Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cosmic version R8.0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cosmic version R8.0."— Presentationens avskrift:

1 Cosmic version R8.0

2 Uppgradering av Cosmic
Planeras ske helgen mars 2015 Avstängningen hela helgen med läskopia tillgänglig Avbrottsrutiner används Vid start efter avstängningen kommer samtliga användare ha den nya versionen med den nya remissmodulen Efterregistrering sker då systemet är tillgängligt igen

3 Varför uppgradering? Modernare teknisk plattform
Helt ny remissmodul med funktionalitet som efterfrågats av verksamheten Förbättrad användarvänlighet

4 Nyheter i Cosmic version R8.0

5 Nyheter i remissmodulen
Stöd för konsultationsremisser – förenklat flöde för snabbare och smidigare hantering Privat vårdbegäran kan visas i översikten över inkomna remisser och kan hanteras och planeras som övriga remisstyper Möjlighet att markera remiss som akut – förenklat flöde för snabb och smidig hantering Möjlighet att skicka osignerade remisser/svar Remisslogg som gör att man kan följa varje förändring i remissflödet

6 Nyheter i remissmodulen forts…
Möjlighet att koppla ihop remisser för gemensam hantering Begära komplettering Länka remisser och remissvar till journalanteckning Möjlighet att återanvända avvisade remisser Möjlighet att skapa personliga filter i vyerna Inkommande remisser och Utgående remisser Möjlighet att söka obegränsat bakåt per status och mottagande enhet i Inkommande remisser

7 Exempel på övriga nyheter

8 Uppdateringar i datumfunktionaliteten
Färre klick! Uppdateringar i datumfunktionaliteten OK-knappen har tagits bort och kalendern stängs när man valt datum eller klickar utanför kalendern När användaren förlänger datumintervallet i något av fälten Från eller Till följer det andra datumet automatiskt med och visar ett datum anpassat till det tillåtna sökintervallet.

9 Undvik scroll i rullgardinsmenyer
Alla alternativ i rullgardinsmenyer visas nu utan att man behöver scrolla. Scroll-listen ska bara synas om utrymmet på skärmen inte räcker till

10 Osignerat och ovidimerat
Ny Filtreringsfunktion Filtrering kan ske bl a på Anteckning, Ordination och Remissvar

11 Hämta patient – Min egen lista
En ny kolumn Kommentar har lagts till Tre nya ikoner i statuslisten Ingår inte i Min egen lista Ingår i Min egen lista Ingår i Min egen lista samt kommentar finns

12 Stavningskontroll Global ordlista samt användarspecifik ordlista
Import av extern ordlista till COSMIC stavningskontroll är möjlig Stavningskontroll i bakgrunden är möjlig, aktiveras via inställning Behörighet för att spara, editera och ta bort ord i den Globala ordlistan

13 Fraseditor Nytt urval för tillgång till enhetsspecifika fraser för olika arbetsenheter Ny behörighet för att Öppna och Spara en fras Sökfunktion för fraser inom den angivna arbetsenheten

14 Term och språkförändringar

15 Nyheter Digital Diktering
Minimerade diktatet är dynamiskt och följer användarens mönster Programmet kommer ihåg var användaren senast placerade Diktat minimerat. När fönstret öppnas nästa gång placeras det på den plats i fönstret som användaren senast valde.

16 Tillväxtkurvan - Nya visningsalternativ
Anpassa kurvan till rutans höjd resp. bredd Öppnar en liten bild ovanpå kurvan – används för att navigera när kurvan är zoomad


Ladda ner ppt "Cosmic version R8.0."

Liknande presentationer


Google-annonser