Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juha Kantanen NORDIC RESEARCH NETWORK ON ANIMAL GENETIC RESOURCES IN THE ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE (AnGR-NordicNET) Nordiskt forskningsnätverk om husdjursgenetiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juha Kantanen NORDIC RESEARCH NETWORK ON ANIMAL GENETIC RESOURCES IN THE ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE (AnGR-NordicNET) Nordiskt forskningsnätverk om husdjursgenetiska."— Presentationens avskrift:

1 Juha Kantanen NORDIC RESEARCH NETWORK ON ANIMAL GENETIC RESOURCES IN THE ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE (AnGR-NordicNET) Nordiskt forskningsnätverk om husdjursgenetiska resurser i anpassningen till klimatförändringen (AnGR-NordicNET)

2 Information om AnGR-NordicNET (Klima) -projektet •AnGr-NordicNET är ett treårigt projekt 2011-2013 •Finasieras av Nordiska ministerrådet och NordForsk inom programmet "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries".

3 Deltar i AnGr-NordicNet •UMB - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Norge (projektledare Prof Theo Meuwissen, IHA) •NordGen Husdjur (Project and administrative manager) •Icelandic University of Agriculture •MTT Agrifood Research Finland, Biotechnology and Food Research, Jokioinen •SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala •Århus University, Faculty of Agricultural Sciences, Tjele •Nordic Genetics •The Knowledge Centre Danish Agricultural Advisory Service

4 •Tidigare Nordiska studier och strategier har fokuserat på produktiviteten inom jordbruket, användning av jordbruksmark och politiska frågor samt tillgången på vattenresurser. •Husdjursgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk är ännu inte riktigt integrerade i dessa strategier •Husdjursproduktion bidrar till och kommer att påverkas av klimatförändringen. Bakgrund I

5 Bakgrund II

6 Klimatförändring och husdjur

7 •18% av de globala växthusgas-utsläppen orsakas av direkt eller indirekt effekter av husdjursskötsel: betandet, odling av foderväxter för djur, gödselhantering och idisslares metan (CH 4 ). •Produktionskedjan hos olika husdjurprodukter skiljer sig åt i sina utsläpp av växthusgaser. •Mjölkprotein kan produceras med mindre CH 4 utsläpp än nötkött •“Kombination”-nötboskapsraser kan få betydelse igen i framtiden Klimatförändring och husdjur

8 •Värmevågor är vanligare och har en mer förödande effekt •Värmestress hos djuren (idisslare vs enkelmagade; hög-avkastningsraser vs låg-avkastningsraser); mindre kritisk i de Nordiska länderna •Matsäkerhet är en global fråga: indirekt effekt på husdjursgenetiska resursser Klimatförändring och husdjur

9 •Spridningen av nya sjukdomar •Parasiter kan slutföra sin livscykel snabbare och nya patogener kan införas •E.g Blue tongue sjukdomen hos får •Utbrott av nya sjukdomar kan bli mycket allvarligt för de raser som har en begränsad geografisk utbredning •Skadedjur och sjukdomar som tidigare inte varit ett problem kan komma att påverka kvantitet och kvalitet av foder Klimatförändring och husdjur

10 AnGr-NordicNET •Bidrar till att utveckla en nordisk kunskapsbas för politiska beslutsfattare och forskningsstrategier för bevarande, nyttjande och forskning om husdjursgenetiska resurser inom anpassning och riskreducerande frågor. •Det slutliga målet med projektet är att ge en nordisk strategi för bevarande, utnyttjande av och forskning om husdjursgenetiska resurser beträffande anpassning till och begränsning av effekter på klimatförändring. •Detta är uppbyggt genom forskning, konferens- och andra nätverksaktiviteter och litteraturstudier.

11 Verksamhet för AnGr-NordicNET •WP1 (Work package): Utveckla och presentera scenarier om klimatförändringarnas effekter en litteraturstudie Ansvariga institut: NordGen och UMB •WP2: Genotyp-miljö interaktioner (reaktionsnormer) Mjölkkodata; GxE effekter på fertilitet, livslängd och mjölkproduktionen med hjälp av reaktionsnorm- metoder. Ansvariga institut: Århus University and SLU

12 •WP3: Minska förlust av genetisk mångfald hos husdjurarter Ansvariga institut: MTT och UMB •WP4: Nyttjande av genetiska resurser i förhållande till klimatförändringar Ansvarigt institut: UMB •WP5: Förslag av strategi för bevarande, nyttjande och forskning av husdjursgenetiska resurser inom anpassning och begränsning frågor Ansvariga institut: NordGen och The Icelandic University of Agriculture

13 Workshops/Konferenser •2011: Effekt av klimatförändringar på primärnäringarna •2012: ’Mid-term’ konferens på genotyp x – miljö -interaktioner och anpassning av husdjur på fenotypisk och molekylär nivå; •2013: En avslutande konferens som uppvisar alla resultat och de nordiska strategier kommer att presenteras och diskuteras


Ladda ner ppt "Juha Kantanen NORDIC RESEARCH NETWORK ON ANIMAL GENETIC RESOURCES IN THE ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE (AnGR-NordicNET) Nordiskt forskningsnätverk om husdjursgenetiska."

Liknande presentationer


Google-annonser