Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat och Sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen (M 2005:03) Utredare: Bengt Holgersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat och Sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen (M 2005:03) Utredare: Bengt Holgersson."— Presentationens avskrift:

1 Klimat och Sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen (M 2005:03) Utredare: Bengt Holgersson

2 Klimat och Sårbarhetsutredningen Sekretariat Huvudsekreterare:Tom Hedlund Sekreterare: Christina Frost Per Rosenqvist Sofia Ahlrot

3 Klimat och Sårbarhetsutredningen  Delbetänkande 1 november 2006 översvämningsrisker och avtappnings- möjligheter för Mälaren, Hjälmaren, Vänern m.fl. utsatta områden  Slutbetänkande 1 oktober 2007

4 Klimat och Sårbarhetsutredningen Direktiv - översikt Kartlägga samhällets sårbarhet för extrema väderhändelser och succesiva klimat- förändringar – kort, medellång, lång sikt uppskatta kostnader för skador föreslå åtgärder som minskar sårbarheten samt kostnader för dessa - anpassning redovisa behov av ändrade uppgifter och förbättrad beredskap vid myndigheter

5 Klimat och Sårbarhetsutredningen Uppdraget – särskilda uppgifter identifiera nyckelaktörer i samhället, ansvarsfördelning och roller redovisa erfarenheter av försäkringsskyddet samt bedöma behov av åtgärder forskningsbehov och behov av ökad kunskap inom olika samhällssektorer föreslå hur statens och kommunernas förebyggande åtgärder kan utvecklas, föreslå effektivisering av det statliga bidragssystemet utvärdera genomförda översvämnings- och ras och skredkarteringar – hantering i den kommunala planeringen

6 Klimat och Sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen Arbetsgrupp 1 Teknisk infrastruktur, bebyggelse, elförsörjning Arbetsgrupp 2 Areella näringar, turism, biologisk mångfald Arbetsgrupp 3 Vattenkvalitet och vattenförsörjning, hälsa Arbetsgrupp 4 Mälaren, Hjälmaren, Vänern

7 Klimat och Sårbarhetsutredningen Händelser sedan 2000 – över- svämningar, ras/skred, storm Värmland och V. Götaland sommar 2000/01 Sundsvall och Timrå hösten 2001 Orust sommar 2002 Småland och Värmland sommar 2004 Stormen Gudrun vinter 2005

8 Klimat och Sårbarhetsutredningen

9

10 Uppdraget – delbetänkande 2006 redovisa översvämningsriskerna och avtappnings-möjligheterna för Mälaren, Hjälmaren, Vänern m fl föreslå åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem samt finansiering

11 Klimat och Sårbarhetsutredningen Vänern och Göta Älv


Ladda ner ppt "Klimat och Sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen (M 2005:03) Utredare: Bengt Holgersson."

Liknande presentationer


Google-annonser