Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärlingsutbildning ”-Nu höjer vi yrkesutbildningarnas kvalitet. Att eleverna utbildas på arbetsplatserna ger duktiga yrkesarbetare med moderna kunskaper.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärlingsutbildning ”-Nu höjer vi yrkesutbildningarnas kvalitet. Att eleverna utbildas på arbetsplatserna ger duktiga yrkesarbetare med moderna kunskaper.”"— Presentationens avskrift:

1

2 Lärlingsutbildning ”-Nu höjer vi yrkesutbildningarnas kvalitet. Att eleverna utbildas på arbetsplatserna ger duktiga yrkesarbetare med moderna kunskaper.” (Utbildningsminister Jan Björklund, 13 dec 2007)

3 Lärlingsutbildning Med gymnasial lärlingsutbildning enligt förordningen om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, avses en utbildning inom gymnasieskolan som 1.gör det möjligt för ungdomar att förena en anställning som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan, eller 2.i viss omfattning genomförs på en arbetsplats utan att något anställningsförhållande finns 1§(SFS 2007:1349)

4 Lärlingsutbildning Försöket med gymnasial lärlingsutbildning ska pågå under perioden 1 juli 2008 – 30 juni 2010 Minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 poäng, arbetsplatsförlagt 4000 utbildningsplatser/år Statsbidrag, 25000 per läsår och elev som påbörjar en gymnasial lärlingsutbildning

5 Myndigheternas uppdrag Särskilda kursplaner i historia, idrott och hälsa och samhällskunskap, 50 p En eller flera kursplaner total 1250 p, arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, alternativ till nationella kursplaner Analysera för- och nackdelar med en eller flera kursplaner i den arbetsplatsförlagda delen, alternativt med etapper Får meddela föreskrifter om närmare villkor för att en arbetsplats ska få anlitas Skolverket:

6 Poängstruktur i jämförelse med nationella yrkesförberedande program Jämförelsetabell av poängplaner Ämnen Lärling/minst Nationell Svenska/Svenska som andraspråk100 200 Engelska100 100 Matematik100 100 Religionskunskap 50 50 Historia 50 Idrott och hälsa 50 100 Samhällskunskap 50 100 Estetisk verksamhet 50 Naturkunskap 50 Totalt500 750 Karaktärsämnen(gemensamma, valbara) 1600 1350 Projektarbete100 100 Individuellt val300 300 Totalt antal gymnasiepoäng 2500 2500 Varav arbetsplatsförlagt (minst) (50 v)1250 (15 v) 375

7 -3 huvudområden (enl Gy 07) Kronologisk grund Modern historia Källkritisk metod Historia inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, 50p Syfte Karaktär och innehåll Identiskt med ämnet historia Gy 2000

8 Idrott och hälsa inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, 50p Ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila Ha kunskap om hur olika faktorer påverkar människors hälsa Kunna planera, genomföra och utvärdera egen träning Kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i arbetsliv och skola Fyra huvudområden:

9 Fördjupade kunskaper i samhällsfrågor Förmedla demokratiska värden Stimulera till ökad delaktighet i den demokratiska processen Samhällskunskap inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, 50 p Utgångspunkter i kursplaner från GY och grundskolan Tre huvudområden:

10 Arbetsplatsförlagt lärande inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, 1250 poäng Utgångspunkt - ett utvecklingsinriktat lärande Karaktär och uppbyggnad –Fokus på problemlösning –Ifrågasättande och prövande förhållningssätt för att vid behov leda till nytänkande och utveckling

11 Arbetsplatsförlagt lärande inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, 1250 poäng Att utveckla bredda och fördjupa de yrkeskunskaper som krävs för att arbeta inom valt verksamhetsområde. Att utveckla kunskaper om förekommande teknik, redskap, metoder och teorier som krävs för att arbeta på ett resurs-, miljö- och kvalitetsmedvetet sätt. Att utveckla social och kommunikativ kompetens som kan tillämpas i yrkes- såväl som i övrigt samhälls- och vardagsliv. Syfte

12 Poängstruktur i jämförelse med nationella yrkesförberedande program Jämförelsetabell av poängplaner Ämnen Lärling/minst Nationell Svenska/Svenska som andraspråk100 200 Engelska100 100 Matematik100 100 Religionskunskap 50 50 Historia 50 Idrott och hälsa 50 100 Samhällskunskap 50 100 Estetisk verksamhet 50 Naturkunskap 50 Totalt500 750 Karaktärsämnen(gemensamma, valbara) 1600 1350 Projektarbete100 100 Individuellt val300 300 Totalt antal gymnasiepoäng 2500 2500 Varav arbetsplatsförlagt (minst) (50 v)1250 (15 v) 375

13 Exempel på poängstruktur Ämnen Skolhuvudmannen Eleven Svenska/Svenska som andraspråk100 Engelska100 Matematik100 Religionskunskap 50 Historia 50 Idrott och hälsa 50100 Samhällskunskap100 Estetisk verksamhet 50 Naturkunskap 50 Totalt550150 Karaktärsämnen(gemensamma, valbara) 1400 (1250+150) Projektarbete100 Individuellt val, Svenska B 100 Individuellt val200 Totalt antal gymnasiepoäng 2500

14 Lärlingsutbildning www.skolverket.se/gymnasiewebben

15


Ladda ner ppt "Lärlingsutbildning ”-Nu höjer vi yrkesutbildningarnas kvalitet. Att eleverna utbildas på arbetsplatserna ger duktiga yrkesarbetare med moderna kunskaper.”"

Liknande presentationer


Google-annonser