Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Cosmic för Primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Cosmic för Primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Cosmic för Primärvården
Tänkt som en inblick i skillnaderna mellan Profdoc och Cosmic. Saker att nämna: On-line hjälp

2 Några skillnader mellan att använda Profdoc och Cosmic
I Cosmic används höger musknapp Cosmic frågar inte om man vill sätta en ny vårdkontakt Kortkommandona är inte desamma Meddelandesystem finns inte på samma sätt som i Profdoc Flera fönster kan vara öppna samtidigt i Cosmic Terminologin skiljer sig åt i de båda systemen Vårdkontakt - man måste själv se till att det är rätt vårdkontakt. För te x en receptförnyelse kan detta annars kopplas mot en årsgammal kontakt Uppdateringsknapparna kan se lite olika ut på olika sidor Det finns även kortkommandon i Cosmic men inte desamma som i profdoc Skillnaden är att bevakning inte kan besvaras.

3 Cosmics olika moduler:
Resursplanering Vårdadministration Remiss och Svar Journaldokumentation Huvudsakligen kan man såga att Cosmic består av dessa delar Läkemedel KoVIS – inscannad journal

4 Vårdadministration Resursplanering
Innehåller tillsammans: Patientkort Väntelista (Planerade vårdåtgärder) Tidboksadministration Tidbokning Besöksregistrering Kassa … Sjukhusen har ännu kvar InfoMedix för dessa funktioner Dessa delar innehåller tillsammans. Dessa delar är behörighetsstyrda Imx kommer att fasas ut då Cosmics ekonomihantering med DRG mm är klar

5 Patientkortet Symboler för: - Varning, - Observandum - Smitta Synliga i hela programmet. Flik innehållande bl a husläkarinfo kan öppnas i hela programmet.

6 Tidboken Färgade fält för olika bokade vårdtjänster: RÖD = Akuttid
GUL = Telefontid BLÅ = Plan.besök

7 Kassa och ankomstregistrering

8 Cosmics olika moduler:
Resursplanering Vårdadministration Journaldokumentation Remiss och Svar KoVIS – inscannad journal Läkemedel

9 Läsa journalanteckningar
Selektion av de anteckningar man vill läsa Läsa delar ur Profdocjournalen

10 Ny journalanteckning Val av lämplig journalmall och val av rätt vårdkontakt (alt. skapa en ny). Vid digital diktering sparas en ljudfil. Man kan då lyssna på denna innan anteck-ningen skrivits ut.

11 Diagnossättning Sök på Kod (automatiskt efter 2 tkn) eller på Beskrivning (automatiskt efter 4 tkn).

12 Cosmics olika moduler:
Vårdadministration Resursplanering Remiss och Svar Journaldokumentation KoVIS – inscannad journal Läkemedel

13 Läkemedelsmodulen Innehåller: Receptförskrivning Läkemedelslista
Ordinationslista (för slutenvården) Hjälpmedelsförskrivning

14 Receptförskrivning

15 Cosmics olika moduler:
Resursplanering Vårdadministration Remiss och Svar Journaldokumentation KoVIS – inscannad journal Läkemedel

16 Remiss och Svar (RoS) Inkommande remiss = Vårdbegäran
Kan komma via Cosmic eller på papper Hanteras stegvis i ett bestämt flöde Utgående remiss = Beställning Provbunden diagnostik (Mikrobiologi och Klinisk kemi/farmakologi) Röntgen Konsultation/intern - skickas via Cosmic Konsultation/extern - skrivs ut och skickas

17 RoS: Beställning av provbunden diagnostik /KKF
Lista på utvalda analyser, som sökts fram i vänster kolumn. Remiss-information

18 RoS: Beställning av röntgen
Ange Frågeställning och Anamnes. Val av undersökning Remiss-information

19 RoS: Översikt beställningar
Status 1-8 för olika typer av beställningar. Grön = Radiologi Röd = Provbunden (MB/KKF) Blå = Lokal analys Gul = Konsultation

20 RoS: Inkorg Inkorgens vänstra ruta innehåller alla inkomna remissvar. Kan sorteras via kolumnrubrikerna, t ex kolumn P= patologiska svar Då man markerar en beställning, visas svaren i den högra rutan och kan där vidimeras.

21 RoS: Svar på beställda analyser

22 Cosmics olika moduler:
Resursplanering Vårdadministration Remiss och Svar Journaldokumentation KoVIS – inscannad journal Läkemedel

23 KoVIS – inscannad journal
KoVIS innehåller: Gammal arkiverad pappersjournal Nytillkommen pappersjournal t ex remissvar Gamla journaler scannas successivt in men det kommer att ta flera år innan allt är inne..

24 KoVIS I Översikt listas alla enheter som har skannad info om patienten. Markera önskade områden och för över med pilknapp. I Träfflistan kan man bl a selektera specifik infoklass. Ctrl+V visar de önskade dokumenten/bilderna

25 Sammanfattning Ej helt färdigutvecklat avseende
funktioner och skärmbilder prestanda Nyttoeffekterna med Cosmic uppnås då elektronisk remiss används av alla enheter alla enheter använder läkemedelslistan fullt ut systemet optimerats för landstingets olika verksamheter Att det är ett stort system gör också att det är ganska svårt att lära sig Den största fördelen är att all info är tilgänglig .. men detta kan också ses som den största nackdelen, innebär fler valsituationer Systemet är ännu inte helt färdigutvecklat när det gäller olika funktioner och skärmbilder. Prestandan har också varit ett problem som lett till långa svarstider och andra negativa effekter. -jobbat fram lösning tillsammans med andra Cosmic-landsting Den stora nyttan med Cosmic kommer vi att få först då -

26


Ladda ner ppt "Introduktion till Cosmic för Primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser