Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HaschAvvänjningsProgram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HaschAvvänjningsProgram"— Presentationens avskrift:

1 HaschAvvänjningsProgram
HAP Vid kroniskt tillstånd

2 Cannabis påverkar Inputprocessen (hypocampus) Outputprocessen
-koncentration -uppmärksamhet -förmågan att lagra och bearbeta ny information Outputprocessen -förmåga att hantera komplex information -oförmåga att planera, att ha ett tidsperspektiv -svårigheter att tolka andras motiv och åsikter -nästan ingen självkritik, känslomässig ytlighet

3 Programmets olika faser
THC 100 % 50 % Steg 3 Socialt fokus Steg 2 Psykologiskt fokus ångest Steg 1 Medicinskt fokus Veckor 1 2 3 4 5 6

4 Steg 1 innebär Identifiering och bearbetning av ångest- och flyktreaktioner som missbruket förorsakat Att träna upp den bristande tankeförmågan så att den kompenserar den dåligt utvecklade inlärningsförmågan Att för klienten avslöja dennes Cannabismönster

5 Tema under steg 1 Hur påverkar haschet klienten jämfört med andra haschrökare han/hon känner? Hur använder klienten haschet (missbruksmönster)? Hur upplever klienten begreppet tid? Hur beskriver klienten sitt haschsug? Hur beskriver klienten sin omgivning? Hur har det varit vid tidigare ”avtändnings-tillfällen”? Vad är anledningen till att han/hon vill sluta nu? Vilka negativa/positiva effekter ser klienten i haschrökandet? Diskutera klientens avtändningssymtom. Diskutera klientens syn på hur konflikter uppkommer runt honom.

6 Steg 2 innebär Att klienten måste kunna se skillnaden mellan vad han är nu och vad han skulle kunna vara – för att hitta en motivation till att fortsätta arbetet med att hitta sig själv Att klienten måste bli negativ till det han är nu, dvs han måste förstå att det sätt han nu fungerar på är otillfredställande och att det är cannabis som förorsakar det Att klienten måste få positiva förställningar om framtiden

7 Tema under steg 2 Hur upplever klienten hemsituationen?
Kan klienten se någon förändring i sitt sätt att fungera? Hur vill klienten att hans liv ska se ut? Vilka känslor gör så att klienten mår bra? Vilka känslor gör så att klienten mår dåligt? Diskutera aktuella känslor Kan klienten beskriva ”hur dimman lättar” ? Diskutera flyktbeteende Hur upplever klienten ensamheten och isoleringen jämfört med den s k gemenskapen han hade tidigare?

8 Steg 3 innebär Att hjälpa klienten med att förstå beståndsdelarna i en utvecklingsprocess Att utreda varför klienten missbrukar Att belysa hur det är att byta identitet – från missbrukare till ”medelsvensson”

9 Tema under steg 3 Tycker klienten att han hör hemma i detta samhälle (rotlöshet)? Tycker klienten att han fungerar i det dagliga livet utan det försvar som haschet ger? Hur handskas klienten med den ökande känsligheten? Kan klienten titta på TV med behållning? Kan klienten läsa en bok/tidsskrift med behållning? Be klienten jämföra de föreställningar om ett s k normalt liv som han hade under haschperioden med hur han ser på det nu? Hur ser klienten på hur han levt sitt liv? Vad tror klienten är anledningen till att han började missbruka?


Ladda ner ppt "HaschAvvänjningsProgram"

Liknande presentationer


Google-annonser