Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att läsa humaniora vid Uppsala universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att läsa humaniora vid Uppsala universitet"— Presentationens avskrift:

1 Att läsa humaniora vid Uppsala universitet

2 Olika vetenskapsområden
Naturvetenskap Medicin Teologi Juridik Samhällsvetenskap Språkvetenskap Humaniora

3 Vad är humaniora? Människan står i fokus
Ofta olika aspekter på historien

4 Humanistiska ämnen Karl XII Världsmusik Platon och Aristoteles
Historia Textilvetenskap Konstvetenskap Musikvetenskap Genusvetenskap Etnologi Kulturantropologi Idé- och lärdomshistoria Filosofi Litteraturvetenskap Retorik Konstvetenskap

5 Historisk-filosofiska fakulteten
Består av 12 institutioner Arkeologi och antikens historia (U, G) Idé- och lärdomshistoria (U) Kulturantropologi och etnologi (U, G) Genusvetenskap (U) Litteraturvetenskap (U, G) ABM, arkiv bibliotek och museer (U) Hugo Valentin-centrum (U) U= Campus Uppsala G= Campus Gotland Konstvetenskap (U, G) Musikvetenskap (U) Historia (U, G) Filosofi (U) Speldesign (G)

6 Alla har nytta av att läsa humanistiska ämnen!
Program eller enstaka kurser? Båda leder fram till en fil. kand. Inom program kan man: göra praktik läsa programspecifika kurser Ett humanistiskt ämne är även ett bra komplement till andra studier.

7 Kulturentreprenörsprogrammet
Kombinerar humanistiska ämneskunskaper med entreprenörskap Kultur bildning Entreprenörskap mellanrumsfinnare

8 Kulturentreprenörsprogrammet
Program på kandidatnivå Tre års heltidsstudier, 180 hp Ges i Uppsala

9 Kulturentreprenörsprogrammet
90 hp inom valt huvudområde A-, B- och C-kurs 30 hp entreprenörskurser 30 hp biämnen A-kurs i ett ämne 30 hp verktygstermin eller andra kurser Fyra olika kurser, tre kurser och 7,5 hp praktik eller två kurser och 15 hp praktik

10 Kulturentreprenörsprogrammet
Huvudområden Arkeologi Antikens kultur och samhällsliv Egyptologi (läser A- till D-kurs) Etnologi Genusvetenskap Konstvetenskap Textilvetenskap

11 Kulturentreprenörsprogrammet
Entreprenörsterminen Termin 2 Entreprenörskap 7,5 hp Kultur, ekonomi och politik 7,5 hp Marknadsföring inom kultursektorn 7,5 hp Projektledning och projektplanering 7,5 hp

12 Kulturentreprenörsprogrammet
Praktik 7,5 hp (fem heltidsveckor), 15 hp (tio heltidsveckor) Både i Sverige och utomlands Drygt 50 % gör praktik Exempel på praktikplatser: Museer Festivaler Auktionsverk Gallerier Landsting, kommuner, kulturdepartementet Teatrar, konserthus Fria kulturaktörer Biståndsgrupper

13 Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation
Litteraturens och retorikens historia från äldre tider till nutid. Teoretiska kurser varvas med praktiska kurser. Syfte: Att kunna förstå och kritiskt granska alla de budskap i form av tal, texter och bilder som strömmar emot oss varje dag.

14 Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation
Program på kandidatnivå Tre års heltidsstudier, 180 hp Ges i Uppsala

15 Retorisk och litterär kommunikation
Termin 1-2: Retorik A + B (60hp) Termin 3-4: Litteraturvetenskap A + B (60 hp) Termin 5: valfria kurser och ev. praktik (utlandsstudier) (30hp) Termin 6: C-kurs i Retorik eller Litteraturvetenskap (30hp) 90hp inom valt huvudområde 60hp inom valt biområde 30hp valfria kurser (inkl. ev. praktik)

16 Retorik A+B A-kurs: Retorikens grunder 7.5hp
Det skrivna ordets retorik 7.5hp Det talade ordets retorik 7.5hp Retorisk analys 7.5hp B-kurs: Traditioner inom klassisk retorik 7.5hp Modern retorik 7.5hp Kampanjretorik 7.5hp Uppsats: 7.5hp

17 Litteraturvetenskap A+B
A-kurs: Litteraturens historia från Antiken till nutiden: 4 x 7.5hp B-kurs: Fördjupningskurser i äldre och nyare litteratur: 2 x 7.5hp Kommunikation om litteratur: 7.5hp Uppsats: 7.5hp

18 Retorisk och litterär kommunikation
C-kurs i Litteraturvetenskap eller Retorik: Teori och metod 7.5hp Valfri fördjupningskurs 7.5hp Uppsats 15hp

19 Praktik Förlag: 13 st Pr-byrå/kommunikationsbyrå: 13 st
Studenterna hittar egna praktikplatser Institutionen gör en överenskommelse med praktikplatsen 10 veckor = 15hp 5 veckor = 7.5hp Förlag: 13 st Pr-byrå/kommunikationsbyrå: 13 st Tv, radio, film, teater: 5 st Tidningsredaktion/tidskrift: 4 st Webredaktör/marknadsföring via nätet: 3 st Marknadsföring på företag: 2 st Informatör/projektadministratör: 2 st

20 Kandidatexamen i Litteraturvetenskap eller Retorik

21 Liberal Artsprogrammet
Humaniora möter natur- och samhällsvetenskap Bredd, bildning och perspektiv Klassiskt kunskapsarv ställs mot dagsaktuella frågor om miljö och hållbar utveckling

22 Liberal Artsprogrammet
Program på kandidatnivå Tre års heltidsstudier, 180 hp Ges i Visby år 1 År 2 och 3 kan läsas i Visby eller i Uppsala

23 Liberal Artsprogrammet
45hp Liberal Artskurser = biämnet Kunskapens klassiker. Analys, kritik, dialog 15hp Människa och miljö. Natur, kultur, historia 15hp Perspektiv på plats 7.5hp Politik och estetik 7.5hp + Huvudämne (90hp) och valbara kurser (45hp), fram till en kandidatexamen (180hp)


Ladda ner ppt "Att läsa humaniora vid Uppsala universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser