Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument"— Presentationens avskrift:

1 Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument
Håkan Carlsson

2 Agenda Nyheter i CRM Kontakt Aktivitet Dokument Projekt

3 Nyheter i CRM Kontaktmodulen Kontaktpersonfokus
Du kan nu söka direkt efter kontaktpersoner och inte endast kontakter Fördelar: Behöver inte fråga efter företagsnamn– mer professionellt One – to - One Snabbare sökning Behöver inte använda tidskrävande filter

4 Nyheter i CRM Kontaktmodulen Diverse förbättringar kontaktmodulen
Effektivare underhåll av dina kontakter, pga. ny vägvisare för uppdatering av status, grupp och många andra fält. Fördelar: Mycket enkelt att uppdatera alla kontakter om man t.ex. vill ändra påminnelseavgiften från 50 kr till 60 kr Ökad flexibilitet vid bearbetning av kontakter, t.ex. vid utskick av DM/kampanjer /infobrev/ grupp /grupp aktiviteter

5 Nyheter i CRM Kontaktmodulen Anpassa modulen
Användaren kan anpassa modulen efter sina egna behov. Fördelar: Ökad individuell anpassning = ökad effektivitet och användarvänlighet

6 Nyheter i CRM Aktivitetsmodulen Förbättringar i aktivitetsmodulen
Effektivare hantering av aktiviteter Enklare att ändra/lägga till kontaktpersoner Möjlighet att koppla aktivitet mot offert/order och inköp Avancerad duplicering av aktiviteter Fördelar: Snabbare och mer integrerad behandling/flöde av försäljningsinformation Möjlighet att arbeta från ett fönster => Mer effektivt Skiljer oss från andra programleverantörer

7 Nyheter i CRM Aktivitetsmodulen Förbättrad kalender funktion Fördelar:
Gemensam kalender för anställda och resurser Möjlighet att öppna andra anställdas kalender Mer information kan överföras till Outlook från aktiviteten Fördelar: Kan säljas in som en professionell dagbok/kalenderlösning – både som stand-alone och tillsammans med MS Outlook Möjlighet att ha insyn i andra anställdas kalendrar – bättre informationsflöde => Mer effektivt En förbättrad och mer effektiv vardag för företag som använder både och MS Outlook

8 Nyheter i CRM Dokumentmodulen
Möjlighet att anpassa modulen efter egna behov Flera kopplingsfält i dokumentmallarna Förbättrad mall hantering Import av alla filtyper Duplicera från Word till PDF Skapa dokument till anställda Fördelar Möjlighet att anpassa modulen för enskild användare => Ökad användarvänlighet och effektivare arbetsrutiner Ökade möjligheter att använda mallar skapade genom Mamut t.ex. skapa kontrakt Import av alla filtyper gör det möjligt att koppla t.ex. ritningar, tekniska beskrivningar till kontakter och projekt. PDF: Skapa och lägg t.ex. ut professionella produktbeskrivningar, serviceblanketter, osv. på företagets hemsida eller som bilagor i mail. Förbättrad mall hantering gör det möjligt att koppla brev till anställda och kunder.

9 Nyheter i CRM Sök/urval & rapporter Fördelar
Förbättrad Sök / urval Nya rapporter – bl.a. mot projekt Fördelar Nya sök/urval gör det enklare och mer effektivt att ta ut rapporter, analysera och bearbeta t.ex. DM utskick. Flera sök och urvalsmöjligheter öppnar för en mer effektiv korsfiltrering/analys av information

10 Frågor?


Ladda ner ppt "Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument"

Liknande presentationer


Google-annonser