Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖ."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖ

2 Miljö Omgivning, omgivande förhållanden.
Alla levande och icke-levande inom ett visst område, t ex jorden eller Kristinehamn.

3 Varför ska vi bry oss? Utsläpp påverkar genom att öka växthuseffekten, vilket leder till: Smältande isar vid Arktis och Antarktis. Isbjörnar som är på väg mot utrotning. Oljebolag som åker längre in i Arktis för att borra. Utsläpp av olja som dödar djur- och växtliv. Medeltemperaturen ökar i världen. Öknarna utbreder sig.

4 Fler och kraftigare stormar/orkaner.
Kraftigare regn som spolar bort marker. Översvämningar. När det blir varmare ökar också metanutsläpp från t ex den tidigare frusna tundran, vilket leder till ännu mer uppvärmning. Ökade risodlingar och ökande ko-bestånd ger också ökade metanutsläpp. Utsläpp från bl a bilar ger ökande mängder ozon. Ozon är skadligt för djur, växter och natur, men uppe i luften (ca 2 mil över havet) är ozonet livsnödvändigt för att liv ska kunna vara på land.

5 Skräp I alla hav har det bildats sopberg. T ex i Stilla havet finns ett sopberg (främst plast) på över 100 miljoner ton, större än dubbla USA:s yta. Tungmetaller (t ex kvicksilver, bly, kadmium), läkemedel (t ex p-piller som ger en störd fortplantning hos djur främst fiskar), miljögifter som PCB (cancerframkallande, övergår till fostret och ger psykiska skador, leverskador, …) och DDT (direkt dödligt för myggor, flugor, löss, men anrikades i näringskedjan och orsakar äggskalsförtunning, vilket gör att rovfåglarna inte kan ruva sina ägg utan att de går sönder).

6 Försurning av mark, sjöar och hav gör att växt- och djurlivet utarmas
Försurning av mark, sjöar och hav gör att växt- och djurlivet utarmas. Många arter dör. Blir näringsfattigt eftersom närsalterna tvättas bort ur jorden när vattnet är surt. Gör att ämnena kommer att ta slut, t ex metaller. Finns inte hur mycket som helst, utan måste återanvändas.

7 Återanvändning/återbruk
En förbrukad/använd produkt flyttas till en ny miljö för att kunna användas igen utan att design eller material förstörs. Ex: kläder/saker som säljs på second hand, matlådor man diskar och använder igen.

8 Återvinning Eftersom resurserna på jorden är begränsade är det viktigt att vi börjar ta vara på produkterna när de är uttjänta. Produkterna samlas in, rengörs, mals ner och separeras för att varje råvara ska kunna tas om hand. Vissa ämnen kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst, t ex glas och metall. Andra ämnen blir sämre ju fler gånger de processas, t ex pappersfibrer. Men de kan ändå återvinnas och blandas upp med lite nya träfibrer för att användas till lite lägre kvalitetsprodukter som äggkartonger, tidningspapper och mjukpapper (toapapper).

9 Produkter som återvinns idag:
Glas Metall (koppar, aluminium, järn) Papper Kartong Plast (kan antingen förbrännas (energiåtervinning) eller materialåtervinnas) Batterier (separeras och materialet i dem återvinns) Lampor (finns kvicksilver i lågenergilampor!) El-produkter Mobiltelefoner (finns en liten mängd guld i!)


Ladda ner ppt "MILJÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser