Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 Frågor för god vård i samband.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 Frågor för god vård i samband."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 Frågor för god vård i samband med misstänkt koloncancer Idé 2012-08-14 Uppföljning Besked efter behandling – När, var och hur ska uppföljningen ske – Kost – Fysisk aktivitet – Eventuell sjukskrivning/återgång i arbete – Psykiskt välbefinnande/eventuellt samtalsstöd – Kontakt med patient med tidigare erfarenheter – Information om patientförening Vad ska hända nu – Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? – Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor?

2 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 2 Första kontakt Allmänt hälsotillstånd – Mina tidigare sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan vara viktiga att informera om Orsak till varför jag söker vården - när och hur upplever jag besvär såsom: – Blödning från tarmen? – Smärtor från buken? – Illamående? – Förändrade avföringsvanor? – Ofrivillig viktnedgång? – Trötthet? Mina levnadsförhållanden – Socialt nätverk? (familj, vänner) Vad ska hända nu – Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? – Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor? Utredning Information – Vad är viktigt för mig att få veta nu? – På vilket sätt vill jag ha information? (ensam/tillsammans med närstående, skriftligt/brev/mail, Mina vårdkontakter, muntligt/via telefon, på vilket språk) – Har jag fått veta det jag önskar om hur utredningen planeras, syfte och vad som händer under utredningens gång – När kommer jag att få besked Vad ska hända nu – Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? – Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor?

3 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 3 Besked efter utredning Information om behandling – Olika behandlingsalternativ – Hur behandling och uppföljning går till – Eventuella risker i samband med behandling Min individuella vårdplan – När och var ska jag få behandling – Hur ska jag förbereda mig och mina närstående – Rökstopp – Kost – Fysisk aktivitet – Arbete/ekonomi – Psykiskt välbefinnande/eventuellt samtalsstöd – Kontakt med patient med tidigare erfarenheter Vad ska hända nu – Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? – Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor? – Jag har fått namn och telefonnummer till min kontaktsköterska Under behandling Besked och uppföljning under behandlingstid – Information efter operation om diagnos – Information om fortsatt utredning/provtagning/behandling – Jag har fått information om när jag ska kontakta vården om jag får besvär under behandlingstiden – Kontinuerlig uppföljning av vårdplan – Kost – Fysisk aktivitet – Psykiskt välbefinnande/eventuellt samtalsstöd – Arbete/ekonomi Vad ska hända nu – Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? – Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor?


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 Frågor för god vård i samband."

Liknande presentationer


Google-annonser