Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUNKEFLO 10 – 11 AUG 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUNKEFLO 10 – 11 AUG 2006."— Presentationens avskrift:

1 BUNKEFLO 10 – 11 AUG 2006

2 ORSAKER TILL STÖRNINGAR KAN SÖKAS PÅ FLERA NIVÅER
Individ/Familj Grupp Samhällsfaktorer Arbetsformer

3 Att lära sig att uttrycka konstruktivt, mot rätt person,
sin aggressivitet, konstruktivt, mot rätt person, vid rätt tillfälle och med adekvat styrka

4 UPPHAKNING Svag normbildning (inga eller försvagade skuldkänslor)
Kraftiga aggressionsutbrott Brist på inlevelse i andra

5 Inte självdestruktiv Impulshandlingar utan överblick av konsekvenser ”Klarar” inte för många vuxna Svårt att uppskjuta behovstillfredsställelse ”Klarar” inte värme/ömhet för snabbt Idoler = starka tuffingar Realitetsorientering fungerar utom vid konflikter . (Vid konflikter regression till kaos)

6 BEMÖTANDE

7 Bemötande vid upphakning
Neutral till att börja med (svara på barnets inviter) Handla (i syfte att ge positiva bindningar) Går ej att ge ett tidigt stört barn tilliten verbalt ”Bli idol” Få vuxna Hjälpa barnet se strukturer/gränser Konkreta regler Ej instruktioner i många led Tydliga instruktioner(återberätta)

8 Lova ingenting (träna tillit + orsak - verkan)
Träna att uppskjuta behovstillfredsställelse Vädja inte till ”bättre jag” Vid akut situation: Skapa struktur (frågeteknik) OBS! Vid isolering vuxet stöd Aldrig fråga: Varför? Använd: Vad gjorde du? Vad gjorde han? När? Hur? Var? (Skapar struktur i händelsen) Använd: Egen vinning!!!

9 Hjälp i valsituationer Konsekvens i anslutning till händelse
Uppmuntran i anslutning till händelse Situationer som ger självkänsla. Bygg på barnets resurser. Familjebehandling Ledarstruktur Överföring Handledning

10 AVSLUTNING SAMMANFATTNING ARBETSFAS AVSTÄMNING UPPVÄRMNING

11 SKAPA ETT ACCEPTERANDE KLIMAT
- Intresse - Engagemang - Respekt (kränk inte) - Förståelse - Inlevelse (Drunkna inte)

12 BEMÄSTRINGS-FÖRSÖK - Aggressivitet (Ju räddare desto ilsknare)
- Flykt (Bagatellisera) (Utebli) - Projektion (Överföra egna problem på andra)

13 - Självanklagande -Likgiltig - Totalt förnekande - Hålla med - Avledande manöver - Vän

14 1. Vilka bemästringsförsök har jag mött?
2. Hur hanterar jag dessa bemästringsförsök? 3. Vilka tycker jag är svårast att möta? 4. Vilka använder jag mig själv av i professionellt svåra situationer?

15 ATT GE INFORMATION 1. Alla beskrivningar av barnet bör vara nedbrutna i beteendetermer (så konkret som möjligt) 2. Att tycka illa om ett beteende behöver inte vara det samma som att tycka illa om personen

16 Öppna frågor Slutna frågor

17 Process-frågor: Varför?
När? Var? Hur? Vad? På vilket sätt? Varför?

18 En fråga i taget !!!!!!

19 Omformulering (Återge sakinnehåll) ” Du menar att …………………….”
” Du säger att ……………………...” ” Om jag förstår dig rätt så ………”

20 Ger mer information: ” Hm ” Nicka ” Ja ” ” Jaså ” Nyckelord
” Berätta lite mer ”

21 Olika perspektiv: Salutogent; Vad leder till utveckling? Bygg på
det friska! Patogent: Vad krävs för att reparera? Gräv i det sjuka!

22 Olika perspektiv leder till olika samtalsstrategier:
Salutogent: Patogent: Vilka inre resurser Vad är fel??? finns??? Vad krävs för att Vad krävs för att utveckla??? reparera??? Främjande Problemdefinierande strategier strategier = arbeta för att = arbeta för att stärka det som reparera det som fungerar fungerar Lösningsfokuserat Problemfokuserat Lasse Lindsjö

23 Vidga perspektiv då det hakar upp:
Framgångsfrågor Vad fungerar? Omfrågor Om du gör så, vad händer då? Undantagsfrågor Finns det någon stund på dagen han inte bråkar? Omtolka Kan om han vill!! - Kan finnas andra hinder än viljan T.ex. Igångsättnings- svårigheter Omdefiniera Mer träning!! - Vad är det han skulle vilja kunna göra?

24 Mångpartisk samtalsledare
Olika synsätt Vad ser mamma (inte en sanning) Vad ser skolan? Vad ser barnet? Lyssna aktivt Spegla/Omformulera Om jag förstått dig rätt ……. Skapa MGN !!! Skalfrågor Undvik trianguleringar Om det här ska kännas som ett bra samtal ………????

25 Utan hur kan vi gå vidare!!
Problemdefiniering: Omöjligt att lösa problem som inte är definierade. Inte vems fel det är!! Konkretisera När, Var, Hur? Ju svårare desto ”Barnet i viktigare att centrum” fokusera!! Tidigare lösningsförsök Inte vems fel det är!! Utan hur kan vi gå vidare!!

26 Förhållande mellan nusituation och önskad situation
Om det vore så bra som möjligt, hur skulle det vara då? Definiering av delmål.

27 Ansvarsfördelning Vem gör vad?
Avsluta Sammanfatta. När och hur utvärdera Konsolidera. Bygg på det som lyckats

28 TILLRÄTTAVISNING KONFLIKTHANTERING

29 Kommunikation som stänger:
Direktiv Förmana, Hota Tillrättavisa Ge färdiga lösningar Döma Sluta upp att skrika! Sluta skrika annars .. Avbryt aldrig en person som …. Du borde verkligen veta bättre, Du vet mycket väl vilka regler vi har Gör så här istället...

30 Du beter dig som en bortskämd barnunge
Du vill bara ha uppmärksamhet Jag har ju sagt till er hur många gånger som helst Du slutar genast bete dig på det bartnsliga sättet!! Förlöjliga, sänka Tjata Tolka Du-budskap

31 Beskrivning/bedömning
Underlättar!!!! Beskrivning/bedömning Öppen kritik lättare att ta än dold kritik = tydlighet i kommunikationen Omformulera så mottagaren kan ta emot Jag-budskap i stället för du-budskap Undvik sänkningarna Tydlig gräns Ge konfliktparterna möjlighet att ta sig ut ur historien med ansiktet i behåll

32 Bedömning/beskrivning
Tänk att du aldrig kan hålla tyst!! Tiita på dina klasskamrater ; de arbetar och är tysta Vá inte alltid så himla störande Nu har du struntat i hemläxan igen. Varför kan du aldrig göra den Jag märker att du inte är tyst. Finns det ngt du kan göra för att inte störa. Jag ser att du inte arbetar. Vad är problemet? Jag ser att du har inte gjort ditt hemarbete. Vad har hindrat dig?

33 Beskrivande tillrättavisningar skapar större möjlighet att förstå positiva och negativa konsekvenser av ett handlande + risken för sänkning/tappat ansikte inför andra är mindre

34 GODA STRATEGIER MOT NEDSLITNING

35 Vad kan jag själv göra för att förebygga nedslitning?
Analysförmågan: - var hör problemet hemma - medvetenhet om tidsanvändning. - medvetenhet om olika dilemman. - ”inte alltid tillgänglig” - träna att kunna säga nej!!!!!! - stanna upp, ”frysa ögonblicket”

36 - sätta konkreta mål för mitt arbete
- bry mig om mig själv, lyssna på kroppens signaler - se över mina arbetsrutiner och min planering - tillåta mig pauser och vila - humor - planera övergång från arbete till hem och fritid - vårda privata relationer - planera för min fritid och sätta planerna i verket - träffa andra yrkesgrupper - kunskaper: relationsorienterade ledarskapet - ta konkret ansvar för egen utveckling, skaffa nya ”redskap”


Ladda ner ppt "BUNKEFLO 10 – 11 AUG 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser