Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diver som bibliometriskt verktyg SUHFs seminarium om verktyg för hantering av bibliografisk data 2014-10-20 Solbritt Andersson, Linnéuniversitet Britt-Marie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diver som bibliometriskt verktyg SUHFs seminarium om verktyg för hantering av bibliografisk data 2014-10-20 Solbritt Andersson, Linnéuniversitet Britt-Marie."— Presentationens avskrift:

1 Diver som bibliometriskt verktyg SUHFs seminarium om verktyg för hantering av bibliografisk data 2014-10-20 Solbritt Andersson, Linnéuniversitet Britt-Marie Sohlström & Lars Våge, Mittuniversitet

2 Vad är Diver? Programvara för verksamhetsplanering Hämtar information från verksamhetens olika administrativa system – Ekonomi, lön och personal – Ladok – DiVA – mfl Webbgränssnitt med färdiga analyser Analysverktyget Prodiver för filtrering och djupdykning i befintligt material. Möjlighet att programera helt nya analystyper och rapporter efter eget önskemål.

3 Praktisk information Diver ägs av Dimensional INSIGHT http://www.dimins.com/ http://www.dimins.com/ Diver distribueras i Sverige, Norge, Danmark och Finland av Infotool Data http://www.infotool.se/ http://www.infotool.se/ Diver kan förvaltas och utvecklas av Infotool eller lokalt på lärosätet. Infotool ordnar kurser i utveckling och användning av Diver samt nätverksträffar.

4 Linnéuniversitetet - bakgrund Personal – kärnkompetens (2013): 1300 Vetenskapliga publikationer* (2013): 1200 i DiVA, 345 i WoS & 383 i Scopus. Bibliometriskt Index, VR (2013): 539 Minskade forskningsanslag (2014): 10 miljon Ett belöningssystem för att stimulera publicering i internationella högkvalitativa publiceringskanaler infördes 2013 där 2,5% av forskningsbudgeten delas ut direkt till forskare baserat på en kvalitetsindikator. 2013 bibliometrisk analys utförd av Ulf Sandström 2014 bibliometrisk analys utförd i Diver som ett samarbete mellan UB och universitetskansliet.

5 LNUs belöningsmodell för publikationer Affiliering LNU, HiK, VXU**. Publiceringskanaler matchas mot ”Norska listan” och får poäng enligt denna. Poängen fraktioneras på antal författare*** och normeras med ett referensvärde****. Publikationstyp*Nivå 1Nivå 2 Artikel13 Bok58 Kapitel & Konferenspaper0,71 *Endast publicerat material räknas. Ej recensioner, abstracts, editorial & artikel i nyhetstidning. Ej populärvetenskapligt. **Nyanställda får dock tillgodoräkna sig publikationer utan denna affiliering för tiden innan anställningen på LNU. ***Fraktionering upp till 10 författare. **** FEH, FKH och FSV har referensvärdet 5,1; FHL och FTK har referensvärdet 4,4. Dessa baseras på normalpoängen för forskare vid UmU, UU, SU, ORU och LiU

6 Utvecklingskostnad för LNUs bibliometriska modell Konsultarvode Infotool Tidigare arbete med att föra över data från DiVA till Diver: 30 timmar & 40 tkr Den bibliometriska modellen: 86 timmar & 110 tkr Internt arbete med modellen och tvätt av data Ej specificerat

7 Fördelar och nackdelar med Diver som bibliometriskt verktyg Fördelar Flexibelt Kan utgå från lärosätets publiceringsdatabas och koppla ihop information från olika administrativa system på lärosätet. Underlaget finns tillgängligt i Diver för institutionens forskningssekreterare => UB måste inte svara alla enskilda forskare som undrar hur deras publiceringspoäng beräknats. Nackdelar Världsdata måste köpas till Man betala för licenser => begränsat antal => alla kan inte komma åt materialet i Diver

8 Data i DIVER CSV-uttag ur Diva (med ID på alla miun-forskare samt WoS- nr samt PID Fil med alla forskares ID, namn, pnummer, ämnestillhörighet, centrumtillhörighet mm Fil med times cited från WoS, med WoS-nr Fil med publikationskanaler och nivå från Norska systemet matchat med ISSN Fil med köpt fältnormerat data matchat med WoS-nr Möjlighet att anv filer från personalsystem matchat på pnummer Fil med hemländer för externa förförfattare matchat med PID från DiVA

9 Räkna och summera Number of publications för individuals Number of publications fractionalized (vanlig författarfraktionering) Number of publications for miun groups (fraktionering enbart mellan författare som är knutna till miun) För att kunna göra summeringar av värden för avdelningar, ämnen osv Dessa tre varianter räknas fram för Antal publikationer Antal citeringar Antal poäng enligt norska systemet

10

11

12

13

14

15


Ladda ner ppt "Diver som bibliometriskt verktyg SUHFs seminarium om verktyg för hantering av bibliografisk data 2014-10-20 Solbritt Andersson, Linnéuniversitet Britt-Marie."

Liknande presentationer


Google-annonser