Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskaplighet En gissning blir inte vetenskap för att den råkar visa sig vara sann. Vetenskap handlar om att ge tillräckligt goda /rimliga skäl för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskaplighet En gissning blir inte vetenskap för att den råkar visa sig vara sann. Vetenskap handlar om att ge tillräckligt goda /rimliga skäl för att."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskaplighet En gissning blir inte vetenskap för att den råkar visa sig vara sann. Vetenskap handlar om att ge tillräckligt goda /rimliga skäl för att något skall kunna påstås vara sant/rimligt

2 Kunskapsteori Hur får man kunskap?
Två kunskapsteoretiska ståndpunkter: Rationalism: Den främsta källan till kunskap är (det mänskliga) förnuftet (logiskt tänkande). Empirism: Den främsta källan till kunskap är erfarenhet (observationer, sinnesdata). Två metoder för slutledning: Deduktion (logisk konsekvens) Induktion (generalisering)

3 Vad är vetenskap/forskning?
Mårtensson och Nilstuns definition: Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer (med eller utan någon specifik tillämpning i åtanke) Traditionell distinktion (OECD 1970): Grundforskning (utan tillämpning i åtanke) Tillämpad forskning (med tillämpning i åtanke) Utvecklingsarbete: Systematiskt utnyttjande av ny kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana

4 Vetenskapsteori Vetenskapligt studium av vetenskap och forskning
Exempel på frågeställningar: Hur är en vetenskaplig teori uppbyggd? Vad innebär en vetenskaplig förklaring? Vad är en vetenskaplig metod? Hur hänger vetenskap och samhällsutveckling ihop? Hur fungerar det forskningsvärlden socialt? Två perspektiv: Normativt: Hur bör vetenskapen vara? Deskriptivt: Här är vetenskapen faktiskt? Inre Yttre

5 Vad ska ni tänka på när ni väljer metod?
Tjänar metoden ert syfte? Är metoden genomförbar? Hur pålitlig är metoden? Är metoden tillräcklig?

6 Vad finns det för metoden?
Kvantitativ: Man samlar en stor mängd mätbara observationer som ger tydliga resultat och som lämpar sig för statistisk analys Kvalitativ: Man samlar in få men djupgående observationer som kräver då subjektiv tolkning

7 Andra metoder Observation Experiment Intervjuer Litteraturstudier
Enkätundersökningar

8 Metodavsnittet? Metodavsnittet i ert arbete är det ställe i uppsatsen där ni visar för läsaren att ni har tagit hänsyn till de krav som vetenskapen ställer. Er undersökning ska vara intersubjektiv, dvs, andra personer än ni ska kunna förstå, sätta sig in i och utföra undersökningen. Av samma skäl (intersubjektiviteten) måste ni redovisa det material ni använt och hur ni har valt det. För att kunna förhålla sig kritisk måste den som läser måste få möjlighet att kunna förstå hur ni tänkt.


Ladda ner ppt "Vetenskaplighet En gissning blir inte vetenskap för att den råkar visa sig vara sann. Vetenskap handlar om att ge tillräckligt goda /rimliga skäl för att."

Liknande presentationer


Google-annonser