Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkanssäkrade utbildningsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkanssäkrade utbildningsprogram"— Presentationens avskrift:

1 Samverkanssäkrade utbildningsprogram

2 Samverkan? Inte en tredje uppgift...
“Utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt identifiera relevanta frågeställningar och bidra till hållbara lösningar.” (MAH Strategi2020) Tre breda lärosäten går samman för att gemensamt utreda samverkan som intererad del av utbildningsuppdraget

3 “Samverkanssäkrade utbildningsprogram”
Mål: utveckla riktlinjer för systematisk utveckling av samverkansinslag i utbildningsprogram Syfte: stärka kvalitet och relevans för utbildningen Anslag: MKR (7.78 MKR) Period: Partners: MAH (projektledare), UMU och LIU Finansiär: Vinnova

4 Work Packages WP1: identifiera samverkansindikatorer som stärker kvalitet och relevans i utbildningen (MAH) WP2: formulera strategier för att dokumentera och stärka samverkansinslag (UMU) WP3: skapa (generisk) mall för samverkansintegrerad kvalitetsdialog (LIU) WP4: utveckla 360-metod för utvärdering av samverkan (och kvalitet) i kurser och program (LIU) WP5: föreslå ny samverkansintegrerad meritportfölj för lärare (MAH) WP6: utvärdera (berörda) informationssystem, t ex LADOK (MAH) WP7: sprida kunskap mellan lärosätena (UMU) WP8: leda projektet (MAH)

5 Tidsplan 2014 2015 Activities Q1 Q2 Q3 Q4 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7
Justerad på WS#

6 Organisation Styrgrupp Prorektor@MAH Vicerektor@LIU Vicerektor@UMU
Projektledare / projektkoordinator Arbetsorganisation + lokala projektledare/kvalitetskoordinatorer/ samverkanskoordinatorer/ekonomer/osv. + studenter och externa representanter Lokala referensgrupper, exempelvis Utbildningsberedning (el. Samverkansberedning (el.

7 Arbetssätt Sjävständigt arbete på lärosätena
Fysiska och digitala arbetsmöten Gemensam IT-infrastruktur för kollaborativt lärande Dokumentation och rapportering av resultat i t ex internationella vetenskapliga konferenser och pedagogiska fora

8 Potential Kunskapsutbyte och samverkan med samhället identifieras ofta som ett strategiskt viktigt steg i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte Ambitionen är att utforma en komplett strategi för hur samverkansaktiviteter kan integreras i utbildningsprogram Därmed finns det potential att utgöra en betydande påverkanskraft på ett universitets förmåga att Ha betydelse för samhällsutvecklingen Samproducera/utbyta kunskap med omvärlden Integrera samverkan som en kvalitetsdrivande faktor i utbildningen ...Och att bli ett internationellt starkt (eller starkare ) lärosäte!

9 Feedback från Vinnova This is a clear and tangible proposal with well-defined goals. Complete strategy and WPs are supporting those goals. May be starting from zero but they have identified the things they need to do. The part of the proposal focusing on career development (meritportföljer och incitament) is the most impressive and relevant part, with a huge potential. This should also be highly relevant for most other HEIs.

10 “Rekommendationer” från Vinnova
It would have been useful and relevant to provide a baseline of MAH’s current situation -- important collaborations, linkages, challenges, and the local and national context, in particular local stakeholders (industries, public sector) and their interests/needs/resources. The main applicant has done some good work on acknowledging collaboration as a merit but it seems to lose in ambition by including other HEIs. The proposal has a vague plan for dissemination of results to other HEIs.

11 Frågor och kontakt Projektägare cecilia.christersson@mah.se
Projektledare Projektkoordinator


Ladda ner ppt "Samverkanssäkrade utbildningsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser