Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudområde offentlig förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudområde offentlig förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Huvudområde offentlig förvaltning
Kandidatprogrammets profil bygger på tre huvudspår: Policyanalys Ledning och styrning Förvaltningsekonomi

2 Övriga ämne i Politices kandidatexamen i offentlig förvaltning
Offentligekonomi Juridik Metod

3 Termin 6 – tre fördjupningar
FH1203 Policyanalys FH1202 Ledning och styrning i offentliga organisationer FH1204 Förvaltningsekonomi

4 Andra delen av T6 FH1504 Kandidatuppsats i offentlig förvaltning En självständig kurs Valet av fördjupning delvis bestämmer ämnesområde för uppsatsen

5 När ni är klara med Kandidatprogrammet:
Matsprogrammet i offentlig förvaltning 120hp Andra mastersprogram i Sverige och utlandet Arbetsmarknaden

6 Förvaltningsekonomi – kursansvarig Pierre Donatella
Kursen innehåller fyra moment Finansiell analys (4 hp) 2.1 Kalkylering (6 hp) 2.2 Samhällsekonomisk utvärdering 3. Ekonomistyrning (4 hp) Inför kandidatuppsatsen (1 hp)

7 Moment 1: Finansiell analys
Fördjupad kunskap avseende finansiell analys och bedömning i tre delar Del 1: Fördjupning av de finansiella rapporterna resultaträkning, kassaflödesrapport och balansräkning samt notapparat Ett kommunalt exempel: studera hur rapporter och notapparat är utformade Repetition av finansiella nyckeltal som är kopplade till rapporterna

8 Moment 1: Finansiell analys (forts)
Del 2: Jämförande finansiell analys för kommuner och landsting (finansiell benchmarking) En befintlig modell (finansiella profiler) presenteras och diskuteras utifrån olika aspekter Del 3: De två första delarna kompletteras med räkenskapsanalys för företag Examination: Grupparbete: Finansiell jämförelse av fem kommuner/ landsting under tre år eller räkenskapsanalys av ett kommunalt bolag under fem år Momentansvarig: Hans Petersson

9 Moment 2.1: Kalkylering Följer upplägget i boken ”Kalkyler som beslutsunderlag” Upplägg: föreläsningar och räkneövningar Ta med miniräknare och övningshäfte Examination: salstentamen Momentansvarig: Louise Holm

10 Moment 2.2: Samhällsekonomisk utvärdering
Värderingsproblem i en marknadsekonomi med betydande offentlig sektor, dvs. värdera och beräkna utifrån samhällsekonomiskt perspektiv Cost benefitanalyser (CBA) är ett verktyg för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar Examination: Salstentamen Momentansvarig: Osvaldo Salas

11 Moment 3: Ekonomistyrning
Att studera management vs teorier om management: Hur beskriva, förstå och förklara? Fördjupande teman utifrån litteraturen Upphandling Beställarstyrning Examinering: Inlämningsuppgift i grupper om ca 4 Ramverk (problem, teoretiska utgångspunkter, design mm) till en uppsats i ekonomistyrning presenteras Aktiv medverkan vid seminarium där uppsatsramverken diskuteras Momentansvarig: Gustaf Kastberg

12 Moment 4: PM inför kandidatuppsatsen
Kandidatuppsats i offentlig förvaltning Obligatorisk information om kandidatuppsatsen PM inför uppsatsplanen (moment 4 på denna kurs) Uppsatsplan till examinator och handledare (första momentet på uppsatskursen)

13 Förvaltningsekonomi på master nivå:
Ekonomistyrning Externredovisning och finansiellbedömning

14 Ledning och styrning i offentliga organisationer – kursanansvarig Gary Kokk (från HT14)
Ledning och styrning är ett forskningsområde där båda fenomen studeras i den offentliga förvaltningens organisationer. Fokus på begrepp: ledning, ledarskop, chefskap, styrning organisationens formella drag som t.ex. visioner, mål, strategier och arbetsdelning.

15 Ledning och styrning Det studeras också: Hur den offentliga förvaltningens organisation påverkas och påverkar omvärlden Styrningens praktiska implikationer utifrån ett strategiskt, exekutivt och kritiskt perspektiv.

16 Ledning och styrning I kursen tas upp sex viktiga teman för offentlig förvaltning: Generell Management, Ledning, Offentligt ledarskap, Kön och organisation, Omvärld, Förändring.

17 Ledning och styrning på master nivå
Organisation och omvärld Ledarskap inom offentliga organisationer

18 Hur gör du! Markera den valda kursen i den blanketten som finns på sista sidan i informationshäfte. Lämna blanketten på expeditionen eller i Anne-Marie Olssons postfack senast den 15/4 2014


Ladda ner ppt "Huvudområde offentlig förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser