Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,"— Presentationens avskrift:

1 Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med riksdagspolitiker samt med flera nyckelgrupper. Ö 2: Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna. Ö 3: Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna, en strategi för att på sikt klara kompetensförsörjningen. (Ö 4): Utveckla samarbetet och samordning mellan kommunerna främst utifrån intentionerna i Digital Agenda och strategin för eSamhället. Ö 5: Utveckla kommunernas förmåga att efterleva de principer för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions) för jämställdhet.

2 Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn och utbildning Kultur Folkhälsa FoU Norrbotten (Implementering av Digital Agenda och Strategi för eSamhället) Prioriterade uppgifter

3 Kostnader 2013 Budget 2013Budget 2012 Styrelse och au 684 900638 400 Revision 30 35030 900 Kansli 13 564 00013 076 240 Direktören 170 000205 000 Socialtjänst 203 000 Barn- och utbildning 185 000 Miljö o samhällsbyggnad 120 000 Eu och internationalisering 150 000142 000 Tillväxt/regional utveckling 145 000135 000 Personalfrågor 60 000 Övriga uppgifter 98 000 FoU Ifo 656 500 FoU Äo 681 000 UR/Film 943 000 Samverkansberedning 65 000------- Kurser/konferenser 2 800 000 Summa 20 555 75019 974 040

4 Intäkter 2013 Budget 2013Budget 2012 Intäkter kurs/konferens3 000 000 Finansiering 17 555 750 16 974 040 Summa 20 555 750 19 974 040


Ladda ner ppt "Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,"

Liknande presentationer


Google-annonser