandekonferens 2-4 februari 2007 Marina Lindell Metodcenter www.methodcentre.com."

Liknande presentationer


Google-annonser