Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Programmålen styr  Enskilt eller i grupp  Om projektarbetet på Elevportalen (under Aktiviteter)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Programmålen styr  Enskilt eller i grupp  Om projektarbetet på Elevportalen (under Aktiviteter)"— Presentationens avskrift:

1

2  Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Programmålen styr  Enskilt eller i grupp  Om projektarbetet på Elevportalen (under Aktiviteter)

3  Någon att diskutera arbetet med  Ger konstruktiv kritik  Bör informeras om arbetet  Säger INTE vad du ska göra  Sätter betyg enligt skolverkets betygkriterier

4  Idéskissen ska visa kopplingen till programmålen  Skolverkets hemsida – länk på elevportalen  Kolla samhällsprogrammets programmål

5  Inom samhällsvetenskapliga ämnen: politik, historia, internationella relationer, livsåskådningar, livsstilar, psykologi…  Inom hälsa/idrott: sjukgymnastik, friskvård, näringslära, föreningsarbete, visualisering, doping…  Övrigt: samhället och idrotten, ungas attityd till träning…

6  Idéskiss, vecka v.36  Projektplan (arbetsversion), vecka 40  Tidsplan, vecka 40  Loggbok, kontinuerligt från vecka 36  Redovisning v.18  Slutrapport v. 20  Betygssättning v.22

7  Viktigast just nu är: Idéskiss Projektplan Betygskriterier

8  Börja i tid  Arbeta kontinuerligt  Skriv loggboken redan från start  Använd din handledare och boka tider  Använd din skolmailadress  Använd biblioteket  Använd betygskriterierna som hjälp

9 Kriterier för betyget Godkänd - Eleven skriver en idéskiss som ligger till grund för projektarbetet. - Eleven planerar, genomför och redovisar med handledning ett projektarbete. - Eleven väljer och använder med handledning relevant arbetssätt och material. - Eleven skapar en projektplan och arbetar utefter den. - Eleven upprättar och följer en tidsplan. - Eleven för loggbok regelbundet. - Eleven utvärderar själv arbetsgången och resultatet i slutrapporten. - Eleven deltar i regelbundna träffar med handledaren. Träff bör ske minst varannan vecka.

10 Kriterier för betyget Väl godkänd - Eleven uppfyller kraven för G-nivå väl. - Eleven håller de för projektarbetet angivna tidsramarna. - Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområde och uppgiftsformulering. - Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dem. - Eleven tar initiativ till att aktivt använda handledaren och/eller andra som stöd. - Eleven tar till vara på och utvecklar arbetet utifrån andras synpunkter, samt visar på vilket sätt det gjorts. - Eleven beskriver själv olika arbetssätt och arbetsmaterial som kan användas, samt motiverar utförligt varför man valt att använda respektive förkasta dem.

11 Kriterier för betyget Mycket väl godkänd - Eleven uppfyller kraven för G- och VG-nivå mycket väl. - Eleven motiverar sitt arbetssätt och sina val med väl underbyggda argument. - Eleven tar egna initiativ, visar uppfinningsrikedom och kreativitet dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. - Elevens utvärdering av projektarbetet visar mycket god insikt i det egna arbetet. - Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.


Ladda ner ppt " Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Programmålen styr  Enskilt eller i grupp  Om projektarbetet på Elevportalen (under Aktiviteter)"

Liknande presentationer


Google-annonser