Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidigare… From 2008: Projektanställd på kommundietist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidigare… From 2008: Projektanställd på kommundietist"— Presentationens avskrift:

1 Så här arbetar vi med nutritionsfrågor på Löderupsgården i Ystad kommun.

2 Tidigare… From 2008: Projektanställd på kommundietist
Samtlig personal inom social- och omsorgssektorn involverades på något sätt. Större fokus på MNA och uppföljningar. Flera olika kostprojekt påbörjades Kost- och nutritionspolicyn tog form

3 Löderupsgården Vi följer kommunens Kost- & Nutritionspolicy som har antagits av Ystads socialnämnd. Planen revideras fortlöpande. Som kostombud har man ansvar för att hålla sig ájour med policyn. Policyn finns på Ystad kommuns hemsida. Kostombuden deltar i kostombudsutbildningar och ser till att kunskaper och nyheter sprids till övrig personal. Kostombuden fungerar även som en länk mellan kökspersonalen och brukarna.

4 Vårdpersonalens ansvar
Följa brukarnas vikt en gång i månaden, eller oftare om behov föreligger. Daglig observation av brukarnas mat- och dryckesintag. Delta aktivt i arbetet med förebyggande näringsåtgärder Rapportera till omvårdnadsansvarig sjuksköterska när en brukares näringsstatus förändras. Se till att varje måltid blir en trevlig upplevelse.

5 Måltidsmiljö Hur ska menyn presenteras? Hur ska matsalen möbleras?
Hur ska man duka? Hur mycket ska personalen hjälpa till? Hjälpmedel

6 Frukt- och grönt Tips: Skära frukt i småbitar Grönsakssnittar och dipp
Smoothies Fruktsallad Färskpressade juicer

7 Speciella behov Hjälpmedel Anpassad kost Olika sociala behov
Alkoholproblematik Kulturella behov

8 Senior Alert Arbetsredskap som infördes i Maj 2012 Bra mätinstrument
Lätta och konkreta åtgärdspaket Tydlig uppföljningsdel

9 Bedömning, beräkning  Redskap: våg, mätsticka, måttband, miniräknare, formulär, omräkningstabell (bmi + längd). Missvisande resultat. Löderupsgården: Cirka 30 % av brukarna är i riskzonen enligt MNA, i realiteten endast 15 %.

10 Faktorer som kan bidra till undernäring
Dålig tandstatus/munhälsa Sväljningssvårigheter Nedsatt rörelseförmåga Nedsatt förmåga att känna lukt/smak Nedsatt syn/hörselförmåga Kostrestriktioner Tar många (mer än 3) läkemedel/dag Sjukliga förändringar i hjärta/lever/njure/lungor eller i de endokrina organen Illamående, förstoppning

11 Faktorer som kan bidra till undernäring
Förlust av motivation Nedsatt sinnesstämning Aptitlöshet Sorg pga. nära närståendes sjukdom/bortgång Isolering/ensamhet Saknar den hjälp som behövs under måltiden Att vara nyinflyttad till en "institution" Rädsla för konsekvenserna av att vara inkontinent Kulturella faktorer

12 Åtgärder i Senior Alert
Information/undervisning om hälsa-ohälsa Påverkan av attityder i omgivningen Omgivningsanpassning Översyn av läkemedel Övervakning av näringsintag

13 Fortsättning åtgärder
Underlättande av ätande och sväljning Träning i att äta och dricka Nutritionsbehandling Person avböjer förebyggande åtgärd - undernäring Avböjer åtgärd för person i livets slutskede - undernäring

14 Uppföljning Uppföljningar görs individuellt, men minst varannan månad.
Ny vikt Vid behov nytt MNA Glöm inte att sätta ut åtgärder när de inte behövs längre. Byter brukaren boende eller blir inlagd – överrapportera vilka åtgärder som är insatta. Dokumentera!

15 Löderupsgården Anna Toftegaard Jensen Leg. Sjuksköterska Bengt Jeppsson Undersköterska


Ladda ner ppt "Tidigare… From 2008: Projektanställd på kommundietist"

Liknande presentationer


Google-annonser