Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Sammanslagning av samfällda vattenområden CFF har gjort detta material inom ett projekt finansierat av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Sammanslagning av samfällda vattenområden CFF har gjort detta material inom ett projekt finansierat av."— Presentationens avskrift:

1 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Sammanslagning av samfällda vattenområden CFF har gjort detta material inom ett projekt finansierat av jord- och skogsbruksministeriet

2 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Fördelar med sammanslagningen FÖRDELAR För fritidsfiskare För yrkesfiskare För alla som använder vattenområdet

3 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Fördelar för delägarlaget och delägaren Lättare att fiska (ett tillstånd, större område) Vården av fiskevattnet underlättas Mindre förvaltningskostnader Större inkomster Lättare att hitta folk till olika uppdrag ”Sovande” delägarlag fås med Större tyngd vid intressebevakning (byggprojekt, miljötillstånd mm.)

4 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Sammanslagningens förberedare Viktigt med grundlig förberedelse! Fiskerikonsulenter Fiskeområdets disponent, ordf och styrelse Övriga aktiva personer som åtnjuter förtroende på orten

5 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 14 d före stämman KALLELSE per brev eller tidningsannons ___ delägarlags (R nr xx:xx…) stämma hålls den xx.xx.20xx, med början från kl. 18 i ______. Vid stämman behandlas de ärenden som enligt stadgarna behandlas vid den ordinarie stämman samt beslutas om sammanslagning av delägarlagets vattenområden till en större helhet och sökande av lantmäteriförrättning för bildandet av ett nytt samfällt vattenområde. Det vid stämman förda och justerade protokollet finns till påseende på anslagstavlan xxx under tiden yyy-zzz.

6 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Delägarlagets beslut Kräver kvalificerad majoritet, dvs –2/3 av rösterna som finns representerade på stämman –1/3 av de röstande delägarna Protokoll-anteckning: __§ SAMMANSLAGNING AV DELÄGARLAGETS OMRÅDE Diskuterades sammanslagningen av delägarlagets områden med område xxx till ett större samfällt område. Stämman beslöt enhälligt att delägarlagets områden ska sammanslås med delägarlag y:s omdråde till ett större samfällt vattenområde. Stämman godkände att delägarlagen slås ihop i förhållande till areal. Stämman beslöt att söka lantmäteriförrättning för sammanslagning av samfällda vattenområden från Nylands lantmäteribyrå.

7 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Informellt möte, info och diskussion Kallelse till stämma Stämmobeslut om sammanslagning Kallelse till stämma Avtal om sammanslagning Ansökan om förrättning Lantmäteriförrättning Nytt delägarlag Stämmobeslut om sammanslagning Delägarlag X Delägarlag Y Sammanslagningsprocessen väntetid

8 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Kallelse till stämma Godkänner beslutet Beslut på stämman Delägare bedömer beslutets laglighet Avtal och förrättning Stämmobeslutet RättelseyrkanKäromål vid tingsrätten Ny behandling Förlikning Beslutet består Beslutet ändras Behandling vid tingsrätt Beslutet ok 14 dagar 60 d 21 d 30 d 2/3 av rösterna 1/3 av delägarna

9 Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Det nya delägarlaget Konstitueringsmöte Val av styrelse Öppnande av nytt konto eller ändring av existerande Användningen av de sammanslagna delägarlagens tillgångar Stadgar


Ladda ner ppt "Sammanslagning av samfälligheter 3 december 2009 Sammanslagning av samfällda vattenområden CFF har gjort detta material inom ett projekt finansierat av."

Liknande presentationer


Google-annonser