Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Rätt åtgärder gör skillnad” Goda exempel från inspirationsdagarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Rätt åtgärder gör skillnad” Goda exempel från inspirationsdagarna"— Presentationens avskrift:

1 ”Rätt åtgärder gör skillnad” Goda exempel från inspirationsdagarna
De två projekt som varit igång sedan 2010 har gått ihop till ett. …

2 Blir det bättre för den äldre?
- Goda exempel på resultat för den äldre En äldre dam kom till oss med fraktur. Som yngre var hon överviktig och sen dess haft en strikt diet bestående av knäckebröd, vatten, potatis och köttbullar. Visade sig vara undernärd enligt Senior alert och hade ångest vid måltiderna. Fick önskekost och blev piggare, upplevdes mer glad. Åt annan mat än tidigare. Fallrisk- Fristående toastol vid sängen nattetid. Larmmatta. Extra resurser. Nattfastan- Hade lång nattfasta som vi kunde minska. Trycksår- Mindre trycksår med hjälp av anpassad madrass och andra hjälpmedel.

3 Brukare i hemvården som gick ner i vikt med risk för undernäring i Senior alert. Åtgärder sattes in i form av förmiddags och eftermiddags fika/näringsdryck. Matlåda från kommunen. Mår nu mycket bättre med stabil vikt. Förbättringen för patienten har ju blivit att fler riskpatienter upptäcks och att dessa har fått aktiva insatser för sina risker. /avd 7 Karlskoga lasarett. Vi har inga trycksår i kommunen. Ingen kommer längre tillbaka med trycksår från sjukhusen. /Laxå Minskat antal personer med undernäring

4 Om teamarbete… I vår (personalens) vardag har arbetet med Senior alert ökat medvetenheten kring riskområdena hos alla. Inskrivningsanteckningarna har blivit utförligare och riskåtgärderna mer medvetna och planerade. /Karlskoga lasarett avd 1a. Teamet har stärkts upp och uppskattar att sitta tillsammans. Hemrehabsjukgymnast blir mer involverad än tidigare. Arbetsterapeuten kommer med hem till ”okända” personer som kan behöva hjälpmedel. /Älvtomta Vi pratar med varandra om risker, mer medvetenhet. /AVA

5 Uppföljningarna blir mer ”synliga” och görs på mer regelbunden basis
Uppföljningarna blir mer ”synliga” och görs på mer regelbunden basis. / Lindesbergs kommun. Kontaktmannaskapet är tydligare. Det lyfter usk:ans roll. / Hallsbergs kommun, norr Vi som personal har en tydlighet i vad och varför vi gör olika insatser. Brukaren känner sig sedd och delaktig. Vi har ökat antalet insatser. Ökad medvetenhet hos all personal. Vikten av kontaktmannaskapet har lyfts och fått en personligare kontakt med brukaren, trygghet. /Askersunds kommun Korttids och rehab-teamen, alla är delaktiga. Engagemanget och medvetenheten har ökat. Vi har diskussion kring arbetsterapeutens vårdplan för fall, ssk vårdplaner för nutrition och trycksår. Riskbedömning sker inom 1-2 dygn från ankomst och utvärdering inom 2 v. eller innan hemgång. /Klosterbacken.

6 Samarbete mellan yrkeskategorier har förbättrats då patienten sätts i fokus
En större medvetenhet om andra professioners insatser, bättre diskussioner Bättre samarbete/teamarbete med sjuksköterska och undersköterska Vi är mer medvetna om risker och har fått ett risktänkande. Det skapar struktur på arbetet

7 Vad har man gjort i verksamheten?
Förbättringar gällande nutrition på SÄBO, mer insatser av typ fysisk aktivitet och gångträning. Personalen är delaktig. Tryckskadeförebyggande insatser: Köpt hjälpmedel för Senior alert pengar typ avlastningskuddar. Utbildat personal runt detta och lägesängringar på några SÄBO. /Karlskoga Tryckavlastande madrasser i alla sängar. Nu mer medvetna om riskerna, systematik. Undersköterskorna vet vilka hjälpmedel, gör egna mellanmål och shotar. Uppmuntra och motivera alla . Genom att göra regelbundna viktkontroller upptäcker vi de som gått ner i vikt.

8 Senior alert har inspirerat till att vi pratat om att fysisk aktivitet är bästa evidens för att förebygga fall. Kommunens undersköterska har fått utbildning i enkel balansträning som de kan använda i vardagen för sina vårdtagare. En usk på demensboende har på eget initiativ startat gruppgymnastik. /Degerfors kommun Vi har blivit mer medvetna och aktiva i dokumentation och att sätta in åtgärder kring risk för fall och malnutrition. Arbetet runt trycksår har fungerat bra hos oss under en lång tid och detta arbete fortgår. Förbättringen för patienten har ju blivit att fler riskpatienter upptäcks och att dessa har fått aktiva insatser för sina risker. / avd 7 Karlskoga lasarett.

9 Att vi snabbt identifierar risker hos pat. Vi ger information till pat
Att vi snabbt identifierar risker hos pat. Vi ger information till pat. för att minimera ex. fallrisk. Det förs över en omfattande informationsöverföring till vidare instans. /ortopeden Lindesberg. Noggrannare inspektioner av munnen sedan införandet av ROAG. Dokumentationen har förbättrats, har större kvalité och är tydligare. /avd 94 Geriatriska kliniken USÖ. Vi dokumenterar allt. Håller mer koll på vikten. Sjukgymnast är involverad. /Grönboda Inköp av hjälpmedel. Fallgrupp. Extra utbildning i kost och sårvård. Mycket mer dokumentation och nya rutiner. Post-it lapp på brickan om vätskeregistrering + mat. Tavla i personalrummet för planering. /Avd 1

10 Minskat matsvinn. Mer anpassad kost till varje person. Delaktighet omv
Minskat matsvinn. Mer anpassad kost till varje person. Delaktighet omv.personal + enh chef. Uppmärksammat begränsningsåtgärder mer, använder larmmattor, rörelselarm mer strukturerat. /Adolfsbergshemmet Under ett halvår har vi arbetat med ett projekt som gäller mellanmål. Kommunens dietist har varit den drivande gällande detta. Personalen på fyra avdelningar på SÄBO tillreder dessa mellanmål, som erbjuds på eftermiddagen. Ex smoothie, kesokaka, fruktsallad, pannkakstårta, tunnbrödsrullar. De har även näringsberäknat kosten för de som ligger i riskzonen. Gäller både lunch och middag, mellanmål. /Lindesbergs kommun, SÄBO södra delen.

11 Förbättringar efter Senior alert- Munhälsa. Tryckavlastning madrasser m.m. mer känt bland all personal inte bara arbetsterapeuten. Minskat nattfastan. Lågsängar för att minska fall. /Laxå kommun Vi har haft och har ett nära arbetssätt mellan yrkesgrupperna. Daglig dialog och nära till hands lokalmässigt. Har stor tillgång till hjälpmedel och uppföljning på lyftteknik, kurser i lyftteknik. Snabb insats med luftmadrasser osv. vid behov. Noga uppföljning i dokumentationerna vid tex. Viktförändring, nutrition, sår, allmäntillstånd. /Hallsberg norr

12 Ett förändrat arbetssätt…
Vi får med ett arbetsverktyg ”i ryggraden” Vårt arbete synliggörs gentemot patient både på plats och nationellt. Underlag att visa anhöriga vad vi jobbar med Patienten blir tryggare i vardagen Vi kunde också argumentera för specialkosten Ser via statistik om förbättringar skett i vården pga Senior alert har cheferna blivit mer uppmärksamma


Ladda ner ppt "”Rätt åtgärder gör skillnad” Goda exempel från inspirationsdagarna"

Liknande presentationer


Google-annonser