Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fordonskännedom FOK poäng

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fordonskännedom FOK poäng"— Presentationens avskrift:

1 Fordonskännedom FOK 1202 50 poäng
Kursansvariga lärare: Per Bosse

2 Kursens upplägg Den teoretiska delen av kursen börjar med en introduktion och följs av fem olika föreläsningar. Den praktiska delen av kursen består av tre olika arbetsuppgifter. I dessa arbetsuppgifter finns en del övningar där du skall arbeta självständigt och i grupp.

3 Föreläsningar Fordonets olika system. Fordonets kraftöverföringssystem
Föreläsningarna beräknas ta 2x60 minuter. Se till att ha med anteckningsmaterial, pärmar och böcker som krävs. Fordonets olika system. Du lär dig hur fordonets olika system samverkar samt var de är placerade i fordonet. Namn på huvudkomponenter och funktionsbeskrivning. Du lär dig indelningsgrunder för motorer för att kunna identifiera dem okulärt. Du lär dig om avgasers innehåll och reningssystem (lag- och miljökrav) Fordonets kraftöverföringssystem Du lär dig om hur kraftöverföringen fungerar och vad komponenterna heter.

4 Föreläsningar Chassikomponenter Karosseri och påbyggnader
Du lär dig om bromssystemets, styrsystemets och hjulsystemets funktion och vad komponenterna heter. Karosseri och påbyggnader Du lär dig om olika typer av karosser och konstruktioner. Du lär dig vad aktiv och passiv säkerhet är. Fordonets elsystem Du lär dig hur elsystemet är uppdelat i ett fordon. Du lär dig om hur systemens olika huvudkomponenter fungerar och samverkar.

5 Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna utförs delvis under lärarens ledning men en del är också självständigt arbete eller grupparbete. Säkerhetskontroll personbil Kontrollen utförs enligt en speciell rutin. Läraren går igenom med gruppen och förklarar varför kontrollen görs. Du skall kunna utföra kontrollen självständigt. Du gör tillhörande arbetsuppgifter (Uppdrag 3 och 4). Brandsläckning Under lärarens ledning får du lära dig hur man går tillväga för att släcka brand t.ex. i ett fordon.

6 Arbetsuppgifter LABC Hjärt-lungräddning
Utbildning ges under en temadag som ger dig underlag för att kunna handla på ett säkert och riktigt sätt vid en trafikolycka. Du skall visa enskilt eller i grupp hur man agerar. Eleven gör tillhörande arbetsuppgifter (Uppdrag 5 och 6). Fordonspresentation Arbetsuppgiften syftar till att eleven får en allmän kunskap om fordon och olika fordonssystem. Innehållet ska fokusera på fyra område, motor, kaross, säkerhetssystem och chassikomponenter. Arbetet utförs enskilt och presenteras muntligt (SV 1201).

7 Arbetsuppgifter Demonteringsarbete
Syftet med uppgiften är att du ska kunna använda olika slags verktyg för att demontera komponenter i fordon. Demonterade komponenternas funktion och konstruktion skall studeras och diskuteras. Därefter skall komponenten märkas och lagras efter ett visst system. Arbetet utförs på krockskadade bilar vilka ska behandlas som om de är kundbilar i perfekt skick. Det är alltså inte tillåtet att använda sådant våld att komponenterna tar skada då dessa skall återanvändas. Verkstadscertifikatet dras in om detta inte respekteras. Arbetsuppgifter ”Demonteringsarbete AU 1-4” görs parallellt med demonteringsarbetet på bil eller som utfyllnadsarbete. När arbetet är klart skall det redovisas för läraren.

8 Betygskriterier Godkänt
Du kan ge exempel på några olika fordon och deras arbetsområde. Du kan ge exempel på trafik- och miljömässiga krav som ställs på dessa fordon. Du kan ge exempel på några fordonssystem samt dess funktion. Du kan ge exempel på några olika karosserikonstruktioner. Du kan ge exempel på aktiv och passiv säkerhetsutrustning i fordon. Utföra en säkerhetskontroll. (använda litteratur) Identifierar olika typer av motorer. Redogör för faktorer som säkerhetsmässigt påverkar förare och fordon. Tillämpar hjärt- lungräddande metoder samt visar hur man kan agera vid en trafikolycksplats. Deltaga i brandsläckningsövningar. Känner till avgasers innehåll samt vad som är farligt och ofarligt. Känner till lagkrav för däck. Deltager i föreläsningar samt utför arbetsuppgifter. Deltager i temadag om trafiksäkerhet. Har 60% godkänt på prov.

9 Betygskriterier Väl Godkänt
Du kan beskriva några olika fordon och arbetsområden med de olika krav som ställs på dem. Beskriver några olika fordonssystems funktion och konstruktion med de olika krav som ställs på dem. Beskriver avgasers innehåll samt hur de påverkar natur och människor. Beskriver ett däcks funktion och konstruktion samt vilka lagkrav som ställs på dem. Redogör för faktorer som säkerhetsmässigt påverkar förare och fordon. Tillämpar hjärt- lungräddande metoder samt visar hur man agerar vid en trafikolycksplats. Kan självständigt utföra en säkerhetskontroll. Beskriver och visar hur man agerar vid en trafikolycksplats. Deltager i brandsläckningsövningar. Deltager i föreläsningar samt utför arbetsuppgifter. Deltager i temadag om trafiksäkerhet. Har 80% godkänt på prov.

10 Betygskriterier Mycket Väl Godkänt
Beskriver olika fordon och arbetsområden med de olika krav som ställs på dem samt drar slutsatser om deras funktion i samhället. Förklarar sambandet mellan ett fordons olika system samt drar slutsatser om hur de påverkar natur och människor. Förklarar funktion och konstruktion. Utför självständigt en säkerhetskontroll och förklarar vilka konsekvenser som kan uppstå om den inte görs. Förklarar och visar hur man agerar vid en trafikolycksplats där människor, djur och fordon är inblandade. Deltager i brandsläckningsövningar. Deltager i föreläsningar samt utför arbetsuppgifter. Deltager i temadag om trafiksäkerhet. Har bra resultat på prov. (90% rätt).

11 Sist, men inte minst… Frågor?


Ladda ner ppt "Fordonskännedom FOK poäng"

Liknande presentationer


Google-annonser