Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotskolan Strömslund •Vi vill få ett ökat föräldraengagemang! –Genom att ge en beskrivning av styrelsens arbete samt klassombudens roll –För att få ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotskolan Strömslund •Vi vill få ett ökat föräldraengagemang! –Genom att ge en beskrivning av styrelsens arbete samt klassombudens roll –För att få ett."— Presentationens avskrift:

1 Pilotskolan Strömslund •Vi vill få ett ökat föräldraengagemang! –Genom att ge en beskrivning av styrelsens arbete samt klassombudens roll –För att få ett bestående föräldrainflytande Strömslunds Pilotskola

2 Pilotskolan Strömslund Lite fakta om skolan •Pilotskola sedan 1 jan 2005. •Idag är vi en F-9 skola med 590 elever. •Vi har fyra fritids med ca 160 barn inskrivna. •85 personer ingår i personalgruppen varav 62 är pedagoger. •Nyckeltalet pedagoger/100 elever blir då ca 9,5

3 Pilotskolan Strömslund Föräldrainflytande på Strömslundsskolan Hur skall detta gå till?  Skolans styrelse genomför en föräldraenkät på hösten i samband med föräldramötena. Enkäten är input till styrelsens arbete under året  Samt, genomför även ett föräldramöte på våren för att ge en presentation av resultatet från styrelsens arbete under året  Klassombud skall utses i varje klass och kontaktuppgifter (Namn, klass, telenummer, email, postadress) skall vara styrelsen tillhanda senast september månads utgång

4 Pilotskolan Strömslund Föräldrainflytande på Strömslundsskolan Hur skall detta gå till?  Förbättra samt förenkla informationen från skolan ut till föräldrarna  Skapa större intresse runt styrelsemötena  Tydligare agenda  Representanter från utbildningsnämnden är med på mötet  Ordföranden i skolans styrelse kallar till ett klassombudsmöte i oktober månad varje år, tillika årsmöte i Hem och Skola för att där välja styrelserepresentanter/suppleanter från föräldrarna att verka i skolans styrelse

5 Pilotskolan Strömslund Föräldrainflytande på Strömslundsskolan Hur skall detta gå till?  Att av klassombuden utsedda representanter, aktivt skall deltaga i styrelsens arbete •Vara språkrör för föräldrarnas gemensamma synpunkter/åsikter i styrelsen •Driva inriktningsfrågor för skolan •Ställer krav/har synpunkter på en ständig förbättring/utveckling av skolans arbete utifrån de olika professioner vi tillhör i vårt dagliga arbete •Som representant i styrelsen vara med på gemensamma aktiviteter om rör skolan såsom öppet hus

6 Pilotskolan Strömslund Föräldrainflytande på Strömslundsskolan Hur skall detta gå till?  Vad vi däremot INTE gör i styrelsen •Vi jobbar INTE med: –enskilda ärenden som berör enskilda elever, föräldrar samt lärare. •Och har INTE: –ekonomiskt ansvar –personal ansvar –rätt att besluta hur saker skall genomföras –juridiskt ansvar


Ladda ner ppt "Pilotskolan Strömslund •Vi vill få ett ökat föräldraengagemang! –Genom att ge en beskrivning av styrelsens arbete samt klassombudens roll –För att få ett."

Liknande presentationer


Google-annonser