Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omlagring med leverans SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Överföring av material begärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omlagring med leverans SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Överföring av material begärd."— Presentationens avskrift:

1 Omlagring med leverans SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Överföring av material begärd av MRP automatiskt eller manuellt av en inköpare från en produktionsenhet till en annan inom samma företag Fördelar  Transparent vy av utestående omlagringar, lager i transit  Effektiv bearbetning av interna omlagringar Key Process Steps  Beställningsanmodan för omlagring (med MRP)  Ändra omlagringsbeställning (med MRP)  Omlagringsbeställning (utan MRP)  Leverans för omlagringsbeställning  Leveranslista  Kvittering för plockning  Godsuttag  Mottaga överfört material

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Inköpare  Produktionsansvarig  Lagerhandläggare

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Omlagring med leverans Omlagringsprocessen startar med ett behov av att överföra material från en produktionsenhet till en annan inom samma företag. Denna begäran, i form av en omlagringsanmodan, kan skapas automatiskt av MRP i den anskaffande produktionsenheten eller manuellt av en inköpre. Det finns inga basdatakrav utöver materialbasdata för omlagringsprocessen. Materialbasdata måste finnas i både den anskaffande (mottagande) och den tillhandahållande (levererande) produktionsenheten. Omlagringsbeställningar behöver heller inte godkännas som andra beställningar. En inköpare utvärderar beställningsanmodan för omlagringen och omvandlar den till en omlagringsbeställning. En lagerhandläggare i den levererande produktionsenheten övervakar de material som ska levereras och skapar leveranser efter behov. När en leverans har skapats genereras en plocklista för materialet. En lagerhandläggare samlar ihop materialet och bekräftar plockningskvantiteterna. Så snart leveransen är slutförd, leveranskvantiteterna är uttagna, lämplig dokumentation är genererad och leveransen har skickats, avslutas processen för den levererande produktionsenheten. Varorna tas emot på den mottagande produktionsenheten och leveransnumret anges på leveransdokumenten. Lager tas emot på en plats baserad på fasta parametrar som föreslås via materialbasdata som kan ändras när transaktionsdata hämtas, t.ex. vid uppläggning av beställning eller vid godsmottagning.

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Processflödesdiagram Omlagring med leverans Lagerhandläggare Händelse Inköpare Prognos, MRP-körning Materialbehov Plocklista Omlagring @ Standardkostnad vinst/förlust omlagring Material- ankomst till produktions- enhetens lastbrygga Daglig leverans- arbetslista Tillräckligt med lager Bearbeta omlagringsanmoda n Boka gods- mottagning för leverans Bekräfta omlagrings- beställning Generera omlagrings- beställning Bearbeta leveranslista för beställningar (Skapa utleverans) Följesedel GM-dokument Avsluta process Ändra omlagrings- beställning MRP = materialbehovsplanering, GM = godsmottagning Skapa omlagringsbeställning (utan MRP) Utan MRP Kvittering för plockning Leverans Boka godsuttaget Kontrollera status för omlagring

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delproces s-referens Proces s- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell proces s Befintlig version/dat a System -beslut godk./e j godk.

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Omlagring med leverans SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Överföring av material begärd."

Liknande presentationer


Google-annonser