Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REHSAM-3 i Norrbotten Interaktiv,web-baserad smärtrehabilitering med coaching jämförd med multimodal rehabilitering 2013-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REHSAM-3 i Norrbotten Interaktiv,web-baserad smärtrehabilitering med coaching jämförd med multimodal rehabilitering 2013-2015."— Presentationens avskrift:

1 REHSAM-3 i Norrbotten Interaktiv,web-baserad smärtrehabilitering med coaching jämförd med multimodal rehabilitering 2013-2015

2 REHSAM-3 i Norrbotten Samarbete mellan Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet Styrgrupp: FoU-chef Karin Zingmark, NLL Professor Gunvor Gard, LTU Professor Lars Nyberg,LTU Dr Med Vet, Forskningskoordinator Margareta Eriksson, NLL Universitetslektor Peter Michaelsson, LTU

3 Bakgrund Långvariga smärtproblem orsaker till hälsoproblem & sjukskrivning Multimodal smärtrehabilitering rekommenderas, som kan kompletteras med IKT-stöd för ökad hälsa och arbetsförmåga I Norrbotten pågår ett systematiskt arbetet med att utbilda och certifiera vårdcentralerna i multimodalt team arbete Det multimodala teamets roll är att behandla, stötta och guida individerna mot bättre hälsa och arbetsförmåga. Individuell coaching av person inom teamet med KBT-kompetens kan ytterligare stödja patientens förmåga att hantera sin hälsa och sitt hälsobeteende.

4 Idé Att förstärka ett multimodalt arbetssätt med tillägg av individuell coaching via ett web-baserat stöd för att uppnå ökade hälsoeffekter Coachingen skall beakta psykologiska faktorers betydelse för ett gott rehabiliteringsresultat Coachingen skall ske utifrån individens prioriterade mål för ökad hälsa, arbetsförmåga och arbetsåtergång

5 Metod Studien genomförs i primärvården vid vårdcentraler i Norrbotten som är certifierade för multimodal rehabilitering Randomiserad kontrollerad studie. Randomisering sker vid varje vårdcentral. Multicenterstudie.

6 Studiedesign Randomiserad kontrollerad studie vid certifierade vårdcentraler Start 6 mån, Utvärdering och uppföljning av webbprogrammet 12 mån, Utvärdering Inkludering Randomisering Interventionsgrupp: Individuell coaching med ett webbaserat stöd + Skräddarsydd behandling utifrån behov Kontrollgrupp Multimodal rehabilitering

7 Studiepopulationen Ca 140 personer med långvarig och eller återkommande smärta från nacke, skuldra och/eller rygg Ålder 18-63 år Är i riskzonen för att bli sjukskrivna eller sjukskrivna Har skattat ≥90 (W) på Linton´s frågeformulär (som indikerar risk för kontinuerlig sjukskrivning). Stå till arbetsmarknadens förfogande minst 25% Deltagarna ska behärska svenska språket och ha tillgång till internetuppkoppling från hemmet. Inklusion Exklusion Demens eller alltför nedsatt kognitiv förmåga Vård i livets slutskede Behov av annan vård som hindrar medverkan ( t ex pågående cancerbehandling, behandling för svår inflammatorisk sjukdom) Missbruk gällande alkohol eller narkotika Graviditet vid inskrivning Icke tidsbegränsad sjukersättning på heltid (sjukpension)

8 Web-baserad coaching innehåller t ex Arbete enligt KBT-principer Identifikation av individuella mål Stegvis ökad svårighetsgrad Lärande av nya copingstrategier Problemlösning i arbete och livssituation Kommunikation Framtidsplanering

9 Utveckling och implementering Rehsam-2 Utvecklade ett web-baserat program som nu utvärderas Rehsam -3 Vidareutveckling av programmet med tillägg av coaching utifrån KBT- principer Målet är att implementera detta i primärvården Kontaktpersoner: Karin.Zingmark@nll.se Gunvor.Gard@ltu.se


Ladda ner ppt "REHSAM-3 i Norrbotten Interaktiv,web-baserad smärtrehabilitering med coaching jämförd med multimodal rehabilitering 2013-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser