Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL"— Presentationens avskrift:

1 PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL
SAMTAL SOM VERKTYG PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL ”lika villkor” professionell samtalare vän bekant kögranne kund förälder elev adept klient patient - vardagsprat - service - information - diskussion - undervisning handledning processinriktat - förtroenden - psykosocialt behandlingsarbete

2 Piltavlan Mentormodellen
Tidslinjen - Start Organisation Adepten i relation till verksamheten Avdelning Adepten i relation till andra, ledarskapet Individ Mål Adepten i relation till sig själv Organisation Avdelning Individ Adept = lärjunge/elev Mentor = förebild/handledare

3 Piltavlan Mentormodellen
Tidslinjen - Start Organisation Samtalsämnen: Omvärld Avdelning Samtalsämnen: Relationer Individ Mål Samtalsämnen: Jag och min personliga utveckling : Adept = lärjunge/elev Mentor = förebild/handledare

4 STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL
Steg 1: Utreda och klargöra problemsituationen * Lyssna + att höra det som sägs + att uppfatta och förstå + att svara på sådant sätt att den handledde förstår att du förstått (- parallella monologer) (- kamp om talutrymme)

5 STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL
forts. Steg 1: Utreda och klargöra problemsituationen * Ställa frågor – föra samtalet framåt + öppna frågor + slutna frågor (- ledande frågor) (- attackfrågor)

6 STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL
forts. Steg 1: Utreda och klargöra problemsituationen * Spegla + parafrasera (upprepa exakt; belysa) + ge empatiska svar / spegla känslor och sakinnehåll Sammanfatta Uppmuntra Sammanfatta ur den handleddes (adeptens) perspektiv

7 STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL
Steg 2: Vidga perspektiv Konfrontera / Utmana Informera Tolka Avancerad empati Lista alternativ Delge egna erfarenheter / ”ge råd” Sammanfatta ur handledarens perspektiv

8 STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL
Steg 3: Formulera mål och delmål Brainstorming och drömteknik Konfrontera / utmana Listning Steg 4: Upprätta handlingsplan Finna sätt att realisera mål och delmål Välja bästa sättet Steg 5: Utvärdering – uppföljning Fokusera processen Fokusera den handledde Fokusera handledaren

9 Feedback och bedömning INFORMELL (tillfällig interaktion) FORMELL
(skriven dokumentation) Informell feedback ges genom icke värderande muntlig kommunikation. ”När du kom in i rummet tvekade du en stund”. tillfälliga samtal utbyte av tankar, idéer och känslor umgänge Varje slag av feedback som ges i skriftlig form betraktas som formell. (handledningsunderlag) kritiska händelser dagböcker (skrivna av handledaren) FEEDBACK (icke värderande kommunikation till en annan i syfte att underlätta dennes självkännedom BEDÖMNING (värdering av en annans beteende baserat på uttalade eller dolda kriterier. Informell bedömning ges genom värderande muntlig kommunikation eller kroppsspråk. samtal som uttrycker rätt eller fel, ros eller ris ögonkontakt, röstläge som visar gillande eller ogillande Olika former av skrivna prestationsvärderingar. bedömningsinstrument skrivna bedömningar av prestationen i relation till mål eller kriterier.

10 Johari fönster och öppenhet
Kommunikation och feedback för att lära känna sig själv och andra. Öppenhet ger tillit och tvärt om. Joseph Luft & Harry Ingham

11 Johari fönster FEEDBACK Ö K A D P E N H T Jag ser Jag ser inte Andra
Mitt officiella jag det jag visar t ex på arbetsplatser. Mina ”blinda” fläckar det andra upplever av mig som de inte talar om för mig. Ö K A D P E N H T Andra ser inte Det jag döljer det jag tror att andra inte kan acceptera. Det varken jag eller andra vet om mig. Mina outnyttjade möjligheter. Det omedvetna.

12 ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, så ska jag heller inte hjälpa någon.” Sören Kierkegaard

13 ”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag”
Projekt förbundsledare 2010 ”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag”


Ladda ner ppt "PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL"

Liknande presentationer


Google-annonser