Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraråd 2013-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraråd 2013-10-23."— Presentationens avskrift:

1 Föräldraråd

2 Många små steg och stora förändringar
Utveckla det kollegiala samarbetet och skapa ”vi”-känsla Tillägna oss ny forskning , ny kunskap och omsätta dessa i handling Visa nya verktyg och nya metoder för alternativa undervisnings- och examinations-metoder. Se till att LÄRANDET sätts i fokus och att förväntningarna på våra elever (och lärare!) är höga.

3 Dagordning Mötet öppnas Ordförande, sekreterare och justerare utses
Medlemmars namn, adresslistor och mailadresser justeras Frågor som ni har med er registreras, och de som kan besvaras i sittande möte hanteras här. Övriga hanteras vid nästkommande möte. Fika Nulägesrapport från Minervaskolan. Skollagen och nyheter från Skolverket Hur ska rådet framledes hanteras? I vilken form? Vilka bör ingå? Nästa möte bokas in Mötet avslutas senast 20,30

4 Nyheter i skollagen 19/11 försvinner lagkravet på skriftliga omdömen och IUP. Kravet på ett utvecklingssamtal per termin förändras till ett per läsår. Hur ska nu utvecklingssamtalen hållas och vilken information kan ges här? Förstelärare har utsetts i Ånge.

5 Förstelärares uppdrag i Ånge kommun
- Förstelärarens uppdrag ska ta sin utgångspunkt i vårt lokal kollektivavtal och det lärandeuppdrag som där beskrivs - Försteläraren ska bistå rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan - Förstelärarens uppdrag ska lokalt utgå från de områden som rektor ser som skolans utvecklingsområden när det gäller lärandeuppdraget - Den överenskommelse som görs mellan rektor och förstelärare ska också ta i beaktande inom vilka områden förstelärarens spetskunskaper finns - Rektor ansvarar för att det senast den 12/11 finns en handlingsplan för året 2013/2014 gällande förstelärarens uppdrag - Handlingsplanen ska följas upp av rektor varje månad. Det kan räcka med ett kort avstämningssamtal - Inför varje nytt läsår formuleras/uppdateras handlingsplanen. Lämpligt är om handlingsplanen går hand i hand med rektors handlingsplan för det pedagogiska ledarskapet Urban Åström Skolchef

6 Konkreta åtgärder Schema som har gemensamma raster och få håltimmar
Läraren ser till att hålla lektionstiden och se till att eleverna vet vad som gäller och hur länge varje moment skall pågå Lärare inväntar eleverna vid dörren Tydliga instruktioner vid varje lektionsstart Anpassat material vid behov Fasta platser för alla Elever med behov av stöd SKALL ha det! DIALOG och möten!

7

8 Jämförelsemånad ej anmäld frånvaro i timmar

9 Prognos i timmarberäknad på 10 månader

10 Vad är ogiltig frånvaro?
Skolk Sen ankomst Ej beviljad ledighet

11 Betygsstatistiken

12 Prognos åk 9 2013-2014 Utifrån klasskonferensen
Totalt antal elever i åk 9 är 39 Antal elever som riskerar att inte nå målen i något ämne är 20 elever Antal elever som riskerar att inte nå målen i fler än tre ämnen är 7 elever varav 4 med svenska som andra språk Slöjd 8 elever Språkval 11 elever Engelska 8 elever Svenska 5 elever Matte 5 elever So 3 elever

13 Åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med betygsresultaten
Anpassade läromedel och lärmiljöer Extra stöd inom ramen av elevens val Individuellt anpassade examinationer Fortbildning för lärarna Arbete med formativ bedömning Arbetet med förmågorna Klassrumsobservationer med feedback Bättre information till vikarier

14 MÅLBILD! Minervaskolan har i år de bästa studieresultaten i landet


Ladda ner ppt "Föräldraråd 2013-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser