Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statliga stimulansmedel för Östergötlands län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen år 2014 område ” Funktionsnedsättning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statliga stimulansmedel för Östergötlands län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen år 2014 område ” Funktionsnedsättning”"— Presentationens avskrift:

1 Statliga stimulansmedel för Östergötlands län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen år område ” Funktionsnedsättning”

2 Syfte Att stödja verksamheter i länet att utveckla en evidensbaserad praktik inom området ”Funktionshinder / Personer med funktionsnedsättning”

3 Uppdraget Att stödja verksamheter i metodutveckling när det gäller: Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning, Förstärkt brukarmedverkan Systematisk uppföljning

4 Syfte Att ge barn, unga och vuxna personer med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning möjlighet att bli delaktiga i uppföljning av stöd och insatser enligt LSS. Att ge metodstöd samt utbildning och handledning till chefer och baspersonal inom LSS-verksamheter i länets kommuner, samt till landstingets personal inom barn- och ungdomshabiliteringen.

5 4 Utvecklingsledare 25%/vardera
Pia Käcker, forskningshandledare vid PUFF-enheten, fil dr i handikappvetenskap, Irene Schneider arbetsterapeut verksam inom LSS i Söderköpings kommun, Marie Petersen Fredriksson arbetsterapeut verksam inom LSS i Mjölby kommun, Susanna Müller logoped verksam inom LSS i Linköpings kommun.

6 - Inspirationsdag tillsammans med SKL-satsningen B o U ht-14
Område 1 "Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning” Aktivitetsplan - Inspirationsdag tillsammans med SKL-satsningen B o U ht-14 Kartläggning för att ta fram ”goda exempel” Ex 1- Barn- och ungdomshabiliteringen i västra länsdelen Ex 2- Oberoende ordförande (BBIC) socialförvaltningen, Linköpings kommun

7 Område 2 och 3 Förstärkt brukarmedverkan och systematisk uppföljning
Aktivitetsplan Två inspirationsdagar chefer 9/5 samt ht-14 En utbildningsdag/länsdel för baspersonal ht-14 Handledningsinsatser Metodutveckling

8 Inspirationsdag den 9 maj för chefer
Delaktighet, inflytande och empowerment Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med brukarmedverkan och ett systematiskt kvalitetsarbete.

9 Utbildning chefer 1 heldag ht-14
Utbildning om en evidensbaserad metod för att stärka brukarens delaktighet och inflytande – Delaktighetsmodellen Ann-Christine Gullacksen

10 Utbildning till baspersonal ht-14
Utbildning om delaktighet, inflytande och empowerment Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsinsatser inom området alternativ kompletterande kommunikation, AKK.

11 Planering inför 2015 Utbildning av vägledare i Delaktighetsmodellen ges länsdelsvis till baspersonal.

12 Handledning För chefer/verksamheter i att arbeta för en ökad brukarmedverkan genom att använda olika metoder för ett systematiskt kvalitetsarbete. För de verksamheter som idag använder eller har använt sig av utvärderingsverktyget Pict-O-Stat så att fler brukare kan svara på enkäter. För verksamheter att ta till vara resultatet från brukarenkäter så att ett systematiskt kvalitetsarbete kan genomföras.

13 Metodutveckling vid brukarundersökning med enkät
Utveckla metoder för att fler personer än de som idag kan svara på enkäter ska kunna svara tex. i användandet av AKK, GAKK Metoder för att ta tillvara brukarnas åsikter, resultatet av genomförda enkät-undersökningar, tex. ”Delaktighetsmodellen”.

14 Alternativ kompletterande kommunikation, AKK; GAKK
Alternativ – ersätter vanligt tal. Kompletterande – stödjer vanligt tal. Kommunikation – i syfte att kommunikationen ska fungera väl, även om inte den vanliga muntliga kommunikationen gör det.

15 AKK-system TSS – Tecken Som Stöd GAKK – Grafisk AKK Saker Bilder
Symboler

16 Hur går arbetet med återkommande brukarenkäter till i praktiken?
Vad vill vi utvärdera? Metod Pict-O-Stat Arbetsgrupp/ansvariga Information och samtycke Genomförande Resultat Uppföljning

17

18

19 Har du ett schema…?

20

21

22

23 Lyssnar personalen på dig?

24 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Statliga stimulansmedel för Östergötlands län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen år 2014 område ” Funktionsnedsättning”"

Liknande presentationer


Google-annonser