Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö och skatteparadisen! Vi förväntar oss att våra tjänsteleverantörer uppvisar hög affärsetik och bidrar till det gemensamma på samma sätt som andra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö och skatteparadisen! Vi förväntar oss att våra tjänsteleverantörer uppvisar hög affärsetik och bidrar till det gemensamma på samma sätt som andra."— Presentationens avskrift:

1 Malmö och skatteparadisen! Vi förväntar oss att våra tjänsteleverantörer uppvisar hög affärsetik och bidrar till det gemensamma på samma sätt som andra företag. Därför vill vi undersöka om vi kan kräva att de inte får ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis.” ( budget 2012)

2 I budgettexten för 2012 fick vi in följande: Uppdra åt Servicenämnden/ upphandlingsenheten att undersöka om det går att kräva att leverantörer inte har någon koppling till skatteparadis. Detta ledde till en 27 sidig utredning med resultatet: Rättsläget är oklart! Och att det skulle bli svårt att driva igenom och kontrollera denna typ av krav.

3 Kommunens krav på företagare för kontraktskrivning Företagen förbinder sig att: ■ 1. Bara använda under- leverantörer med kollektivavtalsenliga villkor. ■ 2. Inte anlita svart arbetskraft. ■ 3. Inte använda underentreprenörer som anlitar svart arbetskraft. ■ 4. Aktivt undersöka om under- entreprenörer har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgift. ■ 5. Ta emot arbetslösa, ordna praktik och lärlingsplatser. ■ 6: Dokumentera närvaro på alla anställda. ■ 7: Acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen.

4 Två steg fram och ett tillbaka! Malmö prisas som årets Utmärkt Hållbar Upphandlare “Tvärnit för Malmös offensiv mot skatteflykt”

5 Det gäller att inte ge upp…. Sept-12 KS vill gå vidare och undersöka möjligheten att antingen tillämpa offentlighetsprincipen för skattefinansierad verksamhet i välfärdssektorn, eller ställa krav på ekonomisk insyn för att undvika upphandling av företag med kopplingar till så kallade skatteparadis i de särskilda kontraktsvillkoren.

6 Ny ramupphandling av särskilda boenden, juni 2012. "Sociala och etiskt affärsmässiga förhållningssätt”: …" Avtalsleverantören ska inte ha någon koppling till företag baserade i sk "skatteparadis"." Vi har också angett definition på skatteparadis. "Transparenta affärsrelationer ” " Får beställaren kännedom om att avtalsleverentören inte tillämpar ovanstående - sociala och etiska affärsmässiga förhållningssätt - kommer option för förlängning av ramavtalet inte att användas.” Detta är inga skall- krav utan " frivilliga uteslutningsgrunder” Upphandlinsgenheten prövar företagets kreditvärdighet via Business Check och ranking måste uppgå till minst 5.

7 Svarta jobb tvättas vita Fyra byggen, tillsammans värda 90 miljoner kronor, blir testobjekt. Dessutom tillkommer en städupphandling, som inte är utlyst än. – Nu gör vi en pilotstudie. Upphandlingarna ska utvärderas. Just nu…. Malmö stad förväntar sig att anbudsgivaren uppvisar hög affärsetik och bidrar till det gemensamma genom att betala en rättvis skatt och inte för över beskattningsbara vinster till s k skatteparadis via transaktioner mellan företag inom koncernen. Internationella koncerner verkar på den globala marknaden, vilket kräver åtgärder på såväl kommunal som nationell och internationell nivå i syfte att stävja skatteflykt. Anbudsgivare ska därför på upphandlande myndighets anmodan redovisa en land-för-land-rapportering som ger en helhetsbild av företagets internationella verksamhet, d v s uppgifter gällande: namn på varje land/jurisdiktion som anbudsgivaren verkar i/är registrerad i, namn på samtliga företag inom samma koncern, omsättning, inköp, försäljningar, tillgångar och skulder i varje land som anbudsgivaren verkar i, antal anställda och lönekostnader i varje land som anbudsgivaren verkar i, vinst före skatt och hur mycket skatt som betalas i varje land som anbudsgivaren verkar i. Genom inlämnande av anbud anses anbudsgivaren vara införstådd med ovannämnda etiska krav.


Ladda ner ppt "Malmö och skatteparadisen! Vi förväntar oss att våra tjänsteleverantörer uppvisar hög affärsetik och bidrar till det gemensamma på samma sätt som andra."

Liknande presentationer


Google-annonser