Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot order med variantkonfiguration

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot order med variantkonfiguration"— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot order med variantkonfiguration
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag som är tillverkare av produkter med olika varianter. Fördelar Varianter av en produkt representerades av ett konfigurerbart material Sälj- och verksamhetsplanering kan utföras för fördefinierade materialvarianter Huvudprocesser Kundorderhantering för konfigurerbart material Tillverkning Leverans Fakturering Bokslut för produktionsenhet Företagsbokslut

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Produktionsplanerare Försäljningsadministratör Produktionsansvarig Lagerhandläggare Faktureringsadministratör

4 Detaljerad processbeskrivning
Produktion mot order med variantkonfiguration Scenariot visar kundorderhantering med material med förvalda egenskapsvärden (materialvarianter) och komponenter som produceras enligt försäljningskvantiteter planerade för dessa varianter. Om kundorderkonfigurationen inte är tillgänglig som materialvariant kan kundservice konfigurera materialet i ordern genom att välja nödvändiga egenskapsvärden. En kundorderkalkyl skapas då ordern sparas, vilken därefter används för att värdera kostnader för sålda varor. Processen initieras när en order för ett konfigurerbart material mottas från kunden. Kundordern känns igen i MRP-körningen vilket resulterar i planorder för produktion av materialet. Om det inte finns tillräckligt med råmaterial i lager skapas beställningsanmodanden för detta. När produktionsordern skapas beräknas målkostnader för orderns partistorlek (förkalkyl). Under produktionsprocessen uppdateras ordern med kostnader som har uppstått, vilket gör det möjligt för dig att spåra och jämföra målkostnader och verkliga kostnader när du vill. Periodbokslutsaktiviteter utförs på ordern. Detta inkluderar beräkning av produkter i arbete och variansberäkning. Efter detta avräknas produkter i arbete mot redovisning och produktionsavvikelser avräknas mot administration och redovisning. Produktionsavvikelser avräknas mot lönsamhetsanalys med kundorder som en av egenskaperna.

5 Processflödesdiagram
Produktion mot order med variantkonfiguration Händelse Förfrågan om MTO-kund-order Order-bekräftelse Daglig leverans-arbetslista, tillräckligt med lager Följesedel Kund-betalning mottagen Försäljningsadminsitratör Registrering av kundorder (MTO) Leveranslista Kundreskontra-dokument Säljkonfig-uration är tillgänglig som material-variant? Kredit accept-erad (kund ) Ja Ja Kredit accept-erad (kund ) Plocklista Lager för material-variant är tillgäng-ligt? Godkänd kredit Nej Nej Nej Kredit-övervakning (108) Kreditövervakning (108) (Följesedel) Ja Nej ansvarig Prod. . Utvärdera förseningslista på försäljningorder Lagerhand-läggare Lagerkostnad sålda varor Transportorderhantering (uppläggning och bekräftelse i bakgrunden) Boka godsuttaget Strategisk planerare Logistik-planering: Logistik-planering (144) Tillverk-ning Produktion mot order Tillverkningssteg: Produktionsorder-hantering prod-uktion mot lager (MTS) (145) Fakturerings-administratör Fakturering

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Produktion mot order med variantkonfiguration"

Liknande presentationer


Google-annonser