Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anskaffning och förbrukning av konsignationslager

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anskaffning och förbrukning av konsignationslager"— Presentationens avskrift:

1 Anskaffning och förbrukning av konsignationslager
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Scenariot visar egenskaperna för hantering av konsignationslager Fördelar Automatisk bokning av gods i leverantörskonsignationslager Färre manuella FI-boknigar krävs: Vid godsuttag från konsignationslager överförs relevanta fakturadata till FI. Periodisk fakturering genererar och frisläpper leverantörsfakturorna Huvudprocesser Godsmottagning för leverantörskonsignationslager Ombokning av leverantörens konsignationslager till eget lager Fakturakontroll Utgående betalning

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Produktionsplanerare Lagerhandläggare Leverantörsreskontra

4 Detaljerad processbeskrivning
Anskaffning och förbrukning av konsignationslager Vid hantering av konsignationslager tillhandahåller leverantören material och lagrar det i kundens lokaler. Leverantören förblir juridisk ägare till materialet tills det dras från konsignationslagret. Först då kräver leverantören att få betalningen. Fakturan förfaller enligt fördefinierade datum, till exempel varje månad. Dessutom kan kunderna även komma överens med leverantören om att de tar över äganderätten till det resterande konsignationsmaterialet efter en viss tidsperiod. Den dagliga MRP-körningen skapar beställningsanmodanden för artiklar som ska anskaffas på konsignationsbasis.

5 Processflödesdiagram
Anskaffning och förbrukning av konsignationslager Händelse Behov av konsignations-material Mottaga material vid lastbrygga Inkommande leverantörs-faktura Leverantör Leverans-indelningar Produkt- planerare Utföra MRP, visa lager-behov Inköpare Förutsättning: Skapa infopost för konsignation Förutsättning: Skapa leveransplan, underhålla anskaff-ningsförteckning Lagerhand-läggare Skriva ut GM-dokument Boka gods-mottagning för leveransplan Ombokning för leverantörs-konsignationslager Konsignationsskulder Förbrukning/lagermat. Inköpsprisavvikelse Leverantörs-reskontra Konsignations-skulder Leverantör Moms Avräkna skulder periodvis MRP = Materialbehovsplanering, PPV = Inköpsprisavvikelse

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Anskaffning och förbrukning av konsignationslager"

Liknande presentationer


Google-annonser